Views
8 months ago

Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh

https://app.box.com/s/9hwj0wglz8m0lz5pwma11ttg7gs5kbdp

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Chương 2 THỰC NGHIỆM 2.1. Mục tiêu và nội dung nghiên trong>cứutrong> 2.1.1. Mục tiêu nghiên trong>cứutrong> - trong>Nghiêntrong> trong>cứutrong> xây dựng phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong động vật hai mảnh vỏ bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp với kỹ thuật hoá hơi lạnh cải tiến. - Ứng dụng quy trình trong>phântrong> trong>tíchtrong> vừa xây dựng xác định và đánh giá trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong một số mẫu động vật hai mảnh vỏ thu được tại 3 khu vực Cẩm Phả, Hạ Long và Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh. 2.1.2. Nội dung nghiên trong>cứutrong> - Khảo sát các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử của Hg. - Xây dựng quy trình xử lý mẫu và trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> tổng số trong mẫu động vật hai mảnh. - Đánh giá phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong>: + Xây dựng đường chuẩn xác định trong>thủytrong> trong>ngântrong>, + Xác định giới hạn phát hiện và giới hạn định trong>lượngtrong> của phương pháp, + Đánh giá độ lặp lại và độ chính xác của phương pháp. - Phân trong>tíchtrong> định trong>lượngtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong một số mẫu động vật hai mảnh vỏ theo phương pháp xây dựng được. - Xử lý và đánh giá kết quả theo các phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> thống kê. 2.2. Phương pháp nghiên trong>cứutrong> 2.2.1. Phương pháp tổng hợp tài liệu - Tìm và nghiên trong>cứutrong> các tài liệu liên quan đến các tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> và động vật hai mảnh. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN - Phân trong>tíchtrong> và tổng hợp tài liệu về các quy trình trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong>. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 38 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.2.2. Phương pháp thực nghiệm - Thu thập mẫu tại 3 địa điểm đã chọn. - Xử lý sơ bộ mẫu. - Xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu. 2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu - Xử lý số liệu thu được bằng phần mềm Microsoft Excel 2010. 2.3. Các thông số đánh giá độ tin cậy của phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> 2.3.1. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định trong>lượngtrong> (LOQ) Giới hạn phát hiện (LOD) là nồng độ thấp nhất của chất trong>phântrong> trong>tíchtrong> mà hệ thống trong>phântrong> trong>tíchtrong> còn cho tín hiệu trong>phântrong> trong>tíchtrong> khác có nghĩa so với tín hiệu của mẫu trắng hay tín hiệu của đường nền. Giới hạn định trong>lượngtrong> (LOQ) là nồng độ thấp nhất của chất trong>phântrong> trong>tíchtrong> mà phương pháp định trong>lượngtrong> được với tín hiệu trong>phântrong> trong>tíchtrong> có ý nghĩa định trong>lượngtrong> so với tín hiệu của mẫu trắng hay tín hiệu của đường nền, có độ chính xác và độ đúng chấp nhận được trong điều kiện thử nghiệm. Sau khi xây dựng đường chuẩn, tín hiệu trong>phântrong> trong>tíchtrong> (y) được coi là tuyến tính với nồng độ dung dịch chuẩn (x) trong khoảng tuyến tính. Phương trình đường chuẩn có dạng: Trong đó: y là tín hiệu trong>phântrong> trong>tíchtrong>. x là nồng độ chất trong>phântrong> trong>tíchtrong>. (2.3.1) b là hệ số góc của phương trình đường chuẩn. Mô hình này được áp dụng để tính hệ số góc b và giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định trong>lượngtrong> (LOQ) như sau [38, 39]: (2.3.2) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN (2.3.3) Trong đó: S b là độ lệch chuẩn của tín hiệu đường nền (hay mẫu trắng) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 39 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)