Views
4 months ago

Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh

https://app.box.com/s/9hwj0wglz8m0lz5pwma11ttg7gs5kbdp

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com MỤC LỤC http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................a MỤC LỤC ......................................................................................................... b DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .........................................................................e DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ...................................................................... f DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................. g DANH MỤC SƠ ĐỒ ........................................................................................ h MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 Chương 1. TỔNG QUAN ............................................................................... 5 1.1. Giới thiệu vài nét về biển Quảng Ninh ...................................................... 5 1.2. Vài nét về động vật hai mảnh vỏ ................................................................ 6 1.2.1. Sò điệp ..................................................................................................... 7 1.2.2. Ốc móng tay ............................................................................................ 7 1.2.3. Ngán ........................................................................................................ 8 1.2.4. Ngao (Nghêu) .......................................................................................... 8 1.2.5. Hàu .......................................................................................................... 8 1.2.6. Bàn mai (Sò mai) .................................................................................... 9 1.2.7. Vạng ........................................................................................................ 9 1.2.8. Sò quéo .................................................................................................... 9 1.2.9. Sò tai ...................................................................................................... 10 1.3. Giới thiệu về nguyên tố thuỷ trong>ngântrong> ........................................................... 10 1.3.1. Tính chất vật lý ...................................................................................... 10 1.3.2. Tính chất hoá học .................................................................................. 11 1.3.3. Trạng thái tự nhiên ................................................................................ 12 1.3.4. Ứng dụng ............................................................................................... 13 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1.3.5. Độc tính của trong>thủytrong> trong>ngântrong> ......................................................................... 15 1.3.6. Quá trình trong>tíchtrong> lũy sinh học của trong>thủytrong> trong>ngântrong> ............................................ 17 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN b http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.3.7. Tình hình ô nhiễm trong>thủytrong> trong>ngântrong> ................................................................ 19 1.4. Các phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> thuỷ trong>ngântrong> ..................................................... 21 1.4.1. Các phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> tổng thuỷ trong>ngântrong>.......................................... 21 1.4.2. Phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kế hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh ........................... 27 1.5. Một số phương pháp xử lý mẫu trước khi trong>phântrong> trong>tíchtrong> ................................ 31 1.6. Một số nghiên trong>cứutrong> trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong động vật hai mảnh vỏ ............................................................................................... 35 Chương 2. THỰC NGHIỆM ........................................................................ 38 2.1. Mục tiêu và nội dung nghiên trong>cứutrong> ............................................................. 38 2.1.1. Mục tiêu nghiên trong>cứutrong> .............................................................................. 38 2.1.2. Nội dung nghiên trong>cứutrong> ............................................................................. 38 2.2. Phương pháp nghiên trong>cứutrong> .......................................................................... 38 2.2.1. Phương pháp tổng hợp tài liệu .............................................................. 38 2.2.2. Phương pháp thực nghiệm .................................................................... 39 2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu ..................................................................... 39 2.3. Các thông số đánh giá độ tin cậy của phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> ................. 39 2.3.1. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định trong>lượngtrong> (LOQ) ................... 39 2.3.2. Độ chụm (độ lặp lại) của phương pháp ................................................. 40 2.3.3. Độ đúng (độ thu hồi) của thiết bị, của phương pháp ............................ 40 2.4. Thực nghiệm ............................................................................................ 40 2.4.1. Lấy mẫu ................................................................................................. 40 2.4.2. Tiền xử lý và bảo quản mẫu .................................................................. 44 2.4.3. Trang thiết bị và hóa chất phục vụ nghiên trong>cứutrong> ..................................... 44 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2.4.4. Chuẩn bị hoá chất và dung dịch chuẩn ................................................. 45 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................... 47 3.1. Các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử của trong>thủytrong> trong>ngântrong> .......................... 47 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN c http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)