Views
8 months ago

Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh

https://app.box.com/s/9hwj0wglz8m0lz5pwma11ttg7gs5kbdp

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định là 0,1 ng; 0,2 ng. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với các nghiên trong>cứutrong> công bố trước đây và thông số kỹ thuật của thiết bị [7]. Ngoài ra, kết quả giới hạn phát hiện và giới hạn định trong>lượngtrong> thu được của phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong đề tài chứng tỏ ưu việt hơn so với phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> đang được áp dụng theo tiêu chuẩn Regulation 333/2007/EC (EU Commissio, 2007) [40] sử dụng thiết bị trong>phântrong> trong>tíchtrong> trực tiếp trong>phântrong> hủy nhiệt tạo hỗn hống kết hợp với quang phổ hấp thụ nguyên tử (Thermal Decomposition Amalgamation and Atomic Absorption Spectrometry) có LOD và LOQ lần lượt là 0,0009 mg/kg và 0,002 mg/kg [9]. Phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> đề xuất cũng có giới hạn phát hiện nhỏ hơn 308 lần so với giới hạn phát hiện của phương pháp EPA-245.1 - Determination of mercury in water by cold vapor atomic absorption spectrometry (LOD: 0,004 µg/g) [2]. 3.3.3. Độ lặp lại Độ lặp lại của phương pháp được đánh giá trên một mẫu Quéo lấy ở Cẩm Phả, phép trong>phântrong> trong>tíchtrong> được thực hiện 7 lần để tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (SD) và độ lệch chuẩn tương đối (RSD), kết quả được đưa ra ở Bảng 3.4. Bảng 3.4. Kết quả đánh giá độ lặp lại của phương pháp Mẫu Hàm trong>lượngtrong> T-Hg Quéo (µg/g) Lần 1 0,032 Lần 2 0,033 Lần 3 0,031 Lần 4 0,029 Lần 5 0,028 Lần 6 0,032 Lần 7 0,031 trong>phântrong> trong>tíchtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> Hàm trong>lượngtrong> trung bình T-Hg (µg/g) SD RSD (%) 0,031 0,002 5,75 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> ở Bảng 3.4 cho thấy trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trung bình tổng trong>thủytrong> MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 52 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định trong>ngântrong> trong mẫu Quéo là 0,031 ± 0,002 μg/g, phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> độ lệch chuẩn (SD) và độ lệch chuẩn tương đối (RSD) đều nhỏ trong giới hạn cho phép, do đó phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> có độ lặp lại tốt. 3.3.4. Độ chính xác Để đánh giá độ chính xác của phương pháp, chúng tôi tiến hành trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> tổng số trong mẫu chuẩn DORM-2 (Dogfish muscle certified reference Material for trace metals) có trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> xác định là 4,64 ± 0,26 mg/kg. Mẫu trong>phântrong> trong>tíchtrong> được lặp lại 3 lần theo quy trình trong>phântrong> trong>tíchtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> ở trên (Sơ đồ 3.1). Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> được chỉ ra ở Bảng 3.5: Mẫu chuẩn DORM-2 Bảng 3.5. Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong mẫu chuẩn Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> (mg/kg) Giá trị chứng chỉ (X ± SD) Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> (mg/kg) Độ thu hồi(%) Lần 1 4,64 ± 0,26 4,72 102 Lần 2 4,64 ± 0,26 4,39 95 Lần 3 4,64 ± 0,26 4,59 99 Trung bình 4,57 98,4 Độ lệch chuẩn (SD) 0,14 Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong mẫu chuẩn DORM-2 kết quả tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> là 4,57 ± 0,14 mg/kg. Phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> có độ tập trung, độ chính xác cao, độ thu hồi trong>thủytrong> trong>ngântrong> là 98,5%, đáp ứng được yêu cầu trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong mẫu sinh học (ví dụ: cá và động vật có vỏ). 3.3.5. Độ thu hồi DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Để đánh giá độ thu hồi của quy trình xử lý mẫu động vật hai mảnh và xác định trong>thủytrong> trong>ngântrong> tổng số, chúng tôi tiến hành trong>phântrong> trong>tíchtrong> mẫu Hàu (1 g) bằng MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 53 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)