Views
4 months ago

Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh

https://app.box.com/s/9hwj0wglz8m0lz5pwma11ttg7gs5kbdp

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định cách trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> tổng số trong mẫu thêm chuẩn Metyl trong>thủytrong> trong>ngântrong> cystein ở 3 nồng độ thêm chuẩn 10, 20 và 40 ng theo quy trình trong>phântrong> trong>tíchtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> ở Sơ đồ 3.1 (Mục 3.2). Mẫu Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> thu được như sau: Bảng 3.6. Độ thu hồi của trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong mẫu Lượng Hg thêm vào (ng) Lượng Hg tìm thấy (ng) 1 0 0 Hiệu suất thu hồi (%) 2 10 9,7 97,00 3 20 19,9 99,25 4 40 36,7 91,75 Kết quả thu được cho thấy độ thu hồi Hg đều lớn hơn 90% và sai số nhỏ hơn 10%. Kết quả hoàn toàn phù hợp các yêu cầu trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> vết trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các đối tượng mẫu sinh học như cá và động vật có vỏ. 3.4. Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong mẫu của 9 loài động vật hai mảnh thu được tại Quảng Ninh Để đánh giá trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong mẫu động vật hai mảnh, chúng tôi tiến hành trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> ở 9 loài động vật hai mảnh phổ biến và quen thuộc ở tỉnh Quảng Ninh. Địa điểm lấy mẫu là tại các chợ ở 3 khu vực: Cẩm Phả, Hạ Long và Vân Đồn. Đây là các vùng lãnh thổ có điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường phong phú và đa dạng, có vị thế địa lý đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh Quảng Ninh. Trong xu thế phát triển KT-XH những năm gần đây, dưới tác động của các yếu tố tự DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN nhiên và hoạt động của con người, môi trường đã và đang bị ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước. Nhiều vấn đề môi trường cấp bách đã và đang diễn ra rất phức tạp ở quy mô địa phươngtrong cả nước. Chính vì vậy việc khảo MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 54 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định sát xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong một số loại động vật hai mảnh nhằm xác định mức độ ô nhiễm và trong>tíchtrong> luỹ trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong trong>thủytrong> sản, giúp cho người tiêu dùng an tâm khi sử dụng là rất cần thiết. Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> tổng số trong 9 loài động vật hai mảnh ở 3 khu vực Cẩm Phả, Hạ Long và Vân Đồn được trình bày ở Bảng 3.7 và Hình 3.3 dưới đây. Kết quả được biểu hiện dưới dạng µg/kg khối trong>lượngtrong> tươi. Bảng 3.7. Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu STT động vật hai mảnh tại Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn Loài Hàm trong>lượngtrong> tổng Hg (µg/kg tươi) Cẩm Phả Hạ Long Vân Đồn 1 Bàn mai 52,51 40,05 34,29 2 Hàu 7,06 7,60 8,28 3 Móng tay 9,98 10,66 11,05 4 Ngán 75,49 48,79 67,40 5 Sò điệp 7,70 11,27 8,40 6 Sò tai 13,34 12,61 11,12 7 Quéo 30,66 30,24 43,47 8 Ngao 11,81 12,43 12,97 9 Vạng 33,64 32,27 34,61 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 55 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER