Views
7 months ago

Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh

https://app.box.com/s/9hwj0wglz8m0lz5pwma11ttg7gs5kbdp

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.3. Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu động vật hai mảnh thu được tại Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) [5] cùng ra thông báo chung xác định giới hạn trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong cá săn mồi và cá không săn mồi lần lượt là 0,5 µg/g (500 µg/kg) và 1,0 µg/g (1000 µg/kg); Ủy ban Châu Âu (COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006) [6] quy định giới hạn trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các sản phẩm cá và động vật có vỏ (động vật thân mềm và động vật giáp xác) là 0,5 mg/kg (khối trong>lượngtrong> tươi (500 µg/kg); Đạo luật về Vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhật cũng quy định tiêu chuẩn tạm thời về trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong cá và động vật có vỏ là 0,4 mg/kg (khối trong>lượngtrong> tươi) [7]. Theo QCVN 8-2:2011/BYT [8] quy định giới hạn ô nhiễm trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong thực phẩm (giáp xác, trong>thủytrong> sản và sản phẩm trong>thủytrong> sản khác) là 0,5 mg/kg. Như vậy trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu động vật hai mảnh tại các địa điểm Cẩm Phả, Hạ Long và Vân Đồn đều thấp hơn các giới hạn cho phép trên rất nhiều. Điều này khẳng định rằng: (1) thực phẩm từ 9 loài động vật thân DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN mềm hai mảnh vỏ trong nghiên trong>cứutrong> này đều an toàn cho người tiêu dùng (2) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 56 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định phương pháp trong>phântrong> trong>tíchtrong> có độ nhạy cao đáp ứng yêu cầu trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>lượngtrong> vết tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ. Kết quả trong>phântrong> trong>tíchtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong mẫu của 9 loài động vật hai mảnh tại từng khu vực Cẩm Phả, Hạ Long và Vân Đồn được biểu diễn trong đồ thị Hình 3.4 - 3.12. Tại các khu vực lấy mẫu khác nhau, thứ tự trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu động vật hai mảnh nghiên trong>cứutrong> sắp xếp theo thứ tự: điệp > Hàu tay > Hàu điệp > Hàu Khu vực Cẩm Phả: - Ngán > Bàn mai > Vạng > Quéo > Sò tai > Ngao > Móng tay > Sò Khu vực Hạ Long: - Ngán > Bàn mai > Vạng > Quéo > Sò tai > Ngao > Sò điệp > Móng Khu vực Vân Đồn: - Ngán > Quéo > Vạng > Bàn mai > Ngao > Sò tai > Móng tay > Sò DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.4. Hàm trong>lượngtrong> tổng trong>thủytrong> trong>ngântrong> trong các mẫu Bàn mai Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 57 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER