Views
5 months ago

Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh

https://app.box.com/s/9hwj0wglz8m0lz5pwma11ttg7gs5kbdp

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com TÀI LIỆU THAM KHẢO http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định [1] M. Horvat, D. Gibičar, Speciation of Mercury: Environment, Food, Clinical, and Occupational Health, Handbook of Elemental Speciation II - Species in the Environment, Food, Medicine and Occupational Health, John Wiley & Sons, Ltd2005, pp. 281-304. [2] D.A. Apeti, G.G. Lauenstein, D.W. Evans, "Recent status of total mercury and methyl mercury in the coastal waters of the northern Gulf of Mexico using oysters and sediments from NOAA’s mussel watch program", Marine Pollution Bulletin, 2012, 64 (11), 2399-2408. [3] Vu Duc Loi, Le Lan Anh, Trinh Anh Duc, Trinh Xuan Gian, Pham Gia Mon, Tran Van Huy, Nguyen Quoc Thong, Alian Boudou, Mineshi Sakamoto, Dao Van Bay, "Contamination by cadmium and mercury of the water, sediment and biological component of hydrosystems around Hanoi", Journal of Chemistry, 2006, 44 (3), 382-386. [4] K. Eto, "Minamata disease", Neuropathology, 2000, 20 14-19. [5] FAO/WHO, "Report of the Joint FAO/WHO expert consultation on the risks and benefits of fish consumption", Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations; Geneva, World Health Organization, 2011, pp. 50. [6] Commission Regulation (EC) No 1881/2006, "Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs", 2006. [7] Ministry of the Environment, Mercury analysis manual, 2004. [8] QCVN 8-2:2011/BYT, "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm", 2011. [9] L. Bille, G. Binato, V. Cappa, M. Toson, M. Dalla Pozza, G. Arcangeli, DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. Ricci, R. Angeletti, R. Piro, "Lead, mercury and cadmium levels in edible marine molluscs and echinoderms from the Veneto Region (north-western Adriatic Sea - Italy)", Food Control, 2015, 50 362-370. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 66 http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định [10] Hoàng Nhâm, Hóa học Vô cơ, NXB Giáo dục, 2002. [11] Phạm Hùng Việt, Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội, Hóa học Môi trường cơ sở, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội, 1999. [12] H. Akagi, P. Grandjean, Y. Takizawa, P. Weihe, "Methylmercury Dose Estimation from Umbilical Cord Concentrations in Patients with Minamata Disease", Environmental Research, 1998, 77 (2), 98-103. [13] S. Ceccatelli, E. Daré, M. Moors, "Methylmercury-induced neurotoxicity and apoptosis", Chemico-Biological Interactions, 2010, 188 (2), 301-308. [14] M. Farina, J.B.T. Rocha, M. Aschner, "Mechanisms of methylmercuryinduced neurotoxicity: Evidence from experimental studies", Life Sciences, 2011, 89 (15-16), 555-563. [15] S.L.C. Ferreira, V.A. Lemos, L.O.B. Silva, A.F.S. Queiroz, A.S. Souza, E.G.P. da Silva, W.N.L. dos Santos, C.F. das Virgens, "Analytical strategies of sample preparation for the determination of mercury in food matrices - A review", Microchemical Journal, 2015, 121 227-236. [16] EFSA Panel on ontaminants in the Food Chain, "Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food", EFSA Journal, 2012, 10 (12), 2985-n/a. [17] H. Akagi, Y. Fujita, E. Takabatake, "Methylmercury: Photochemical transformation of mercuric sulfide into methylmercury in aqueous solutions", Photochemistry and Photobiology, 1977, 26 (4), 363-370. [18] H. Akagi, D.C. Mortimer, D.R. Miller, "Mercury methylation and partition in aquatic systems", Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 1979, 23 (1), 372-376. [19] T. Ando, M. Yamamoto, T. Tomiyasu, J. Hashimoto, T. Miura, A. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Nakano, S. Akiba, "Bioaccumulation of mercury in a vestimentiferan worm living in Kagoshima Bay, Japan", Chemosphere, 2002, 49 (5), 477-484. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 67 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)