Views
4 months ago

Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh

https://app.box.com/s/9hwj0wglz8m0lz5pwma11ttg7gs5kbdp

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định [20] J.R. Ikingura, H. Akagi, "Monitoring of fish and human exposure to mercury due to gold mining in the Lake Victoria goldfields, Tanzania", Science of The Total Environment, 1996, 191 (1), 59-68. [21] P. Maršálek, Z. Svobodová, "Rapid determination of methylmercury in fish tissues", Czech Journal of Food Sciences, 2006, 24 (3), 138-142. [22] G.G. Muzykov, G.P. Prostetsov, "Effect of sorption on mercury determination by the cold-vapor atomic-absorption method", Journal of Applied Spectroscopy, 1978, 28 (3), 273-276. [23] H. Khan, M.J. Ahmed, M.I. Bhanger, "A simple spectrophotometric determination of trace level mercury using 1,5-diphenylthiocarbazone solubilized in micelle", Analytical Sciences, 2005, 21 (5), 507-512. [24] E. Bramanti, C. Lomonte, M. Onor, R. Zamboni, A. D’Ulivo, G. Raspi, "Mercury speciation by liquid chromatography coupled with on-line chemical vapour generation and atomic fluorescence spectrometric detection (LC-CVGAFS)", Talanta, 2005, 66 (3), 762-768. [25] K.-H. Grobecker, A. Detcheva, "Validation of mercury determination by solid sampling Zeeman atomic absorption spectrometry and a specially designed furnace", Talanta, 2006, 70 (5), 962-965. [26] J.W. Robinson, E.M. Skelly, "The Direct Determination of Mercury in Fair by Atomic Absorption Spectroscopy at the 184.9 nm Resonance Line", Spectroscopy Letters, 1981, 14 (7), 519-551. [27] R. Ferrara, A. Seritti, C. Barghigiani, A. Petrosino, "Improved instrument for mercury determination by atomic fluorescence spectrometry with a high-frequency electrodeless discharge lamp", Analytica Chimica Acta, 1980, 117 391-395. [28] K. Tanabe, K. Chiba, H. Haraguchi, K. Fuwa, "Determination of DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN mercury at the ultratrace level by atmospheric pressure helium microwave-induced plasma emission spectrometry", Analytical Chemistry, 1981, 53 (9), 1450-1453. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 68 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định [29] S.S.C. Tong, W.H. Gutenmann, D.J. Lisk, "Determination of mercury in apples by spark source mass spectrometry", Analytical Chemistry, 1969, 41 (13), 1872-1874. [30] W.R.L. Cairns, M. Ranaldo, R. Hennebelle, C. Turetta, G. Capodaglio, C.F. Ferrari, A. Dommergue, P. Cescon, C. Barbante, "Speciation analysis of mercury in seawater from the lagoon of Venice by on-line pre-concentration HPLC-ICP-MS", Analytica Chimica Acta, 2008, 622 (1-2), 62-69. [31] Y. Bonfil, M. Brand, E. Kirowa-Eisner, "Trace determination of mercury by anodic stripping voltammetry at the rotating gold electrode", Analytica Chimica Acta, 2000, 424 (1), 65-76. [32] H.A. Kehrig, M. Costa, I. Moreira, O. Malm, "Total and methyl mercury in different species of molluscs from two estuaries in Rio de Janeiro State", Journal of the Brazilian Chemical Society, 2006, 17 1409-1418. [33] M. Zuykov, E. Pelletier, D.A.T. Harper, "Bivalve mollusks in metal pollution studies: From bioaccumulation to biomonitoring", Chemosphere, 2013, 93 (2), 201-208. [34] Nguyen Van Khanh, Vo Van Minh, Nguyen Duy Vinh, Luu Duc Hai, "Accumulation of mercury in sediment and bivalves from Cua Dai estuary, Hoi An city", VNU Journal of Science, Earth Sciences, 2010, 26 48-54. [35] Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Lê Hà Yến Nhi, "Hàm trong>lượngtrong> kim loại nặng (Hg, Cd, Pb, Cr) trong các loài động vật hai mảnh vỏ ở một số cửa sông tại khu vực miền Trung, Việt Nam", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2014, 14 (4), 385-391. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN [36] Lê Xuân Sinh, "Cơ chế trong>tíchtrong> tụ trong>thủytrong> trong>ngântrong> của loài nghêu trắng (Meretrix Lyrata) trong>phântrong> bố vùng cửa sông Bạch Đằng, Hải Phòng, Việt Nam", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2013, 51 (5), 573-585. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 69 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)