Views
1 week ago

DẠY TỰ HỌC HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HÓA

https://app.box.com/s/kmrax24vgzxu9vt09n0habf94jf9yve9

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định x x 1 5 5 5 5 25 10 1 2 1 4 5 10 4 10 2 Vậy nghiệm của hệ đã cho là: Bài 1.10: Giải hệ phương trình sau: Bài giải: x1 2x 2x1 x 2 2 4 3 1 2 3 7 5 7 x 1 3; x2 . 5 Nhân phương trình (1) với – 2 rồi cộng vào phương trình (2). Cộng phương trình (1) vào phương trình (2) ta có hệ mới Từ (2) ta có x1 2x2 3x2 x 2 4 5 1 2 Vậy nghiệm của hệ đã cho là: 5 . Thay vào (1) ta được x 3 Trình bày tóm tắt trong bảng sau: x ............................................... 1 2 ............................................... 1 0 1 x 2 1 2 2 3 : : : : : 4 3 4 5 2 x , x 3 1 2 5 3 5 2 4 x1 3 1 2 x1 4 2x2 x1 3 5 3x2 5 x2 3 Bài 1.11: Giải hệ phương trình sau theo tham số a,b: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN x1 3x2 a ( ) 2x1 2x2 b (1) (2) 2 3 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 28 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài giải: Nhân phương trình (1) với – 2 rồi cộng vào phương trình (2). Cộng phương trình (1) vào phương trình (2) ta có hệ mới: x1 3x ( ) 4x 2 2 a 2a b 2a b 1 Từ (2) ta có x2 (24 b) . Thay vào (1) ta được: 4 4 (1) (2) 1 3 6a 3b 1 x1 3 (2a b) a x1 (2a b) a a (3b 2a). 4 4 4 4 1 1 Vậy nghiệm của hệ đã cho là: x1 (3b 2a); x2 (24 b). 4 4 Trình bày tóm tắt trong bảng sau: x ............................................... 1 2 1 x 3 2 2 ............................................... 1 0 3 4 Bài 1.12: Tìm hạng của ma trận Bài giải: Cách 1: 1 2 2 5 1 4 1 2 0 1 2 Ta có: 1 0 0 1 Vậy rank (A) = 2. : : : : : a b 3 1 7 2 3 1 5 1 1 a x1 a 3 (2a b) x1 (3b 2a) 4 4 1 2a b 4x2 2a b x2 (2a b 4 1 2 1 1 1 0 0 2 5 4 2 1 0 3 L 1 L 7 L 3 L2 2L1 L2 5 L3 L1 L3 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 2 3 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 29 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)