Views
9 months ago

DẠY TỰ HỌC HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HÓA

https://app.box.com/s/kmrax24vgzxu9vt09n0habf94jf9yve9

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ta có: 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 6 5 Tiếp theo là nhân cột thứ ba với số -1, -2, -2, -3 theo thứ tự rồi cộng kết quả vào các cột thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ta được: 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 Nhân cột thứ sáu với 5, nhân cột thứ bảy với 4 rồi lấy cột thứ sáu trừ cột thứ năm, ta được: 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Ta được ma trận cuối cùng là ma trận chéo cấp 4. Ta có: 0 0 0 0 4 8 0. Do đó rank (A) = rank (A 6 ) = 4. det 6 Bài 3.12: Tính định thức của ma trận sau: Bài giải: 1 1 2 2 1 2 x 1 2 3 3 2 1 3 2 2 1 1 3 3 5 9 x 2 1 2 2 1 2 x 2 3 det . 2 3 1 5 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 9 x 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 58 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Đổi hàng tứ nhất và hàng thứ hai cho nhau, ta có: det 1 1 2 2 2 x 1 3 3 2 2 2 1 1 3 3 5 9 x 2 Nhân hàng thứ nhất với -1, -2, -2 rồi cộng vào hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư theo thứ tự, ta được: det det det 1 0 0 0 x 2 2x 2x 2 2 2 x x 2 2x 2x 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 0 3 3 2 0 3 3 0 1 3 x 3 0 1 3 x 2 2 2 x 1 x 1 3x 9 3 3 1 3 x 2 2 2 2 x 1 3x 12 3x 1 x 4 2 2 Vậy det 3x 1 x 4. Bài 3.13: Tính định thức của ma trận sau đây: Bài giải: 1 2 1 2 2 det( ) 1 1 4 4 1 2 4 1 2 2 2 5 0 4 4 4 1 1 4 4 2 2 6 1 2 5 0 4 7 4 2 2 1 2 1 1 1 2 2 6 1 7 2 . Khai triển theo cột một ta có: . Khai triển theo hàng một ta có: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 2 1 1 1 Nhân hàng thứ nhất với 2 rồi trừ hàng thứ hai, cộng hàng thứ tư, trừ hàng thứ năm và hàng thứ nhất cộng vào hàng thứ ba. Ta được: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 59 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
BÁO CÁO THỰC TẬP BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH