Views
5 months ago

DẠY TỰ HỌC HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HÓA

https://app.box.com/s/kmrax24vgzxu9vt09n0habf94jf9yve9

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn ຼ ຼ www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ືຼ ິ ີ ຼ ຼ ລ\ຈ ແລະ າມສະກຸ ະແ 31 . ໂກມິ ະຈຈ 4,00 32 . ວັ ຈຢຼ າຄ 6,50 33 . ເັ ຄມ ວ ຄເັ ຄມ ວ 5,00 34 . ີອໂຼ ວ ຄຍຸ ຈໄ 8,50 35 . ງັ ຄ ິັ ງາ 7,50 36 . ຸ ໄ ໂພ ິ ສາ 4,50 37 . າັ ພຸ ຈະວ ຄສາ 5,00 38 . າຸ ລັ ກ ແສຄຈາວ ຄ 5,00 39 . ມແພຄ ສຸ ວັ ະວ ຄ 8,00 40 . າພ ສຼ ພະັ 7,50 41 . ູ ວ ເຢຍກ ວວຼ າຄ 7,00 42 . ຢາວ ືຼ 6,50 43 . ສຸ ກສາ ແກຽ ວມະ ີ ວ ຄ 5,00 44 . ັ ະ ພ ມຈ ີ 4,50 45 . ພ ມ ໄງະສ ິ ຈ 4,00 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 68 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 3.3. So sánh kết quả hai lớp thực nghiệm và đối chứng Ta có: Điểm số Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng 9,0 02 0 8,5 03 03 8,0 01 01 7,5 01 04 7,0 04 04 6,5 04 04 6,0 03 03 5,5 04 07 5,0 04 07 4,5 02 07 4,0 02 05 X X Nhận xét: 9 nx i i i 4 TN = 190 30 = 6,33 9 N nx i i i 4 DC = 260, 5 45 = 5,78 N 1). Về mặt định lượng: Lớp thực nghiệm có kết quả kiểm tra tốt hơn lớp đối chứng; Lớp thực nghiệm có tỷ lệ SV đạt điểm từ trung bình trở lên cao hơn lớp đối chứng. 2). Về mặt định tính: Do lớp thực nghiệm được hệ thống hóa, bồi dưỡng kỹ năng giải bài tập từng bước, từng bước qua việc giải các bài tập phân hóa nên hầu hết các Em đều giải quyết được các bài tập ở dạng „Thông hiểu‟ và „Vận dụng‟. Một số Em đã thể hiện rõ năng lực của mình qua việc hoàn thiện DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN các bài kiểm tra dạng „Phân tích‟ Lớp đối chứng thì kết quả hạn chế hơn. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 69 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)