Views
3 months ago

DẠY TỰ HỌC HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HÓA

https://app.box.com/s/kmrax24vgzxu9vt09n0habf94jf9yve9

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn ິ www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 13. Nguyễn Hiến Lê (2003), Tự học một nhu cầu của thời đại, NXB Văn hóa thông tin. 14. Lưu Xuân Mới (2003), "Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên đại học", Tạp chí khoa học số 2, Trường ĐHSP Hà Nội. 15. Patrice Pelpel (1998), Tự đào tạo để dạy học, NXB Giáo dục. 16. Phan Huy Phú, Nguyễn Doãn Tuấn (2004), Bài tập Đại số tuyến tính, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 17. Đoàn Quỳnh, Khu Quốc Anh, Nguyễn Anh Kiệt, Tạ Mân, Nguyễn Doãn Tuấn (1997), Giáo trình Toán đại cương - Phần I: Đại số tuyến tính, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 18. Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung (2009), Bài tập Đại số tuyến tính (tái bản lần thứ năm), NXB Giáo dục. 19. Nguyễn Duy Thuận (Chủ biên), Phí Mạnh Ban, Nông Quốc Chinh (2003), Đại số tuyến tính, NXB Đại học Sư phạm. 20. Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ (1997), Quá trình Dạy - Tự học, NXB Giáo dục. 21. Nguyễn Cảnh Toàn (2001), Dạy - tự học, NXB Giáo dục. 22. Nguyễn Đình Xuân (chủ biên), Ngô Công Hoàn (2000), Qui trình học tập và tự học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội. Tài liệu nƣớc CHDCND Lào (ເກະສາ ສ.ລາວ) 23. ກະວຄສ ຶ ກສາກາ ແລະ ກິ ລາ ສ.ລາວ (1997). ເກະສາຍາລຸ ຄູ ະ ິ ຈສາຈ ໂອຄອຽ ມັ ຈະງ ມ ຽ ແລະ ມັ ຈະງ ມາງ. ໂອຄພີ ແລະ ກິ ລາ. 24. ກະວຄສ ຶ ກສາິ ມກະວຄສ ຶ ກສາິ ກາ ກາ ແລະ ກິ ລາ ສ.ລາວ (2006). ງຸ ຈະສາຈກາສ ຶ ກສາ ຂຄ ກ ມສຽ າຄູ ີ 2006-2015 ແລະ ແຼ ກາະ ິ ຍັ ຈ ີ 2006-2010. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 25. ພຶ ຈະະ ິ ຈ3 ກຸຼ ມວ ິ າສະເພາະາມສາງ ສາລັ ຍວ ິ ະງາໄລູ ີ III 2010. ໂອຄພ ີ ມກະວຄ ຶສກສາ ິ ກາ ແລະ ກິ ລາ. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 72 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn ິ ິ ິ ິ www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ີ ີ http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 26. ສູ ພ ມມະສ ພຶ ຈະະ ິ ຈ ສາລັ ຍວະງາໄລູ ີ II – 1998. ກະວຄສ ຶ ກສາ ິ ກາ ແລະ ກິ ລາ, ສູ ພັ ຈະາູ . 27. ແສຄເຈ ື ຫົ ຽ າັ ະຍຸ ະຈສາຈພື ຽ ຊາ II ສາລັ ຍວ ິ ະງາໄລູ 1998. ກະວຄສ ຶ ກສາ ິ ກາ ແລະ ກິ ລາ, ສູ ພັ ຈະາູ . 28. ະຈສາຈ 1 ສາລັ ຍວ ິ ະງາໄລວ ິ ະງາສາຈພື ຽ ຊາ, ມ. 2001. 29. ສູ ພ ມມະສ ູຼ ມື ູ ພຶ ຈະະຈ ສາລັ ຍວ ິ ະງາໄລູ ີ II – 1998. ກະວຄສ ຶ ກສາ ິກາ ແລະ ກິ ລາ, ສູ ພັ ຈະາູ . DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 73 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Sử dụng bài tập hóa học phần oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông
Xây dựng hệ thống bài tập để rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh trường phổ thông
Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học 11 phần phi kim tiếp cận PISA theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
BÀI SOẠN THEO CHỦ ĐỀ MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC HÓA HỌC 8 NH 2017-2018 (CHÍNH THỨC) (POST OF TRIỆU HẢI ĐĂNG)