Views
7 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN TỐ CAĐIMI VÀ CHÌ 1.1.1. Cađimi 1.1.1.1. Trạng thái tự nhiên của cađimi Trong thiên nhiên, cađimi tồn tại ở dạng bền vững là Cd(II). Trữ lƣợng của cađimi trong vỏ Trái đất là 7,6.10 -6 % tổng số nguyên tử tƣơng ứng. Khoáng vật chính của cađimi là grenokit (CdS), khoáng vật này hiếm khi tồn tại riêng mà thƣờng ở lẫn với khoáng vật của kẽm thủy ngân là xinaba hay thần sa (HgS) [2 ,3]. 1.1.1.2. Tính chất vật lí của cađimi Cađimi là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ nóng chảy, ở trong không khí ấm cađimi dần bị bao phủ bởi lớp màng oxit nên mất ánh kim. Bảng 1.1. Một số hằng số vật lí của cađimi [2, 3]. Cấu hình electron [Kr]4d 10 5s 2 Năng lƣợng ion hóa thứ nhất (eV) 8,99 Bán kính nguyên tử (A 0 ) 1,56 Thế điện cực chuẩn (V) -0,402 Khối lƣợng nguyên tử (đvC) 112,411 Nhiệt độ nóng chảy ( o C) 321,07 Nhiệt độ sôi ( o C) 767 Cấu trúc tinh thể 1.1.1.3. Tính chất hóa học của cađimi Lục giác bó chặt Cađimi là nguyên tố tƣơng đối hoạt động hóa học. Trong không khí ẩm, cađimi bền ở nhiệt độ thƣờng nhờ màng oxit bảo vệ. Nhƣng ở nhiệt độ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN cao cađimi cháy mãnh liệt cho ngọn lửa mầu sẫm. 2Cd + O 2 → 2CdO MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tác dụng với halogen tạo thành đihalogenua, tác dụng với lƣu huỳnh các nguyên tố không kim loại khác nhƣ photpho, selen…. Cd + S → CdS Ở nhiệt độ thƣờng cađimi bền với nƣớc vì trong>cótrong> màng oxit bảo vệ, nhƣng ở nhiệt độ cao cađimi khử hơi nƣớc biến thành oxit. Cd + H 2 O → CdO + H 2 ↑ Cađimi tác dụng dễ dàng với axit không phải là chất oxi hoá, giải phóng khí hiđro [2, 3]. Ví dụ với axit HCl Trong dung dịch thì: Cd + 2HCl → CdCl 2 + H 2 ↑ Cd + H 3 O + + H 2 O → [Cd(H 2 O) 2 ]] 2+ + 1/2H 2 ↑ 1.1.1.4. Tác dụng sinh hóa cađimi Cađimi là nguyên tố rất độc. Cađimi thâm nhập o cơ thể bằng nhiều cách khác nhau đƣợc tích tụ lại chủ yếu trong thận trong>cótrong> thời gian bán huỷ sinh học rất dài từ 20 - 30 năm. Nhiễm độc cađimi gây nên chứng bệnh giòn xƣơng. Ở nồng độ cao, cađimi gây đau thận, thiếu máu phá huỷ tuỷ xƣơng. Phần lớn cađimi thâm nhập o cơ thể con ngƣời đƣợc giữ lại ở thận đƣợc đào thải, còn một phần ít (khoảng 1%) đƣợc giữ lại trong thận, do cađimi liên kết với protein tạo thành metallotionein trong>cótrong> ở thận. Phần còn lại đƣợc giữ lại trong cơ thể dần dần đƣợc tích luỹ cùng với tuổi tác. Cađimi thƣờng gắn liền với kẽm nên trong>cótrong> khả năng thay thế kẽm. Trong cơ thể, kẽm là thành phần thiết yếu của một số hệ thống enzim nên khi bị cađimi thay thế sẽ gây ra rối loạn tiêu hoá các chứng bệnh rối loạn chức năng thận, thiếu máu, tăng huyết áp, phá huỷ tuỷ sống, gây ung thƣ [4]. 1.1.2. Nguyên tố trong>chìtrong> DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1.1.2.1. Trạng thái tự nhiên của trong>chìtrong> Chì chiếm khoảng 1,6.10 -3 % khối lƣợng vỏ trái đất tƣơng ứng với 1,6.10 -4 % tổng số nguyên tử. Chì trong tự nhiên tồn tại trong 170 khoáng vật MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial