Views
8 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định nhƣng chủ yếu là: Galen (PbS), Cerndute (PbCO 3 ), Anglesite (PbSO 4 ) Pyromophite [Pb 5 Cl(PO 4 ) 3 ]. Chì trong>cótrong> 18 đồng vị trong đó trong>cótrong> 4 đồng vị bền 208 Pb (52,3%), 207 Pb (22,6%), 206 Pb (23,6%), 204 Pb (1,48%). [3, 5]. 1.1.2.2. Tính chất vật lí của trong>chìtrong> Chì là kim loại nặng, trong>cótrong> ánh kim. Chì kim loại trong>cótrong> màu xanh xám, mềm, bề mặt trong>chìtrong> thƣờng mờ đục do bị oxi hóa. Bảng 1.2. Một số hằng số vật lí của trong>chìtrong> [3, 5]. Cấu hình electron [Xe]4f 14 5d 10 6s 2 6p 2 Năng lƣợng ion hóa thứ nhất (eV) 7,42 Bán kính nguyên tử (A 0 ) 1,75 Thế điện cực chuẩn (V) -0,126 Khối lƣợng nguyên tử (đvC) 207,21 Nhiệt độ nóng chảy ( o C) 327 Nhiệt độ sôi ( o C) 1737 Cấu trúc tinh thể 1.1.2.3. Tính chất hóa học của trong>chìtrong> Lập phƣơng tâm diện Nhìn chung, trong>chìtrong> là kim loại tƣơng đối hoạt động về mặt hoá học [3, 5]. Ở điều kiện thƣờng, trong>chìtrong> bị oxi hoá tạo thành lớp oxit màu xám xanh bao bọc bên trên mặt bảo vệ cho trong>chìtrong> không tiếp xúc bị oxi hoá nữa. dụng. 2Pb + O 2 → 2PbO Khi gặp nƣớc, nƣớc sẽ tách dần màng oxit bao bọc ngoài tiếp tục bị tác Chì tác dụng với halogen nhiều nguyên tố không kim loại khác: Pb + X 2 → PbX 2 Chì trong>cótrong> thế điện cực âm nên về nguyên tắc nó tan đƣợc trong các axit. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Nhƣng thực tế trong>chìtrong> chỉ tƣơng tác ở trên bề mặt với dung dịch axit clohiđric loãng axit sunfuric dƣới 80% vì bị bao bọc bởi lớp muối khó tan (PbCl 2 ; MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định PbSO 4 ). Với dung dịch đậm đặc hơn của các axit đó, trong>chìtrong> trong>cótrong> thể tan vì muối khó tan của lớp bảo vệ đã chuyển thành hợp chất tan. PbCl 2 + 2HCl → H 2 PbCl 4 PbSO 4 + H 2 SO 4 → Pb(HSO 4 ) 2 Với axit nitric ở bất kỳ nồng độ nào, trong>chìtrong> tác dụng nhƣ một kim loại: 3Pb + 8HNO 3loãng → 3Pb(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O Khi trong>cótrong> mặt oxi, trong>chìtrong> trong>cótrong> thể tác dụng với nƣớc: 2Pb + 2H 2 O + O 2 → 2Pb(OH) 2 Chì trong>cótrong> thể tan trong axit axetic các axit hữu cơ khác: 2Pb + 4CH 3 COOH + O 2 → 2Pb(CH 3 COO) 2 + 2H 2 O Với dung dịch kiềm, trong>chìtrong> trong>cótrong> tác dụng khi đun nóng, giải phóng hiđro: 1.1.2.4. Tác dụng sinh hóa của trong>chìtrong> Pb + 2KOH + 2H 2 O → K 2 [Pb(OH) 4 ] + H 2 Chì đƣợc con ngƣời phát hiện từ trƣớc công nguyên đƣợc sử dụng o nhiều mục đích khác nhau. Ngày nay, trong>chìtrong> chủ yếu đƣợc sử dụng trong công nghiệp năng lƣợng, luyện kim nhƣ sản xuất acquy ƣớt, pin, các loại cầu trong>chìtrong>, mạch điện, phụ gia cho sản xuất xăng, dầu bôi trơn, chế tạo hợp kim. Nguồn nƣớc thải từ các nhà máy công nghiệp này cùng với các nguồn nƣớc thải của công nghiệp khai thác khoáng sản, nƣớc trong>cótrong> tiếp xúc với các thiết bị trong>chìtrong>, rác thải công nghiệp, … đã đƣa một lƣợng trong>chìtrong> đáng kể o môi trƣờng nƣớc đất. Chì tồn tại trong nƣớc dƣới dạng trong>chìtrong> hóa trị +2, tính năng của hợp chất trong>chìtrong> đƣợc đánh giá chủ yếu thông qua độ tan của nó. Độ tan của hợp chất trong>chìtrong> chủ yếu phụ thuộc o pH (pH tăng thì độ tan giảm). Ngoài ra độ tan của hợp chất trong>chìtrong> còn phụ thuộc o một số yếu tố khác nhƣ độ muối (trong>hàmtrong> lƣợng các ion khác) của dung dịch, điều kiện oxi hóa – khử. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chì thâm nhập o cơ thể con ngƣời qua thức ăn, nƣớc uống, hít thở cả thông qua da. Triệu chứng thể hiện khi nhiễm độc trong>chìtrong> của cơ thể là sự mệt mỏi, chán ăn, đau đầu, chóng mặt, sƣng khớp…. Các dấu hiệu trên trong>cótrong> thể xuất 6 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial