Views
8 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.2.2. Đặc điểm, vai trò công dụng của chè xanh Trong i thập kỉ gần đây, chè xanh đã trở thành đối tƣợng nghiên cứu của nhiều nhà khoa học nhằm xác trong>địnhtrong> mức độ trong>cótrong> lợi cho sức khỏe của chè, là một điều đã nổi tiếng từ lâu, theo đó đã trong>cótrong> một số bằng chứng cho thấy rằng thƣờng xuyên uống chè xanh trong>cótrong> thể làm giảm nguy cơ tiến triển bệnh tim mạch một số bệnh ung thƣ nhất trong>địnhtrong>. Mặc dù chè xanh không làm tăng tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể đủ để giảm cân ngay lập tức, song chiết xuất từ chè xanh trong>cótrong> chứa polyphenol caffein để gây sinh nhiệt kích thích quá trình ôxy hóa chất béo, làm tăng tỉ lệ trao đổi chất 4% mà không làm tăng nhịp tim [6]. Theo kết quả một cuộc khảo sát do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đƣa ra o năm 2007, giá trị của flavonoid trong một tách chè xanh cao hơn so với một khối lƣợng tƣơng đƣơng các mặt hàng thực phẩm đồ uống truyền thống khác vốn đƣợc xem là tăng cƣờng sức khỏe trong>cótrong> nguồn gốc thiên nhiên, bao gồm hoa quả tƣơi, nƣớc ép rau quả hay rƣợu vang. Flavonoid là một nhóm thành phần hóa học thực vật trong>cótrong> trong hầu hết các sản phẩm thực vật, gây nên các tác động đến sức khỏe nhƣ chống ôxy hóa chống ung thƣ. Tuy nhiên, cũng dựa trên nghiên cứu này, lƣợng flavonoid trong>cótrong> thể khác biệt đáng kể giữa các sản phẩm chè khác nhau [6]. Ở Việt Nam trong>cótrong> nhiều vùng chè ngon nổi tiếng nhƣ: Chè Mộc Châu Sơn La, chè Lâm Đồng, chè Thái Nguyên, chè Shan tuyết - Phúc Bằng - Bắc Kạn. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.3. MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CAĐIMI VÀ CHÌ Hiện nay trong>cótrong> rất nhiều phƣơng pháp khác nhau để xác trong>địnhtrong> asen, cađimi trong>chìtrong> nhƣ phƣơng pháp phân tích khối lƣợng, phân tích thể tích, điện hoá, phổ phân tử UV – VIS, phổ phát xạ nguyên tử (ICP-OES), phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) không ngọn lửa (GF-AAS),.… Dƣới đây là một số phƣơng pháp xác trong>địnhtrong> cađimi trong>chìtrong>. 1.3.1. Các phƣơng pháp phân tích 1.3.1.1. Phƣơng pháp phân tích khối lƣợng Phƣơng pháp phân tích khối lƣợng là phƣơng pháp cổ điển, độ chính xác trong>cótrong> thể đạt tới 0,1%. Cơ sở của phƣơng pháp là sự kết tủa trong>địnhtrong> lƣợng của chất phân tích với một thuốc thử thích hợp. Cađimi thƣờng đƣợc kết tủa dƣới dạng CdS, CdSO 4 , CdNH 4 PO 4 sau đó kết tủa đƣợc lọc, rửa, sấy (hoặc nung) rồi đem cân từ đó xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> lƣợng chất phân tích. Chì đƣợc kết tủa dƣới dạng PbSO 4 , PbCrO 4 hay PbMoO 4 sau đó đƣợc kết tủa đƣợc lọc, rửa, sấy hoặc nung rồi cân từ đó xác trong>địnhtrong> đƣợc trong>hàmtrong> lƣợng chất phân tích. Phƣơng pháp này không đòi hỏi dụng cụ đắt tiền nhƣng quá trình phân tích lâu, nhiều giai đoạn phức tạp đặc biệt khi phân tích lƣợng vết các chất. Vì vậy phƣơng pháp này không đƣợc dùng phổ biến trong thực tế để xác trong>địnhtrong> lƣợng vết các chất mà chỉ dùng trong phân tích trong>hàmtrong> lƣợng lớn [7]. 1.3.1.2. Phƣơng pháp phân tích thể tích Phƣơng pháp phân tích thể tích dựa trên sự đo thể tích dung dịch thuốc thử để biết nồng độ chính xác (dung dịch chuẩn) đƣợc thêm o dung dịch chất trong>địnhtrong> phân để tác dụng đủ toàn bộ lƣợng chất trong>địnhtrong> phân đó. Thời điểm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN thêm lƣợng thuốc thử tác dụng với toàn bộ chất trong>địnhtrong> phân gọi là điểm tƣơng đƣơng. Để nhận biết điểm tƣơng đƣơng, ngƣời ta dùng các chất gây ra hiện tƣợng trong>cótrong> thể quan sát bằng mắt gọi là các chất chỉ thị [7]. 10 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial