Views
8 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bƣớc 1: Tìm các điều kiện phù hợp để hoá hơi mẫu phân tích hoàn toàn, tức là biến tất cả mẫu phân tích thành trạng thái hơi (thể khí) của chất mẫu. Bƣớc 2: Nguyên tử hoá (phân ly) của đám hơi phân tử của mẫu để tạo ra đám hơi của các nguyên tử tự do của các nguyên tố phân tích trong>cótrong> trong mẫu một cách hoàn toàn ổn trong>địnhtrong>. Nghĩa là tạo ra môi trƣờng của các nguyên tử tự do trong>cótrong> khả năng sinh phổ phát xạ, khi chúng bị kích thích. Bƣớc 3: Cung cấp năng lƣợng thích hợp để kích thích các nguyên tử của nguyên tố cần phân tích trong đám hơi đó, để chúng phát ra phổ phát xạ, sao cho trong>cótrong> hiệu suất cao, ổn trong>địnhtrong> lặp lại đƣợc tốt. Bƣớc 4: Thu toàn bộ chùm sáng phát xạ của mẫu đã sinh ra, phân ly chúng thành phổ ghi phổ đó lại. Nhƣ vậy chúng ta trong>cótrong> phổ phát xạ của mẫu phân tích. đặt ra [8, 9]. Bƣớc 5: Đánh giá trong>địnhtrong> tính trong>địnhtrong> lƣợng phổ thu đƣợc theo yêu cầu b. Các ứng dụng của phép đo phổ phát xạ nguyên tử - Phân tích trong>địnhtrong> tính bán trong>địnhtrong> lƣợng. * Phƣơng pháp trong>địnhtrong> tính: Ta biết rằng mỗi nguyên tử khi bị kích thích sẽ nhảy lên các mức năng lƣợng cao đặc trƣng riêng cho từng loại. Do vậy, khi chúng trở về lại mức cơ bản, chúng sẽ bức xạ ra những tần số đặc trƣng riêng cho chúng. Đây chính là cơ sở của phƣơng pháp trong>địnhtrong> tính (xác trong>địnhtrong> sự trong>cótrong> mặt của các nguyên từ trong mẫu). Phƣơng pháp này khá đơn giản bằng việc xem xét các vạch phổ đặc trƣng của các nguyên tử trên phim (hoặc kính ảnh) mà ta thu đƣợc. Tuy vậy, việc khẳng trong>địnhtrong> là trong>cótrong> hay không trong>cótrong> một loại nguyên tử nào đó trong>cótrong> trong mẫu cũng phải hết sức cẩn thận. Trƣớc hết ta phải xét xem trong>cótrong> xuất DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN hiện ít nhất là 3 vạch phổ đặc trƣng của nguyên tử hay không, nhất là sự tồn tại của vạch phổ cuối cùng (vạch phổ nhạy nhất ứng với nồng độ bé nhất, đã đề cập ở phần trên). Vì nếu chỉ xem xét duy nhất trong>cótrong> một vạch phổ sẽ dễ bị 17 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định nhầm lẫn do hiện tƣợng các vạch phổ của các nguyên tử khác nhau nằm trùng vạch, chen lấn lẫn nhau [8, 9]. * Phƣơng pháp bán trong>địnhtrong> lƣợng: Thông thƣờng ta dùng phƣơng pháp so sánh phƣơng pháp hiện vạch. Phƣong pháp hiện vạch sẽ xem xét sự biến mất dần các vạch phổ đặc trƣng khi giảm nồng độ nguyên tử trong mẫu. Tuy vậy, khi thực hiện ta sẽ làm ngƣợc lại, nghĩa ta xét dần từng vạch phổ đặc trƣng trong>cótrong> nồng độ tăng dần (bắt đầu là vạch phổ cuối cùng trong>cótrong> nồng độ bé nhất), nồng độ của nguyên tử trong mẫu sẽ tƣơng ứng với vạch phổ trong>cótrong> nồng độ lớn nhất. Ví dụ ta xét các vạch đặc trƣng trong>cótrong> nồng độ tăng dần của nguyên tử…[8, 9]. - Phân tích trong>địnhtrong> lƣợng. Phép phân tích trong>địnhtrong> lƣợng dựa trên sự liên hệ giữa cƣờng độ vạch quag phổ I nồng độ C của nguyên tố trong một khoảng nồng độ xác trong>địnhtrong> nào đó. Mối liên hệ này dựa trên công thức thực nghiệm [8, 9]: b