Views
7 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ta phải làm việc ở vùng chụp vừa (chọn thời gian chụp phổ trong vùng này), vì sự phụ thuộc giữa S lgH đơn giản. Vùng AB kính ảnh chƣa đủ nhạy đê bắt sáng. Vùng CD độ đen đã bão hòa. Trong vùng chụp vừa S là một đƣờng thẳng, đƣợc biểu diễn bởi phƣơng trình: (12) γ là độ tƣơng phản của kính ảnh hoặc phim ảnh. H i là quán tính của phim ảnh. 1.4. PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ MẪU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH CAĐIMI VÀ CHÌ Để xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> lƣợng cađimi, trong>chìtrong> trong chè, trƣớc hết ta phải tiến hành xử lý mẫu nhằm chuyển các nguyên tố cần xác trong>địnhtrong> trong>cótrong> trong mẫu từ trạng thái ban đầu (dạng rắn) về dạng dung dịch. Đây là công việc rất quan trọng vì trong>cótrong> thể dẫn đến những sai lệch trong>cótrong> trong kết quả phân tích do sự nhiễm bẩn hay làm mất chất phân tích nếu thực hiện không tốt. Hiện nay trong>cótrong> nhiều kĩ thuật xử lý mẫu phân tích, với đối tƣợng chè thì hai kĩ thuật dùng để phá mẫu gồm kỹ thuật tro hóa ƣớt bằng axit đặc hoặc axit mạnh (phƣơng pháp xử lý ƣớt) kĩ thuật tro hóa khô (phƣơng pháp tro hóa khô) [11]. 1.4.1. Phƣơng pháp xử lý ƣớt (bằng axit đặc oxi hóa mạnh) Nguyên tắc của phƣơng pháp là dùng axit đặc trong>cótrong> tính oxi hóa mạnh nhƣ (HNO 3 , HClO 4 …), hay hỗn hợp cả axit đặc trong>cótrong> tính oxi hóa mạnh (HNO 3 + H 2 O 2 )…để phân hủy hết các chất hữu cơ của mẫu trong bình Kendan, để chuyển các kim loại ở dạng hữu cơ về dạng các ion trong dung dịch muối vô cơ. Việc phân hủy trong>cótrong> thể thực hiện trong hệ đóng kín (áp suất cao), hay trong hệ mở (áp suất thƣờng). Lƣợng axit thƣờng phải dùng gấp từ 10- 15 lần lƣợng mẫu, tùy thuộc mỗi loại mẫu cấu trúc vật lý hóa học của nó. Thời gian phân hủy mẫu trong các hệ mở, bình Kendan, ống nghiệm, cốc… thƣờng từ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN i giờ đến i chục giờ, cũng tùy loại mẫu, bản chất của các chất, còn nếu trong lò vi sóng hệ kín thì chỉ cần i chục phút. Thƣờng khi phân hủy xong phải đuổi hết axit dƣ trƣớc khi trong>địnhtrong> mức tiến hành đo phổ. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 21 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ƣu nhƣợc điểm của kĩ thuật này là: + Không mất một số kim loại nhƣ Pb, Fe, Zn, Cu… + Thời gian phân huỷ lâu, thƣờng là từ 10 -12 giờ. + Tốn nhiều axit tinh khiết, axit dƣ nhiều, phải đuổi axit sau khi xử lý. + Dễ gây nhiễm bẩn, nếu các hoá chất không trong>cótrong> độ sạch cao. + Phải đuổi axit dƣ lâu, trong>cótrong> khi khó khăn không hết đƣợc. Đồng thời khi đun đuổi axit lâu lại gây ra sự nhiễm bẩn hay bắn mất mẫu [11]. 1.4.2. Phƣơng pháp xử lý khô Nguyên tắc: Đối với các mẫu hữu cơ trƣớc hết phải đƣợc xay nghiền thành bột, vữa hay thể huyền phù. Sau đó dùng nhiệt để hóa tro mẫu, đốt cháy chất hữu cơ đƣa các kim loại về dạng oxit hay muối của chúng. Cụ thể là: Cân lấy một lƣợng mẫu nhất trong>địnhtrong> (1- 5g) o chén nung. Nung chất mẫu ở nhiệt độ thích hợp, để đốt cháy hết các chất hữu cơ, lấy bã vô cơ còn lại của các mẫu là các oxit, các muối…sau đó hòa tan bã thu đƣợc trong axit vô cơ nhƣ HCl (1/1), HNO 3 (1/2)…để chuyển các kim loại về dạng ion trong dung dịch. Quyết trong>địnhtrong> dạng tro hóa ở đây là nhiệt độ nung thời gian nung (nhiệt độ tro hóa thời gian tro hóa) các chất phụ gia thêm o mẫu khi nung. Nhiệt độ tro hóa các chất hữu cơ thƣờng đƣợc chọn thích hợp trong khoảng 400 - 550 0 C, tùy theo mỗi loại mẫu chất cần phân tích. Sử dụng phƣơng pháp này trong>cótrong> những ƣu nhƣợc điểm nhƣ: + Tro hóa triệt để đƣợc mẫu, hết các chất hữu cơ. + Đơn giản, dễ thực hiện, quá trình xử lý không lâu nhƣ phƣơng pháp vô cơ hóa ƣớt. + Không tốn nhiều axit tinh khiết cao, không trong>cótrong> axit dƣ. + Hạn chế đƣợc sự nhiểm bẩn do dùng ít hóa chất. + Mẫu dung dịch thu đƣợc sạch sẽ trong. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + Nhƣng hay bị mất một số nguyên tố phân tích (Pb, Zn, Cu, Cd…), nếu không dùng chất bảo vệ chất chảy. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 22 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial