Views
3 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Với phƣơng pháp này đối với mỗi loại máy đo của các hãng sản xuất khác nhau khi sử dụng để phân tích đều cho kết quả tốt ở những điều kiện thí nghiệm khác nhau. Chúng tôi dùng máy Shimadzu AA – 6300 - Nhật Bản, tại Trung tâm y tế Dự phòng Thái Nguyên. Từ những khảo sát đi trƣớc điều kiện thực tế của máy chúng tôi chọn các điều kiện tối ƣu, tiến hành đo trên mẫu chuẩn rồi phân tích mẫu thực tế theo phƣơng pháp đƣờng chuẩn kiểm tra lại bằng phƣơng pháp thêm chuẩn. Hình 2.1. Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Shimadzu AAS-6300 2.2.1.1. Trang bị của phép đo Muốn thực hiện phép đo phổ hấp thụ nguyên tử hệ thống máy đo phổ hấp thụ nguyên tử phải bao gồm các phần cơ bản sau: Phần 1. Nguồn phát tia phát xạ cộng hƣởng (vạch phổ phát xạ đặc trƣng của nguyên tố cần phân tích), để chiếu o môi trƣờng hấp thụ nguyên tử tự do của nguyên tố: + Đèn catot rỗng (HCL). + Đèn phóng điện không điện cực (EDL) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + Đèn phát xạ liên tục đã đƣợc biến điệu (D 2 ). Phần 2. Hệ thống nguyên tử hóa mẫu phân tích. Hệ thống này đƣợc chế tạo theo 3 kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu. Đó là kỹ thuật nguyên tử hóa bằng MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 25 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ngọn lửa (lúc này ta trong>cótrong> phép đo F- AAS) kỹ thuật không ngọn lửa (lúc này ta trong>cótrong> phép đo GF- AAS) kỹ thuật hoá hơi lạnh (MVU-AAS). Phần 3. Máy quang phổ, nó thƣờng là bộ đơn sắc, trong>cótrong> nhiệm vụ thu, phân ly chọn tia sáng (vạch phổ) cần đo hƣớng o nhân quang điện để phát tín hiệu hấp thụ AAS của vạch phổ. Phần 4. Hệ thống tín hiệu hấp thụ của vạch phổ (tức là cƣờng độ của vạch phổ hấp thụ hay nồng độ nguyên tố cần phân tích). Hệ thống này trong>cótrong> thể là các trang bị: + Điện kế chỉ tín hiệu AAS + Bộ tự ghi để chỉ các pic hấp thụ + Bộ chỉ hiện số. + Bộ máy in. + Máy tính với màn hình để hiển thị dữ liệu, phần mền xử lí số liệu điều khiển toàn bộ hệ thống máy đo. 1 Hình 2.2: Nguyên tắc cấu tạo của máy đo AAS 1. Nguồn đơn sắc 3. Hệ thống đơn sắc detector. 2. Hệ nguyên tử hoá mẫu 4. Hệ điện tử. 2.2.1.2. Phƣơng pháp đƣờng chuẩn 2 3 4 Nguyên tắc của phƣơng pháp này là dựa o phƣơng trình cơ bản của phép đo A = K.C một dãy mẫu đầu để dựng một đƣờng chuẩn, sau đó nhờ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN đƣờng chuẩn này giá trị A để xác trong>địnhtrong> nồng độ C X của nguyên tố cần phân tích trong mẫu đo phổ, rồi từ đó tính đƣợc nồng độ của nó trong mẫu phân tích. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 26 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial