Views
7 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Trƣớc hết phải chuẩn bị một dãy mẫu đầu, dãy mẫu chuẩn (thông thƣờng là 5 mẫu) các mẫu phân tích trong cùng điều kiện. Ví dụ các mẫu đầu trong>cótrong> nồng độ của nguyên tố X cần xác trong>địnhtrong> C 1, C 2 , C 3, C 4, C 5 các mẫu phân tích là C X1, C X2 … Rồi sau đó chọn một quá trình phân tích phù hợp để rồi đo phổ. Đo các mẫu chuẩn các mẫu phân tích theo một vạch đã chọn. Ví dụ thu đƣợc các giá trị cƣờng độ tƣơng ứng với các nồng độ là A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A X1, A X2 … Sau đó dựng đƣờng chuẩn theo hệ toạ độ A - C x . Nhờ đƣờng chuẩn các giá trị A X ta sẽ dễ dàng xác trong>địnhtrong> đƣợc nồng độ C X . Công việc cụ thể là đem các giá trị A X đặt lên trục tung A của hệ toạ độ, từ đó kẻ đƣờng song song với trục hoành C X . Đƣờng này sẽ cắt đƣờng chuẩn tại điểm M. Từ điểm M hạ đƣờng vuông góc với trục hoành cắt trục hoành tại C X . C X là nồng độ cần tìm [8, 9, 13]. Ax 0 C 1 C 2 C 3 C 4 Cx C 5 C 6 C 7 C(mg/ml) Hình 2.3. Đồ thị của phương pháp đường chuẩn 2.2.1.3. Phƣơng pháp thêm chuẩn Nguyên tắc của phƣơng pháp này là ngƣời ta dùng ngay một mẫu phân tích làm nền để chuẩn bị một dãy mẫu đầu bằng cách lấy một lƣợng mẫu phân tích nhất trong>địnhtrong> thêm o đó những lƣợng nhất trong>địnhtrong> của nguyên tố cần xác DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN trong>địnhtrong> theo từng bậc nồng độ (theo cấp số cộng). Ví dụ lƣợng thêm o là C 1 , C 2 , C 3 , C 4 , nhƣ thế chúng ta sẽ trong>cótrong> một dãy mẫu chuẩn là: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 27 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C 0 = C x C 1 = (C x + C 1 ) C 2 = (C x + C 2 ) C 3 = (C x + C 3 ) C 4 = (C x + C 4 ) Trong đó C x là nồng độ của nguyên tố cần xác trong>địnhtrong> trong mẫu phân tích đã chọn. Các mẫu phân tích còn lại giả sử kí hiệu C x1 , C x2 , C x3 , … Tiếp đó chọn các điều kiện thí nghiệm phù hợp một vạch phổ của nguyên tố phân tích, tiến hành ghi cƣờng độ hấp thụ của vạch phổ đó theo tất cả dãy mẫu đầu các mẫu phân tích. Kết quả thu đƣợc nhƣ bảng sau: Mẫu C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C x1 C x2 C x3 A A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A x1 A x2 A x3 C 0 A A 0 O C 1 C 2 C 3 C 4 Hình 2.4. Đồ thị của phương pháp thêm chuẩn Từ các giá trị cƣờng độ này ứng với các nồng độ thêm o của các nguyên tố phân tích chúng ta dựng đƣợc một đƣờng chuẩn theo hệ toạ độ A - C x . Đƣờng này cắt trục tung tại điểm trong>cótrong> toạ độ (A 0, 0). Sau đó để xác trong>địnhtrong> đƣợc nồng độ C x chƣa biết chúng ta làm nhƣ sau: Cách 1: Kéo dài đƣờng chuẩn về phía trái, nó cắt trục hoành tại điểm C 0 . Chính đoạn OC 0 bằng giá trị nồng độ C x cần tìm. C 0 M C ( g/ml) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 28 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial