Views
7 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 16 Chè Shan tuyết 16 C16 17 Chè Shan tuyết 17 C17 18 Chè Shan tuyết 18 C18 19 Chè Shan tuyết 19 C19 20 Chè Shan tuyết 20 C20 2.2.4. Xử lý mẫu Phƣờng Sông Cầu Thành phố Bắc Kạn Phƣờng Sông Cầu Thành phố Bắc Kạn Phƣờng Sông Cầu Thành phố Bắc Kạn Phƣờng Sông Cầu Thành phố Bắc Kạn Phƣờng Sông Cầu Thành phố Bắc Kạn 20/7/2016 20/7/2016 20/7/2016 20/7/2016 20/7/2016 Nguyên tắc: Chuyển các ion kim loại về dạng muối vô cơ tan trong nƣớc, rồi xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> lƣợng của chúng trong dung dịch đó. Cân một lƣợng khoảng 1 – 2g mẫu chè khô, sau đó chuyển o bình kendal, thêm o 20ml dung dịch HNO 3 65%, 5ml H 2 SO 4 98%, 5ml HClO 4 . Đun trên bếp điện trong tủ hút khoảng 5 – 10 giờ đến khi hết mầu, thu đƣợc dung dịch trong suốt (thêm 5ml HClO 4 đun tiếp nếu dung dịch chƣa trong suốt). Sau đó làm bay hơi hết axit, đến khi còn muối ẩm, trong>địnhtrong> mức 20ml bằng HNO 3 2% . Đối với phép đo AAS ta pha loãng 5 lần rồi thực hiện đo, với phép đo ICP-OES không cần pha loãng dung dịch mẫu [11]. 2.2.5. trong>Xáctrong> trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> lƣợng kim loại trong chè Shan tuyết Dựa o đƣờng chuẩn đã xây dựng, chúng tôi tiến hành phân tích các mẫu chè đã qua xử lý bằng phƣơng pháp hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa GF-AAS ICP - OES. Sau khi xác trong>địnhtrong> nồng độ của cađimi trong>chìtrong> trong các mẫu chè . Hàm lƣợng kim loại cần xác trong>địnhtrong> đƣợc quy về trọng lƣợng kim DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN loại đó trên 1 kg mẫu tính theo công thức sau: Đối với phƣơng pháp đo GF-AAS, tính trong>hàmtrong> lƣợng kim loại A của mẫu theo công thức (*) 33 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com X 1 =(C s – C o ) 10 -3 f V/m (*) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Trong đó : - X 1 là trong>hàmtrong> lƣợng A của mẫu thử (mg/kg) - C s là nồng độ A trong dung dịch mẫu thử đo đƣợc từ đƣờng chuẩn (ppb) - C o là trong>hàmtrong> lƣợng A của dung dịch mẫu trắng đo đƣợc từ đƣờng chuẩn (ppb) - m là khối lƣợng phần mẫu thử (g) - f là hệ số pha loãng - V là thể tích dung dịch thử (ml) Đối với phƣơng pháp đo ICP - OES, tính trong>hàmtrong> lƣợng kim loại A của mẫu theo công thức (**) X 1 =(C s – C o )V/m (*) Trong đó : - X 1 là trong>hàmtrong> lƣợng A của mẫu thử (mg/kg) - C s là nồng độ A trong dung dịch mẫu thử đo đƣợc từ đƣờng chuẩn (ppm). - C o là trong>hàmtrong> lƣợng A của dung dịch mẫu trắng đo đƣợc từ đƣờng chuẩn (ppm) - m là khối lƣợng phần mẫu thử (g) - V là thể tích dung dịch thử (ml) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 34 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial