Views
4 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Độ hấp thụ (Abs) 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 5 10 15 20 25 Nồng độ (ppb) Hình 3.1. Đồ thị khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của cađimi Bảng 3.3. Kết quả khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của trong>chìtrong> STT Nồng độ (ppb) Độ hấp thụ (A) 1 1 0,0048 2 2 0,0071 3 4 0,0137 4 7,5 0,0280 5 10 0,0364 6 15 0,0536 7 20 0,0682 8 30 0,1085 9 32 0,1127 10 35 0,1183 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 37 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 0.14 0.12 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Độ hấp thụ (Abs) 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Hình 3.2. Đồ thị khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của trong>chìtrong> Kết quả khảo sát cho thấy khoảng nồng độ tuyến tính của của cađimi là 0,5 15 ppb của trong>chìtrong> là 1 30 ppb. 3.1.2. Xây dựng đƣờng chuẩn của cađimi trong>chìtrong> Trên cơ sở các điều kiện đã khảo sát cho máy đo phổ hấp thụ Shimadzu 6300, chúng tôi sử dụng phần mềm origin 8.5 để xây dựng đƣờng chuẩn của cađimi, trong>chìtrong> trong khoảng nồng độ tuyến tính (Hình 3.3 3.4) [15] . 3.1.2.1. Đường chuẩn của cađimi Nồng độ (ppb) Từ kết quả thu đƣợc ở bảng 3.2 chúng tôi dùng phần mềm Origin 8.5 để xác trong>địnhtrong> đƣờng chuẩn của cađimi thu đƣợc kết quả ở hình 3.3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 38 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial