Views
8 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nồng độ được phát hiện ở 10 lần đo (ppb) Chuẩn Student (t) 1,4260 0,7013 1,1364 Độ chính xác (ε) 2,52.10 -4 1,58.10 -4 2,21.10 -4 Bảng 3.5. Kết quả xác trong>địnhtrong> sai số của phương pháp với phép đo trong>chìtrong> Nồng độ chuẩn bị 1 ppm 10 ppm 20 ppb Lần 1 1,0007 9,9993 19,9983 Lần 2 1,0002 9,9987 19,9989 Lần 3 0,9993 10,0011 19,9995 Lần 4 0,9986 9,9996 19,9998 Lần 5 0,9995 10,0004 19,9986 Lần 6 0,9991 9,9992 19,9994 Lần 7 0,9997 9,9986 19,9992 Lần 8 1,0005 9,9995 19,9985 Lần 9 0,9994 9,9995 19,9987 Lần 10 0,9989 9,9994 19,9992 Nồng độ trung bình ( 0,9996 9,9995 19,9990 Độ lệch chuẩn (S tt ) 6,89.10 -4 7,43.10 -4 4,86.10 -4 Độ lệch chuẩn tƣơng đối (S tđ ) 0,0689 0,0074 0,0024 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chuẩn Student (t) 0,5806 0,2128 2,0576 Độ chính xác (ε) 1,26.10 -4 1,58.10 -4 3,16.10 -4 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 43 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.1.3.2. Giới hạn phát hiện giới hạn đinh lƣợng của phép đo GF- AAS - Giới hạn phát hiện (LOD): là nồng độ thấp nhất của chất phân tích mà hệ thống phân tích còn cho tín hiệu phân tích khác trong>cótrong> nghĩa với tín hiệu của mẫu trắng hay tín hiệu nền. - Giới hạn trong>địnhtrong> lƣợng (LOQ): là nồng độ thấp nhất của chất phân tích mà hệ thống trong>địnhtrong> lƣợng đƣợc với tín hiệu phân tích khác trong>cótrong> ý nghĩa trong>địnhtrong> lƣợng với tín hiệu của mẫu trắng hay tín hiệu nền đạt độ tin cậy ≥ 95%. LOQ > LOD Để tính đƣợc giới hạn phát hiên giới hạn trong>địnhtrong> lƣợng, ở đây chúng tôi sử dụng phần mềm origin 8.5 áp dụng công thức: Trong đó: LOD LOQ 3S B 10S B S λ là độ lệch chuản của tín hiệu mẫu đo B là hệ số góc của phƣơng trình hồi quy tuyến tính [15, 16]. 1. Giới hạn phát hiện giới hạn trong>địnhtrong> lƣợng của cađimi Giới hạn phát hiện cađimi bằng phép đo GF – AAS theo đƣờng chuẩn LOD LOQ 3S 3.0,00297 = 0,097 (ppb) B 0,09161 3S 10.0,00297 = 0,324 (ppb) B 0,09161 2. Giới hạn phát hiện giới hạn trong>địnhtrong> lƣợng của trong>chìtrong> Giới hạn phát hiện trong>chìtrong> bằng phép đo GF – AAS theo đƣờng chuẩn LOD 3S 3.1,564 . 10 = 0,013 (ppb) B 0,00355 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 10S 10.1,564 .10 LOQ = B 0,00355 -5 -5 0,044 (ppb) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 44 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial