Views
8 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phƣơng pháp GF-AAS 9 0,572 0,511 10 0,620 0,602 11 0,893 0,809 12 1,012 0,987 13 1,028 1,002 14 0,621 0,647 15 0,893 0,802 16 0,529 0,501 17 1,320 1,208 18 0,812 0,570 19 0,763 0,507 20 0,632 0,498 Hình 3.7. Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với cađimi trong mẫu chè Kết quả các hệ số của phƣơng trình hồi quy thu đƣợc nhƣ sau: a=-0,047; b=0,946; r=0,94 Các đại lƣợng thống kê tƣơng ứng là: Độ sai chuẩn SE a = 0,06585; SE b = 0,08043 Phƣơng pháp ICP-OES DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Giá trị chuẩn t với 18 bậc tự do, độ tin cậy 95 % là t bảng =2,101 51 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vì vậy hệ số của a b tƣơng ứng là: a = -0,047± 0,14 b= 0,946±0,17 t tính =11,69 Kết quả này cho thấy giá trị t tính > t bảng nghĩa là 2 phƣơng pháp cho kết quả đo phù hợp [15]. Bảng 3.13. Kết quả đo trong>chìtrong> trong mẫu chè Số TT Phƣơng pháp GF-AAS Phƣơng pháp ICP-OES 1 0,769 0,587 2 0,653 0,532 3 0,438 0,420 4 0,333 0,228 5 0,918 0,825 6 0,892 0,801 7 0,890 0,853 8 0,790 0,765 9 0,764 0,737 10 0,768 0,692 11 0,589 0,518 12 0,825 0,802 13 0,615 0,511 14 0,561 0,471 15 0,552 0,423 16 0,629 0,512 17 0,762 0,709 18 0,768 0,784 19 0,893 0,872 20 0,803 0,817 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 52 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial