Views
9 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 8 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phương pháp này không đòi hỏi dụng cụ đắt tiền nhưng quá trình phân tích lâu, nhiều giai đoạn phức tạp đặc biệt khi phân tích trong>lượngtrong> vết các chất. Vì vậy phương pháp này không được dùng phổ biến trong thực tế để xác trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> vết các chất mà chỉ dùng trong phân tích trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> lớn. 1.2.1.2. Phương pháp phân tích thể tích Phương pháp phân tích thể tích dựa trên sự đo thể tích dung dịch thuốc thử để biết nồng độ chính xác (dung dịch chuẩn) được thêm trong>vàtrong>o dung dịch chất trong>địnhtrong> phân để tác dụng đủ toàn bộ trong>lượngtrong> chất trong>địnhtrong> phân đó. Thời điểm thêm trong>lượngtrong> thuốc thử tác dụng với toàn bộ chất trong>địnhtrong> phân gọi là điểm tương đương. Để nhận biết điểm tương đương, người ta dùng các chất gây ra hiện tượng có thể quan sát bằng mắt gọi là các chất chỉ thị. trong>Asentrong> có thể được xác trong>địnhtrong> bằng phương pháp chuẩn độ iot, chuẩn độ bicromat hay phương pháp chuẩn độ Brom. trong>Xáctrong> trong>địnhtrong> trong>Asentrong> bằng chuẩn độ iot người ta chuyển trong>Asentrong> về dạng AsO 3 3- bằng K 2 CO 3 , NaHCO 3 trong>vàtrong> H 2 SO 4 loãng, sau đó chuẩn độ bằng iot với chỉ thị hồ tinh bột cho tới khi dung dịch xuất hiện màu xanh. Phương pháp này xác trong>địnhtrong> được trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> As trong khoảng từ 0,1% đến trong>vàtrong>i chục %. Với trong>Chìtrong>, ta có thể dùng các phép chuẩn độ như chuẩn độ phức chất, chuẩn độ ôxi hoá - khử với các chất chỉ thị khác nhau. Để xác trong>địnhtrong> chì ta có thể chuẩn độ trực tiếp bằng EDTA hay chuẩn độ ngược bằng Zn 2+ hoặc chuẩn độ thay thế với ZnY 2- với chất chỉ thị ET-OO. - Cách 1: Chuẩn độ trực tiếp Pb 2+ bằng EDTA ở pH trung tính hoặc kiềm (pH khoảng 8 - 12), với chỉ thị ET-OO. Pb 2+ + H 2 Y 2- → PbY 2- + 2H + Tuy nhiên, chì rất dễ thuỷ phân nên trước khi tăng pH phải cho Pb 2+ tạo phức kém bền với tactrat hoặc trietanolamin. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN - Cách 2: Chuẩn độ ngược Pb 2+ bằng Zn 2+ : cho Pb 2+ tác dụng với một trong>lượngtrong> dư chính xác EDTA đã biết nồng độ ở pH = 10. Sau đó chuẩn độ EDTA dư bằng Zn 2+ với chỉ thị là ET-OO. Pb 2+ + H 2 Y 2- = PbY 2- + 2H + MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 9 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định H 2 Y 2- (dư) + Zn 2+ = ZnY 2- + 2H + ZnInd + H 2 Y 2- = ZnY 2- + HInd (đỏ nho) (xanh) - Cách 3: Chuẩn độ thay thế dùng ZnY 2- , chỉ thị ET-OO. Do phức PbY 2- bền hơn ZnY 2- ở pH = 10 nên Pb 2+ sẽ đẩy Zn 2+ ra khỏi phức ZnY 2- . Sau đó, chuẩn Zn 2+ sẽ xác trong>địnhtrong> được Pb 2+ : Pb 2- + ZnY 2- = Zn 2+ + PbY 2- ZnInd + H 2 Y 2- = ZnY 2- + HInd (đỏ nho) 1.2.2.Phương pháp phân tích công cụ. 1.2.2.1. Các phương pháp quang phổ. (xanh) a. Phương pháp phổ hấp thụ phân tử UV - VIS Phương pháp này chính là phương pháp phổ hấp thụ phân tử trong vùng UV - VIS. Ở điều kiện thường, các phân tử, nhóm phân tử của chất bền vững trong>vàtrong> nghèo năng trong>lượngtrong>. Đây là trạng thái cơ bản. Nhưng khi có một chùm sáng với năng trong>lượngtrong> thích hợp chiếu trong>vàtrong>o thì các điện tử hoá trị trong các liên kết (л, ∂, n) sẽ hấp thụ năng trong>lượngtrong> chùm sáng, chuyển lên trạng thái kích thích với năng trong>lượngtrong> cao hơn. Hiệu số giữa hai mức năng trong>lượngtrong> (cơ bản E o trong>vàtrong> kích thích E m ) chính là năng trong>lượngtrong> mà phân tử hấp thụ từ nguồn sáng để tạo ra phổ hấp thụ phân tử của chất [5,7]. Nguyên tắc: Phương pháp xác trong>địnhtrong> dựa trên việc đo độ hấp thụ ánh sáng của một dung dịch phức tạo thành giữa ion cần xác trong>địnhtrong> với một thuốc thử vô cơ hay hữu cơ trong môi trường thích hợp khi được chiếu bởi chùm sáng. Phương pháp trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> phép đo: Trong đó: A: độ hấp thụ quang K: hằng số thực nghiệm A = K.C DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C: nồng độ nguyên tố phân tích MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial