Views
7 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 10 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phương pháp này cho phép xác trong>địnhtrong> nồng độ chất ở khoảng 10 -5 - 10 -7 M trong>vàtrong> là một trong các phương pháp được sử dụng khá phổ biến. Phương pháp trắc quang có độ nhạy, độ ổn trong>địnhtrong> trong>vàtrong> độ chính xác khá cao, được sử dụng nhiều trong phân tích vi trong>lượngtrong>. Tuy nhiên với việc xác trong>địnhtrong> Pb thì lại gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của một số ion kim loại tương tự. Khi đó phải thực hiện các công đoạn che, tách phức tạp[6]. b. Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử (ICP-OES) Khi ở điều kiện thường, nguyên tử không thu hay phát ra năng trong>lượngtrong> nhưng nếu bị kích thích thì các điện tử hoá trị sẽ nhận năng trong>lượngtrong> chuyển lên trạng thái có năng trong>lượngtrong> cao hơn (trạng thái kích thích). Trạng thái này không bền, chúng có xu hướng giải phóng năng trong>lượngtrong> để trở về trạng thái ban đầu bền vững dưới dạng các bức xạ. Các bức xạ này được gọi là phổ phát xạ của nguyên tử. Phương pháp ICP-OES dựa trên sự xuất hiện phổ phát xạ của nguyên tử tự do của nguyên tố phân tích ở trạng thái khí khi có sự tương tác với nguồn năng trong>lượngtrong> phù hợp. Hiện nay, người ta dùng một số nguồn năng trong>lượngtrong> để kích thích phổ AES như ngọn lửa đèn khí, hồ quang điện, tia lửa điện, plasma cao tần cảm ứng (ICP)… Nhìn chung, phương pháp ICP-OES đạt độ nhạy rất cao (thường từ n.10 -3 đến n.10 -4 %), lại tốn ít mẫu, có thể phân tích đồng thời nhiều nguyên tố trong cùng một mẫu. Vì vậy, đây là phương pháp dùng để kiểm tra đánh giá hoá chất, nguyên liệu tinh khiết, phân tích trong>lượngtrong> vết ion kim loại độc trong nước, lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, phương pháp này lại chỉ cho biết thành phần nguyên tố trong mẫu mà không chỉ ra được trạng thái liên kết của nó trong mẫu[7]. 1.2.2.2 Phương pháp điện hoá DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN a. Phương pháp cực phổ Nguyên tắc: Người ta thay đổi liên tục trong>vàtrong> tuyến tính điện áp đặt trong>vàtrong>o 2 cực để khử các ion kim loại, do mỗi kim loại có thế khử khác nhau. Thông qua chiều MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 11 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định cao của đường cong Von-Ampe có thể trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> được ion kim loại trong dung dịch ghi cực phổ. Vì dòng giới hạn I gh ở các điều kiện xác trong>địnhtrong> tỉ lệ thuận với nồng độ ion trong dung dịch ghi cực phổ theo phương trình: I = k.C Phương pháp này sử dụng điện cực giọt thuỷ ngân rơi làm cực làm việc, trong đó thế được quét tuyến tính rất chậm theo thời gian (thường 1 – 5 mV/s) đồng thời ghi dòng là trong>hàmtrong> của thế trên cực giọt thuỷ ngân rơi. Sóng cực phổ thu được có dạng bậc thang, dựa trong>vàtrong>o chiều cao có thể trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> được chất phân tích. Phương pháp này có khá nhiều ưu điểm: Nó cho phép xác trong>địnhtrong> cả chất vô cơ trong>vàtrong> hữu cơ với nồng độ 10 -5 - 10 -6 M tuỳ thuộc trong>vàtrong>o cường độ trong>vàtrong> độ lặp lại của dòng dư. Sai số của phương pháp thường là 2 - 3% với nồng độ 10 -3 - 10 -4 M, là 5% với nồng độ 10 -5 M (ở điều kiện nhiệt độ không đổi). Tuy nhiên phương pháp cực phổ bị ảnh hưởng rất lớn của dòng tụ điện, dòng cực đại, trong>lượngtrong> oxi hoà tan hay bề mặt điện cực nên giới hạn phát hiện kém khoảng 10 -5 – 10 -6 M. Nhằm loại trừ ảnh hưởng trên đồng thời tăng độ nhạy, hiện nay đã có các phương pháp cực phổ hiện đại: cực phổ xung vi phân (DPP), cực phổ sóng vuông (SQWP)… chúng cho phép xác trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> vết của nhiều nguyên tố[8]. b. Phương pháp Von-Ampe hoà tan Về bản chất, phương pháp Von-Ampe hoà tan cũng giống như phương pháp cực phổ là dựa trên việc đo cường độ dòng để xác trong>địnhtrong> nồng độ các chất trong dung dịch. Nguyên tắc gồm hai bước: Bước 1: Điện hoá làm giàu chất cần phân tích trên bề mặt điện cực làm việc trong khoảng thời gian xác trong>địnhtrong>, tại thế điện cực xác trong>địnhtrong>. Bước 2: Hoà tan kết tủa đã được làm giàu bằng cách phân cực ngược cực DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN làm việc, đo trong>vàtrong> ghi dòng hoà tan. Trên đường Von-Ampe hoà tan xuất hiện pic của nguyên tố cần phân tích. Chiều cao pic tỉ lệ thuận với nồng độ[8]. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial