Views
5 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 16 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định kim loại. Nhất là trong phân tích các nguyên tố vi trong>lượngtrong> trong các đối tượng mẫu y học, sinh học, nông nghiệp, kiểm tra hóa chất có độ tinh khiết cao. - Đồng thời cũng do độ nhạy cao nên trong nhiều trường hợp không phải làm giàu nguyên tố cần xác trong>địnhtrong> trước khi phân tích. Do đó tốn ít nguyên liệu mẫu, tốn ít thời gian không cần phải dùng nhiều hóa chất tinh khiết cao khi làm giàu mẫu. Mặt khác cũng tránh được sự nhiễm bẩn mẫu khi xử lý qua các giai đoạn phức tạp. Đó cũng là một ưu điểm lớn của phép đo AAS. Bảng 1.1: Độ nhạy của các nguyên tố theo phép đo AAS Nguyên tố F-AAS ETA-AAS STT nm Ngọn lửa Độ nhạy ( g / ml ) Độ nhạy ( g / ml ) 1 Ag - 328,10 AA 0.05 0.10 2 Al - 309.30 NA 0.10 0.50 3 Au - 242.80 AA 0.05 0.05 4 Ba - 553.50 NA 0.10 0.50 5 Be - 234.90 NA 0.10 0.30 6 Bi - 223.10 AA 0.10 1.00 7 Ca - 422.70 AA 0.05 0.05 8 Cd - 228.80 AA 0.03 0.04 9 Co - 240.70 AA 0.10 1.00 10 Cr - 357.50 AA 0.10 0.80 11 Cu - 324.70 AA 0.04 0.05 12 Fe - 248.30 AA 0.08 0.10 13 K - 766.50 AA 0.05 0.10 14 Mg - 285.20 AA 0.03 0.10 15 Mn - 279.50 AA 0.05 0.06 16 Na - 589.60 AA 0.03 0.05 17 Ni - 232.00 AA 0.10 0.10 18 Pb - 283.30 AA 0.10 0.20 19 Sr - 466.70 AA 0.08 0.20 20 Si - 251.60 NA 0.30 1.00 21 Zn - 213.90 AA 0.03 0.10 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Ghi chú : AA ngọn lửa ( không khí + Acetilen) Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 17 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định NA ngọn lửa (khí N 2 O + Acetilen) - Ưu điểm thứ 3 của phương pháp này là các động tác thực hiện nhẹ nhàng. Các kết quả phân tích lại có thể ghi lại trên băng giấy hay giản đồ để lưu trữ lại sau này. Đồng thời với các trang bị hiện nay, người ta có thể xác trong>địnhtrong> đồng thời hay liên tiếp nhiều nguyên tố trong một mẫu. Các kết quả phân tích lại rất ổn trong>địnhtrong>, sai số nhỏ. Trong nhiều trường hợp sai số không quá 15% với vùng nồng độ cỡ 1-2 ppm. Hơn nữa bằng sự ghép với máy tính cá nhân trong>vàtrong> các phần mềm thích hợp quá trình đo trong>vàtrong> xử lý kết quả sẽ nhanh trong>vàtrong> dễ dàng, lưu lại đường chuẩn cho các lần sau. Bên cạnh những ưu điểm đã nêu, phép đo AAS cũng có một số hạn chế nhất trong>địnhtrong>. Điều hạn chế trước hết là muốn thực hiện phép đo này cần phải có một hệ thống máy AAS tương đối đắt tiền. Do đó nhiều cơ sở nhỏ không đủ điều kiện để xây dựng phòng thí nghiệm trong>vàtrong> mua sắm máy móc. - Mặt khác cũng chính do phép đo có độ nhạy cao, cho nên sự nhiễm bẩn có ý nghĩa đối với kết quả phân tích trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> vết. Vì thế môi trường không khí phòng thí nghiệm phải không có bụi. Các dụng cụ, hóa chất dùng trong phép đo có độ tinh khiết cao. Đó cũng là một khó khăn khi ứng dụng phân tích này. Mặt khác cũng vì phép đo có độ nhạy cao nên các thiết bị máy móc là khá tinh vi trong>vàtrong> phức tạp. Do đó cần phải có kỹ sư trình độ cao để bảo dưỡng trong>vàtrong> chăm sóc. Cần cán bộ làm phân tích công cụ thành thạo để vận hành máy. Những yếu tố này có thể khắc phục được qua công tác chuẩn bị trong>vàtrong> đào tạo cán bộ. Nhược điểm chính của phương pháp phân tích này là chỉ cho ta biết thành phần nguyên tố của chất ở trong mẫu phân tích, mà không chỉ ra trạng thái liên kết của nguyên tố trong mẫu. Vì thế, nó chỉ là phương pháp phân tích thành phần hóa học của nguyên tố mà thôi [7]. 1.3.3. Đối tượng trong>vàtrong> phạm vi ứng dụng của AAS Đối tượng chính của phương pháp phân tích theo phổ hấp thụ nguyên tử là phân tích trong>lượngtrong> nhỏ (trong>lượngtrong> vết) các kim loại trong các loại mẫu khác nhau của các chất vô cơ trong>vàtrong> hữu cơ. Với các trang bị kỹ thuật hiện nay, bằng phương pháp phân tích này người ta có thể trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> được hầu hết các kim loại (khoảng 65 nguyên tố) trong>vàtrong> một số á kim đến giới hạn nồng độ cỡ ppm bằng kỹ thuật F-AAS, trong>vàtrong> đến nồng độ cỡ ppb bằng kỹ thuật ETA-AAS với sai số không lớn hơn 15%. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial