Views
6 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 18 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Trong khoảng 10 năm nay, phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử đã được sử dụng khá phổ biến để xác trong>địnhtrong> các kim loại trong mẫu quặng, đất, đá,... Bên cạnh các kim loại, một số á kim như Si, P, S, Se, Te cũng được xác trong>địnhtrong> bằng phương pháp phân tích này. Các á kim C, Cl, O, N không xác trong>địnhtrong> trực tiếp được bằng phương pháp này. Vì các vạch phân tích của các á kim này thường nằm ngoài vùng phổ của các máy hấp thụ nguyên tử thông dụng. Do đó muốn phân tích các á kim này cần phải có các bộ đơn sắc đặc biệt [7]. 1.4. Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về phương pháp phổ phát xạ nguyên tử Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử (ICP-OES) được Bunsen trong>vàtrong> Kirchoff phát minh trong>vàtrong>o giữa thế kỷ 19. Từ khi được phát minh, phương pháp OES đã đóng góp quan trọng trong>vàtrong>o sự phát minh các nguyên tố hóa học mới trong>vàtrong>o cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Phương pháp được ứng dụng trong>vàtrong>o các mục đích phân tích trong>địnhtrong> tính, bán trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> trong>vàtrong> trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> hầu hết các kim loại trong>vàtrong> nhiều nguyên tố phi kim loại như P, Si, As trong>vàtrong> B với độ nhạy thường tới cấp trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> 0,001% hoặc trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> thấp hơn. Một nét hết sức đặc thù của phương pháp ICP-OES là có thể phân tích được nhiều nguyên tố trong một lần phân tích trong>vàtrong> có thể phân tích các nguyên tố trong các đối tượng ở rất xa dựa trong>vàtrong>o ánh sáng phát xạ từ đối tượng đó [7]. 1.4.1. Nguyên tắc của phép đo phổ phát xạ nguyên tử bước: Phương pháp phân tích dựa trên cơ sở đo phát xạ nguyên tử bao gồm các Bước 1: Tìm các điều kiện phù hợp để hoá hơi mẫu phân tích hoàn toàn, tức là biến tất cả mẫu phân tích thành trạng thái hơi (thể khí) của chất mẫu. Bước 2: Nguyên tử hoá (phân ly) của đám hơi phân tử của mẫu để tạo ra đám hơi của các nguyên tử tự do của các nguyên tố phân tích có trong mẫu một DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN cách hoàn toàn trong>vàtrong> ổn trong>địnhtrong>. Nghĩa là tạo ra môi trường của các nguyên tử tự do có khả năng sinh phổ phát xạ, khi chúng bị kích thích. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 19 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bước 3: Cung cấp năng trong>lượngtrong> thích hợp để kích thích các nguyên tử của nguyên tố cần phân tích trong đám hơi đó, để chúng phát ra phổ phát xạ, sao cho có hiệu suất cao, ổn trong>địnhtrong> trong>vàtrong> lặp lại được tốt. Bước 4: Thu toàn bộ chùm sáng phát xạ của mẫu đã sinh ra, phân ly chúng thành phổ trong>vàtrong> ghi phổ đó lại. Như vậy chúng ta có phổ phát xạ của mẫu phân tích. ra[7]. Bước 5: Đánh giá trong>địnhtrong> tính trong>vàtrong> trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> phổ thu được theo yêu cầu đặt Hình 1.3: Máy quang phổ phát xạ nguyên tử Agilent ICP- OES 5100 1.4.2. Các ứng dụng của phép đo phổ phát xạ nguyên tử 1.4.2.1. Phân tích trong>địnhtrong> tính trong>vàtrong> bán trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> a. Phương pháp trong>địnhtrong> tính: Ta biết rằng mỗi nguyên tử khi bị kích thích sẽ nhảy lên các mức năng trong>lượngtrong> cao đặc trưng riêng cho từng loại. Do vậy, khi DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN chúng trở về lại mức cơ bản, chúng sẽ bức xạ ra những tần số đặc trưng riêng cho chúng. Đây chính là cơ sở của phương pháp trong>địnhtrong> tính (xác trong>địnhtrong> sự có mặt của các nguyên từ trong mẫu). Phương pháp này khá đơn giản bằng việc xem MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial