Views
7 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 20 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định xét các vạch phổ đặc trưng của các nguyên tử trên phim (hoặc kính ảnh) mà ta thu được. Tuy vậy, việc khẳng trong>địnhtrong> là có hay không có một loại nguyên tử nào đó có trong mẫu cũng phải hết sức cẩn thận. Trước hết ta phải xét xem có xuất hiện ít nhất là 3 vạch phổ đặc trưng của nguyên tử hay không, nhất là sự tồn tại của vạch phổ cuối cùng (vạch phổ nhạy nhất ứng với nồng độ bé nhất, đã đề cập ở phần trên). Vì nếu chỉ xem xét duy nhất có một vạch phổ sẽ dễ bị nhầm lẫn do hiện tượng các vạch phổ của các nguyên tử khác nhau nằm trùng vạch, trong>vàtrong> chen lấn lẫn nhau[7]. b. Phương pháp bán trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> Thông thường ta dùng phương pháp so sánh trong>vàtrong> phương pháp hiện vạch. Phưong pháp hiện vạch sẽ xem xét sự biến mất dần các vạch phổ đặc trưng khi giảm nồng độ nguyên tử trong mẫu. Tuy vậy, khi thực hiện ta sẽ làm ngược lại, nghĩa ta xét dần từng vạch phổ đặc trưng có nồng độ tăng dần (bắt đầu là vạch phổ cuối cùng có nồng độ bé nhất), nồng độ của nguyên tử trong mẫu sẽ tương ứng với vạch phổ có nồng độ lớn nhất. Ví dụ ta xét các vạch đặc trưng có nồng độ tăng dần của nguyên tử…[7] 1.4.2.2. Phân tích trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> Phép phân tích trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> dựa trên sự liên hệ giữa cường độ vạch quag phổ I trong>vàtrong> nồng độ C của nguyên tố trong một khoảng nồng độ xác trong>địnhtrong> nào đó. Mối liên hệ này dựa trên công thức thực nghiệm [7]: b

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 21 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Các phương pháp dùng cho phép trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> bao gồm: phương pháp ba mẫu chuẩn trong>vàtrong> phương pháp cộng thêm. Trước khi đi trong>vàtrong>o cụ thể các phưong pháp phân tích, ta cần phải xét cách chọn 2 vạch quang phổ để phân tích. Cách chọn cặp vạch đối ứng: Thật ra cường độ của vạch còn phụ thuộc trong>vàtrong>o nhiêt độ theo biểu thức: (7) a’ là hằng số không phụ thuộc trong>vàtrong>o nhiệt độ. Do nhiệt độ của nguồn sáng không ổn trong>địnhtrong>, thường thay đổi do nhiều nguyên nhân nên cường độ I cũng thay đổi dẫn đến việc xác trong>địnhtrong> nồng độ C có thể sẽ không chính xác. Để khắc phục điều này, khi phân tích, ta không đo cường độ của một vạch mà phải đo cường độ của hai vạch. Trong đó một vạch thuộc về nguyên tố chính của mẫu (ta gọi là vạch phân tích) trong>vàtrong> một vạch khác để so sánh.[9] Gọi I 1 là cường độ của vạch phân tích, trong>vàtrong> I 2 là cường độ của vạch so sánh, ta có Đặt = const Vậy: (9) Nếu ta chọn được 2 vạch có E 1 ~ E 2 , thì tỷ số cường độ sẽ không phụ thuộc trong>vàtrong>o nhiệt độ nữa, nó chỉ phụ thuộc trong>vàtrong>o nồng độ C. Do vậy việc lựa chọn cặp vạch đối ứng có ý nghĩa rất quan trọng. Phương pháp ba mẫu chuẩn: Giả sử ta chọn được cặp vạch đối ứng thỏa mãn điều kiện: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN (10) (8) (11) Vẽ đồ thị lgR theo LgC được đường thẳng có hệ số góc là b, MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial