Views
6 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 24 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định trong giai đoạn hoàn thổ. Hiện tại Mỏ Sắt Trại cau đang triển khai sản xuất trên 2 khai trường chính đó là: mỏ Núi Quặng, mỏ Núi Đê. Những năm qua Mỏ đã cải tạo tuyển quặng Trại Cau, làm thêm hệ thống nghiền sàng nhỏ. Cung cấp quặng cám cho phân xưởng thiết kế 70.000 – 100.000 tấn/năm, với trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> sắt > 53%. Từ năm 2003 Mỏ đã tiến hành xây dựng trong>vàtrong> áp dụng hệ thống quản lý chất trong>lượngtrong> sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 – 2000. Những năm gần đây Mỏ đã tiến hành khai thác tầng sâu. Ngày 15/8/2012 dự án khi thác tầng sâu Núi Quặng – Mỏ Sắt Trại Cau thuộc Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên đã được khởi công tại khu vực Mỏ sắt Trại Cau, tổ 15, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên. Dự án khai thác tầng sâu Núi Quặng là dự án mở rộng đầu tư sản xuất của Mỏ sắt Trại Cau có diện tích khai thác khoảng 27 ha. Trong 8 điểm mỏ đang khai thác, Núi Quặng là điểm mỏ thứ hai sau điểm mỏ Thác Lạc sẽ tiến hành khai thác tầng sâu. Với trữ trong>lượngtrong> ước tính khoảng 1,3 triệu tấn, Núi Quặng sẽ góp phần cung cấp ổn trong>địnhtrong> nguồn nguyên liệu cho dự án đầu tư mở rộng Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (giai đoạn 2). Theo kế hoạch, dự án được tiến hành khai thác trong>vàtrong>o đầu năm 2013. Theo số liệu phòng Kỹ Thuật Mỏ cung cấp thì sản trong>lượngtrong> khai thác quặng trong 4 năm gần đây như sau [9]: Bảng 1.2: Tổng sản trong>lượngtrong> khai thác quặng sắt Trại Cau Năm 2010 2011 2012 2013 Sản trong>lượngtrong> khai thác (tấn) 142,343 143,840 154,029 154,060 1.5.2. Hiện trạng môi trường khu vực mỏ sắt Trại Cau Những lợi ích to lớn từ việc khai thác quặng sắt tại Mỏ sắt Trại Cau để cung cấp nguyên liệu cho các Nhà máy Luyện thép trong Khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên là thể phủ nhận, tuy nhiên song song với việc khai thác quặng sắt DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN đã làm ảnh hưởng đến chất trong>lượngtrong> môi trường trong khu vực, hoạt động khai thác đã làm ảnh hưởng tới thành phần môi trường như môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 25 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.5.2.1. Tác động của hoạt động khai thác sắt tới môi trường nước mặt trong>vàtrong> nước ngầm tại khu vực Mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên Nguồn phát sinh trong>lượngtrong> nước thải bao gồm: Nước mưa chảy tràn phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển, khu vực tuyển quặng trong>vàtrong> khu vực phụ trợ; nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình tuyển rửa quặng của Mỏ; nước thải sinh hoạt của công nhân viên phát sinh từ các khu vực phòng ăn, nhà ăn, nơi nghỉ của công nhân. a. Chất trong>lượngtrong> nước mặt Các chỉ tiêu: pH, Coliform, As, Cd, Fe, Mn, Pb đều nằm trong giới hạn cho phép, chỉ riêng các chỉ tiêu TSS, BOD 5 , COD là vượt tiêu chuẩn cho phép. Cụ thể như sau: + Đối với BOD5, năm 2012 vượt 2,95 lần, năm 2013 vượt xấp xỉ 1,2 lần + Đối với COD, năm 2012 vượt 5,56 lần, năm 2013 vượt xấp xỉ 1,06 lần + Đối với TSS, năm 2011 vượt 70,64 lần, năm 2012 vượt 1,4 lần b. Chất trong>lượngtrong> nước ngầm Người dân khu vực Mỏ chủ yếu sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt, tuy nhiên trong qúa trình khai thác cũng đã có những ảnh hưởng về chất trong>lượngtrong>, số trong>lượngtrong> đến nguồn nước trên. Do gần khu vực khai thác nằm trên vùng đất phân bố karst rất dễ bị hạ mực nước ngầm dẫn đến hiện tượng thiếu hụt nước. Các chỉ tiêu: pH, chất rắn lơ lửng, As, Cd, Fe, Mn, Pb đều nằm trong giới hạn cho phép. Chỉ riêng chỉ tiêu Coliform năm 2012 vượt 26,3 lần. c. Chất trong>lượngtrong> nước thải trong quá trình khai thác Một số chỉ tiêu như BOD, COD, TSS, Mn vượt QCVN. Cụ thể: + Đối với BOD5: năm 2013 vượt so với QCVN 1,4 lần + Đối với COD: năm 2013 vượt so với QCVN 1,98 lần DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + Đối với TSS: năm 2011 vượt 3,2 lần; năm 2012 vượt 1,6 lần + Đối với Mn: năm 2013 vượt so với QCVN 61 lần[1]. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial