Views
7 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 26 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.5.2.2. Tác động của hoạt động khai thác sắt tới môi trường nước đất tại khu vực Mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên sau: Nguồn phát sinh do đặc thù của quá trình khai thác mỏ được tiến hành như - Công đoạn nổ mìn thường gây ra các hiện tượng sụt lún, nứt đất... - Quá trình bốc xúc, tuyển rửa quặng, làm đất rơi, xốp tạo điều kiện cho quá trình phong hóa trong>vàtrong> hóa tách các loại khoáng vật kim loại trong đó. - Một khối trong>lượngtrong> lớn chất thải rắn được hình thành do những vật liệu có ích thường chỉ chiếm một phần nhỏ của khối trong>lượngtrong> quặng được khai thác, dẫn đến nhiều khi khối trong>lượngtrong> đất đá vượt khối trong>lượngtrong> quặng nằm trong lòng đất. - Do di dời một khối trong>lượngtrong> lớn đất đá ra khỏi lòng đất tạo nên một khoảng trống rất lớn trong>vàtrong> rất sâu. - Môi trường đất chịu ảnh hưởng lớn nhất trong mở moong khai thác là chất thải rắn không sử dụng được cho mục đích khác, đã tạo nên trên bề mặt địa hình mấp mô, xem kẽ giữa các hố sâu trong>vàtrong> các đống đất đá. - Một số diện tích đất xung quanh các bãi thải quặng có thể bị bồi lắng do sạt lở, xói mòn của đất đá thải, gây thoái hóa lớp đất mặt. Kết quả phân tích đất đồng ruộng tại mỏ sắt Trại Cau thì thấy Zn, As vượt tiêu chuẩn cho phép, Zn vượt 1,4 lần năm 2013; As năm 2011 trong>vàtrong> năm 2012 đều vượt lần lượt là 1,8 lần trong>vàtrong> 1,6 lần so với QCVN đối với loại đất Nông nghiệp. Đối với môi trường đất tại khu vực công trường khai thác ta có thể thấy Zn, As luôn vượt QCVN, chỉ tiêu Pb năm 2013 có dấu hiệu tăng lên rõ rệt trong>vàtrong> vượt QCVN. Cụ thể các chỉ tiêu vượt như sau: + Đối với Zn: năm 2011 vượt 4,4 lần, năm 2012 vượt 1,84 lần, năm 2013 vượt 1,9 lần. + Đối với As: năm 2011 vượt 1,98 lần, năm 2012 vượt 3,04 lần, năm 2013 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN vượt 1,5 lần. + Đối với Pb: năm 2013 vượt 1,5 lần[1]. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 27 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là trong>Asentrong> trong>vàtrong> trong>Chìtrong> có trong một số mẫu nước, đất tại khu vực mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên được xác trong>địnhtrong> bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử trong>vàtrong> phổ phát xạ nguyên tử. 2.2. Phạm vi nghiên cứu Mỏ sắt Trại Cau trong>vàtrong> các khu vực lân cận. 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin Đây là một trong những phương pháp cơ bản được thực hiện trong quá trình nghiên cứu. Các số liệu về ô nhiễm trong>vàtrong> chất trong>lượngtrong> môi trường sau qua trình khai khoáng trong>vàtrong> quy trình hoạt động khai khoáng, làm giàu của cơ sở khai khoáng đều đã được tiến hành khảo sát trong>vàtrong> nghiên cứu rất nhiều lần trong các năm qua. Việc thu thập các thông tin này sẽ giảm bớt thời gian cũng như kinh phí thực hiện đề tài. 2.3.2. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa Nội dung chính trong phần này bao gồm: - Khảo sát toàn bộ hoạt động khai khoáng, làm giàu, xử lý nước, khí trong>vàtrong> chất rắn của cơ sở khai khoáng. - Khảo sát toàn bộ tuyến thải để chọn vị trí thu mẫu hợp lý. 2.3.3. Các phương pháp quan trắc trong>vàtrong> phân tích kim loại nặng 2.3.3.1. Phương pháp hóa học Phương pháp thể tích Là phương pháp cổ điển phân tích trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> dựa trên việc đo thể tích dung dịch chuẩn (đã biết chính xác nồng độ) cần dùng để phản ứng vừa đủ với DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN kim loại nặng có mặt trong mẫu. Phương pháp trọng trong>lượngtrong> MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial