Views
5 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 28 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Là phương pháp phân tích trọng trong>lượngtrong> dựa trong>vàtrong>o việc cân khối trong>lượngtrong> sản phẩm được tách bằng phản ứng kết tủa để từ đó xác trong>địnhtrong> được trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> kim loại nặng có mặt trong mẫu. 2.3.3.2. Các phương pháp hóa lý Phương pháp quang Các phương pháp quang được sử dụng để phân tích kim loại nặng thường là trắc quang, AAS, ICP-OES, AES – MS, AAS – MS. Phương pháp điện hóa Các phương pháp điện hóa được sử dụng để phân tích kim loại nặng bao gồm: phương pháp cực phổ dòng một chiều, phương pháp von – ampe hòa tan, ngoài ra còn phương pháp von – ampe hòa tan xung vi phân (DP – ASV). Phương pháp tách/ sắc ký Các phương pháp trao đổi, chiết (phức cơ – kim), sắc ký trao đổi ion đều là những phương pháp thuộc dòng phương pháp tách / sắc ký[7]. 2.3.4. Phương pháp lấy trong>vàtrong> bảo quản mẫu Đây là phương pháp bắt buộc phải có trong>vàtrong> phải thực hiện một cách nghiêm túc trong quá trình làm đề tài, việc lấy mẫu trong>vàtrong> phân tích mẫu sẽ cho ra các kết quả trực quan phản ánh chất trong>lượngtrong> môi trường ở khu vực nghiên cứu. Hạn chế việc xảy ra sai sót trong quá trình này nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Mẫu nước sau khi lấy được tiến hành lọc ngay tại nơi thu mẫu trong>vàtrong> tiến hành bảo quản mẫu theo TCVN 6663 – 3:2008. * Cỡ mẫu trong>vàtrong> phương pháp chọn mẫu Sử dụng công thức ước trong>lượngtrong> 1 tỷ lệ: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trong đó: n: Cỡ mẫu nghiên cứu tối thiểu Z 2 (1-α/2): Hệ số tin cậy, chọn mức tin cậy 95% → Z 2 (1-α/2) = 1,96. p: Tỷ lệ ước tính số các mẫu phân tích có thành phần trong>Asentrong>, trong>Chìtrong> là 97,5% (p=0,975) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 29 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định q = 1 - p = 0,025 d: Sai số mong muốn trong mức 0,05. Thay trong>vàtrong>o công thức tính được n = 19. 2.3.4.1. Lấy mẫu trong>vàtrong> bảo quản mẫu Chúng tôi tiến hành phân tích trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> As, Pb trong một số mẫu nước trong>vàtrong> mẫu đất tại khu vực mỏ sắt Trại Cau trong>vàtrong> khu vực lân cận để đánh giá tình trạng ô nhiễm trong>Asentrong> trong>vàtrong> trong>Chìtrong> tại khu vực này. Trong luận văn này, lấy 19 mẫu nước trong>vàtrong> mẫu đất. Trong đó: lấy 11 mẫu nước trong>vàtrong> 08 mẫu đất tại mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên trong>vàtrong> các khu vực lân cận[10]. 2.3.4.1.1. Mẫu nước Bảng 2.1: Các mẫu nước lấy tại khu vực mỏ sắt Trại Cau trong>vàtrong> lân cận STT Mẫu Ngày lấy mẫu Địa điểm lấy mẫu pH 1 N1 18/7/2016 Tổ 16- thị trấn Trại Cau - cách mỏ 100m về phía Tây Nam ( bên ngoài) 7,4 (x:02387161, y:00444632) 2 N2 18/7/2016 Tổ 14- thị trấn Trại Cau - cách mỏ 100m về phía Đông Bắc (x:02387841, 7,9 y:00443793) 3 N3 18/7/2016 Xóm Kim Cương, xã Cây Thị - Trại Cau - cách mỏ 200m về phía Tây Bắc trước điểm tiếp nhận 7,7 (x:02387852,y:00445435) 4 N4 18/7/2016 Tổ 3- thị trấn Trại Cau - cách mỏ 300m (x:02388665,y:00442105) 8,2 5 N5 18/7/2016 Tổ 2- thị trấn Trại Cau - cách mỏ 200m (x:02388499,y:00442357) 7,8 6 N6 18/7/2016 Tổ 1- thị trấn Trại Cau - cách mỏ 100m (x:02387860,y:00445423) 7,5 7 N7 18/7/2016 Suối Ngàn Me - trước khi chảy qua khu vực mỏ sắt Trại Cau khoảng 200m về phía thượng nguồn 8,1 (x:02387798,y:00445453) 8 N8 18/7/2016 Suối Cây Thị - trước khi chảy qua khu vực mỏ sắt Trại Cau khoảng 200m về phía thượng nguồn (x:02388842,y:00443900) 7,9 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial