Views
7 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 34 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Bình nón tam giác 100 ml - Bình tia - Rây phẳng có cỡ lỗ 2mm, 0,25 mm - Khay đựng trong>vàtrong> chia mẫu - Tủ sấy - Cân phân tích chính xác tới 0,1g 2.5.3. Hoá chất - Axit Nitric (HNO 3 ) 65% - Dung dịch chuẩn As, Pb nồng độ 1000 mg/l - Nước cất Các dung dịch hóa chất đều được pha chế bằng nước cất 2 lần. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 35 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ASEN, CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GF-AAS. 3.1.1. Các điều kiện thực nghiệm xác trong>địnhtrong> các nguyên tố trong>Asentrong>, trong>Chìtrong> bằng phương pháp GF - AAS [7] Các yếu tố Thông số máy Thành phần mẫu Các điều kiện tối ưu cho phép đo GF – AAS đối với As trong>vàtrong> Pb như sau: Bảng 3.1: Tổng kết các điều kiện đo phổ của As, Pb Nguyên tố Vạch phổ hấp thụ (nm) 193,7 217,0 As Pb Khe đo (nm) 0,7 0,5 Cường độ dòng đèn (mA) 9 9 Khí môi trường Argon Argon Chiều cao burner Auto Auto Nồng độ HNO 3 (%) 2 2 Nền mẫu (modify) Mg(NO 3 ) 2 0,01% Mg(NO 3 ) 2 0,01% Lượng mẫu nạp (μl) 20 20 Các điều kiện nguyên tử hóa mẫu T( 0 C) T(s) T( 0 C) T(s) Sấy mẫu 100 150 Tro hóa có Ramp 600 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 20 15 30 10 100 150 600 Nguyên tử hóa đo phổ 2100 5 1800 5 Làm sạch cuvet 2300 3 2300 3 20 15 20 10 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial