Views
7 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 42 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tiến hành thực nghiệm với các mẫu chuẩn trong>vàtrong> xử lý các kết quả thu được bằng thống kê chúng tôi xác trong>địnhtrong> được sai số trong>vàtrong> độ lặp lại của phép đo. Kết quả được trình bày trong các bảng 3.4 trong>vàtrong> bảng 3.5. Từ kết quả tính toán chúng tôi thấy: - Các kết quả phân tích đều có độ lặp tốt. - So sánh chuẩn Student t với t α, f = 2,262 (α = 0,95; f = 9) cho thấy t < t α, f do đó phép đo không mắc sai số hệ thống [11]. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 43 Bảng 3.4: Kết quả xác trong>địnhtrong> sai số của phương pháp với phép đo As http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nồng độ được phát hiện ở 10 lần đo (ppb) Nồng độ chuẩn bị 1 ppb 5 ppb 10 ppb Lần 1 0,9987 5,0010 9,9993 Lần 2 0,9981 5,0006 9,9997 Lần 3 0,9989 4,9993 9,9995 Lần 4 0,9992 4,9995 10,0002 Lần 5 0,9986 4,9988 9,9992 Lần 6 0,9997 5,0003 9,9987 Lần 7 1,0003 4,9996 9,9990 Lần 8 0,9991 4,9986 9,9994 Lần 9 0,9987 4,9992 9,9986 Lần 10 0,9994 5,0004 9,9991 Nồng độ trung bình ( 0,9993 4,9997 9,9993 Độ lệch chuẩn (S tt ) 6,69.10 -4 8,05.10 -4 4,73.10 -4 Độ lệch chuẩn tương đối (S tđ ) 0,0670 0,0161 0,0047 Chuẩn Student (t) 1,0463 0,3727 1,2799 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Độ chính xác (ε) 2,21.10 -4 9,49.10 -5 2,21.10 -4 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial