Views
4 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 50 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - C s là nồng độ A trong dung dịch mẫu thử đo được từ đường chuẩn (ppb). - C o là trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> A của dung dịch mẫu trắng đo được từ đường chuẩn (ppb) . - m là khối trong>lượngtrong> phần mẫu thử (g) - f là hệ số pha loãng . - V là thể tích dung dịch thử (ml) Đối với phương pháp đo F-AAS trong>vàtrong> ICP - OES, tính trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> kim loại A của mẫu theo công thức (**) Trong đó : X 1 =(C s – C o )Vf/m (*) - X 1 là trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> A của mẫu thử (mg/kg) - C s là nồng độ A trong dung dịch mẫu thử đo được từ đường chuẩn (ppm) - C o là trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> A của dung dịch mẫu trắng đo được từ đường chuẩn (ppm) - m là khối trong>lượngtrong> phần mẫu thử (g) - f là hệ số pha loãng . - V là thể tích dung dịch thử (ml) Kết quả xác trong>địnhtrong> nồng độ của As trong>vàtrong> Pb trong các mẫu nước thể hiện qua bảng 3.10. STT Bảng 3.10: Kết quả xác trong>địnhtrong> nồng độ kim loại trong mẫu đất Mẫu Nồng độ các ion kim loại nặng trong đất (ppm) As Pb GF-AAS ICP-OES GF-AAS ICP-OES 1 MĐ1 6,00 5,20 89,50 91,00 2 MĐ2 9,00 8,20 411,00 421,00 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3 MĐ3 8,25 8,50 97,00 97,50 4 MĐ4 16,50 16,20 536,00 542,00 5 MĐ5 23,25 23,50 52,00 50,80 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 51 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 6 MĐ6 10,80 11,00 168,50 170,20 7 MĐ7 3,75 2,97 13,50 13,20 8 MĐ8 14,35 14,00 135,50 136,00 Bảng 3.11: Giá trị giới hạn tối đa cho phép trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng số của kim loại TT nặng trong tầng đất mặt, theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT [14] Kim loại Đất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất dân sinh Đất công nghiệp Đất thương mại, dịch vụ 1 As 15,00 ppm 20,00 ppm 15,00 ppm 25,00 ppm 20,00 ppm 2 Pb 70,00 ppm 100,00 ppm 70,00 ppm 300,00 ppm 200,00 ppm ppm. ta thấy: Từ các kết quả phân tích mẫu đất (bảng 3.10) chúng tôi thấy: - Nồng độ trong>Asentrong> trong các mẫu đất nằm trong khoảng từ 2,97- 23,50 ppm. - Nồng độ trong>Chìtrong> trong các mẫu đất nằm trong khoảng từ 13,20- 542,00 Đối chiếu kết quả đo các mẫu nước với Quy chuẩn Việt Nam (bảng 3.11), + Đối với đất lâm nghiệp có 1/8 mẫu có nồng độ As vượt quá giới hạn cho phép (chiếm 12,5%) trong>vàtrong> có 4/8 mẫu có nồng độ Pb vượt quá giới hạn cho phép (chiếm 50%). + Đối với đất dân sinh có 2/8 mẫu có nồng độ As vượt quá giới hạn cho phép (chiếm 25%) trong>vàtrong> có 6/8 mẫu có nồng độ Pb vượt quá giới hạn cho phép (chiếm 75%). 3.4. So sánh kết quả của hai phương pháp hấp thụ nguyên tử AAS trong>vàtrong> quang phổ phát xạ ICP-OES Để so sánh kết quả đạt được của hai phương pháp hấp thụ nguyên tử AAS DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN trong>vàtrong> quang phổ phát xạ ICP-OES chúng tôi dùng phương pháp đồ thị bằng cách biểu diễn các điểm trên đồ thị là nồng độ mẫu đo được bằng 2 phương pháp trên hệ tọa độ X, Y hai chiều. Đồ thị được vẽ bằng phần mềm origin 8.5: trục X biểu MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial