Views
2 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 58 KẾT LUẬN www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Với mục đích ứng dụng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử trong>vàtrong> phổ phát xạ nguyên tử để phân tích, điều tra xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> các kim loại nặng As, Pb trong đất trong>vàtrong> nước tại khu vực Mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ, chúng tôi đã tìm hiểu đối tượng, tham khảo tài liệu trong>vàtrong> lần lượt tiến hành khảo sát các điều kiện thích hợp rồi tiến hành phân tích mẫu thực tế. Luận văn thu được một số kết quả sau: 1. Chọn được các điều kiện phù hợp của máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS700 trong>vàtrong> máy phổ phát xạ nguyên tử Agilent ICP- OES 5100 của Mỹ để xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> As, Pb. 2. trong>Xáctrong> trong>địnhtrong> được khoảng tuyến tính trong>vàtrong> lập đường chuẩn của As, Pb bằng phép đo GF –AAS là: As từ 0,5 - 30 ppb trong>vàtrong> của Pb là 0,5 - 50 ppb. 3. Đánh giá được sai số trong>vàtrong> độ lặp lại của phép đo GF – AAS. trong>Xáctrong> trong>địnhtrong> được giới hạn phát hiện trong>vàtrong> giới hạn trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> của phép đo. Đối với As: LOD = 0,024 ppb trong>vàtrong> LOQ = 0,081 ppb. Đối với Pb: LOD = 0,013 ppb trong>vàtrong> LOQ = 0,044 ppb. 4. Chọn được quy trình phù hợp để xử lý mẫu đất trong>vàtrong> nước. 5. trong>Xáctrong> trong>địnhtrong> được trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> As, Pb trong 11 mẫu nước trong>vàtrong> 08 mẫu đất tại khu vực Mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ trong>vàtrong> khu vực lân cận. Qua thực nghiệm cho thấy phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (GF – AAS), ICP-OES là hai kỹ thuật phù hợp để xác trong>địnhtrong> các nguyên tố có trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> vết như As trong>vàtrong> Pb trong các mẫu nước trong>vàtrong> các mẫu đất với độ chính xác cao, độ lặp lại tốt trong>vàtrong> độ chọn lọc cao. Đất trong>vàtrong> nước tại khu vực Mỏ sắt Trại Cau có hiện tượng ô nhiễm kim loại nặng, đặc biệt là ô nhiễm trong>Asentrong> trong>vàtrong> trong>Chìtrong>. Do đó cần những biện pháp tích cực hơn nữa để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm trong>Asentrong> trong>vàtrong> trong>Chìtrong> tại khu vực này. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 59 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Việt Hưng, (2014) "Hiện trạng trong>vàtrong> giải pháp bảo vệ môi trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh hưởng bởi việc khai thác Mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên". Luận văn thạc sĩ Khoa học Hóa Học, Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên. 2. Vũ Thị Thu Lê, (2010). "Phân tích trong>vàtrong> đánh giá trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> các kim loại đồng, chì, kẽm, cađimi trong nước mặt sông Cầu thuộc thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)”. Luận văn thạc sĩ Khoa học Hóa Học, Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên. 3. Trịnh Thị Thanh (2003), “Độc hại môi trường trong>vàtrong> sức khỏe con người”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 4. Hoàng Nhâm, (2001). “Hoá vô cơ Tập- 2”, Nxb Giáo dục. 5. Đàm Thị Thanh Thủy, (2009). Luận án thạc sỹ khoa học Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội. 6. Hồ Viết Quý, (1999). “Các phương phân tích quang học trong hoá học”, Nxb ĐHQG Hà Nội. 7. Nguyễn Thị Hân, (2010). “trong>Xáctrong> trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> Cadimi trong>vàtrong> trong>Chìtrong> trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử F – AAS”. Luận văn thạc sĩ Khoa học Hóa Học, Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên. 8. Dương Quang Phùng, (2009). “Một số phương pháp Phân tích Điện hóa”, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội. 9. Nguyễn Đình Dũng, (2012). " Đánh giá hiện trạng trong>vàtrong> đề xuất các giải pháp quản lý môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ sắt Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên " .Luận văn thạc sĩ Khoa học Môi trường, Đại Học Khoa học tự nhiên. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 10. Phạm Luận, (1999). “Giáo trình hướng dẫn về những vấn đề cơ sở của các kỹ thuật xử lí mẫu phân tích” - Phần I: những vấn đề chung, ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial