Views
1 week ago

COVER_MALKA_FAMILY_BOOK_05.03.2018

מסטאט לקריית שמונה

בס"ד ‏"תרצו

בס"ד ‏"תרצו או לא תרצו יש לי נכדה על שמי"‏ - אושרת מלכה אולי לא הרבה יודעים,‏ אבל לסבתא הייתה משאלת לב אישית וסודית שייקראו לאחד מהנכדים או לאחת מהנכדות על שמה.‏ השנים עברו וזה לא כל כך הצליח לה-‏ יוסי...‏ יגאל...‏ סיגל...עוד יוסי...‏ משה...‏ אבי...‏ שגית...‏ וזה פשוט לא הולך-‏ לא משתפים איתה פעולה!‏ יום אחד נסענו מטעם הלימודים למפעל אשכוליות תנובה אקספורט שסבתא עבדה בו,‏ הייתי מאוד שמחה ונרגשת לראות את סבתא במקום עבודתה.‏ סבתא כמובן,‏ הציגה אותי בגאווה גדולה בפני כל עובדות המחלקה וסיפרה להם שאני הנכדה שלה ושקוראים לי אושרת.‏ לפתע,‏ אחת העובדות אמרה ‏"איזה יופי-‏ קוראים לה על שמך"‏ והסבירה לכולם שאושרת זה מסעודה.‏ סבתא חייכה עם הגילוי הנרגש,‏ שמחה עד השמיים ולא נשארה חייבת-‏ בהזדמנות הראשונה אמרה להורים ‏"אמרתי לכם,‏ תרצו או לא תרצו יש נכדה על שמי".‏ 218

בס"ד דברים שאני זוכרת מסבתא יקרה!‏ - בת אל מלכה 1. הלכתי ברחוב וראיתי את סבתא עם 2 סלי שוק עמוסים ‏)אחד בכל יד(‏ ורציתי לעזור לה כי זה נראה כבד מאוד,‏ ויש עוד עליה ארוכה...וסבתא בהליכתה המהירה והנחושה ‏"עזבי את לא תצליחי..."‏ אבל אני הבת של אבא שלי...‏ והתעקשתי,‏ ואלוהים זה היה כבד כל כך!‏ אני זוכרת שזה היה הלם עבורי איך סבתי הקשישה מרימה משקלים מטורפים כאלו...‏ 2. מצד אחד סבתא הייתה אומרת לי חבל למה הרבה ממתקים?בלי ביסלי , במבה...להוריד"!‏ מצד שני:‏ ‏"תאכלי!תאכלי!")"שזיפים בעיקר :(( 3. כל פעם שהייתי מגיעה לסבתא ‏,אבוי אם אצא בידיים ריקות ... סבתא מיד קמה והולכת לחדר הגדול ויוצאת עם מלא קרמים,‏ בשמים,‏ ואוכל ומה לא...‏ ואני:‏ ‏"סבתא , באמת ! אני לא צריכה כלום אל תלכי ... אל ... ‏"מאוחר מידי.‏ 4. את סבתא יושבת עם אושרת ‏)שמדברת מרוקאית שפת אם למי שלא ידע!(‏ והן מנהלות שיחות,‏ ובוכות וצוחקות.‏ ואני בוהה בפליאה על אושרת שהוברחה ממרוקו מסתבר,‏ בשיחתה עם סבתא ואז היה מדהים עבורי לראות חיבור כזה,‏ וסבתא - סבתא הייתה מאושרת!‏ 5. סבתא מכורה ללוטו!‏ שיהיה לנכדים!‏ החלום שלה היה לזכות ולחלק לכולם.‏ 6. את סבתא מבסוטה שהוצאתי רישיון נהיגה!אבל ממש ... איזה כיף היה להסיע אותה!‏ 7. בעיקר זוכרת מלא שיחות שניהלתי עם סבתא שרצות לי בראש.‏ מרגשות,‏ מצחיקות ומלמדות על החיים,‏ המשפחה,‏ השכנים,‏ העלייה ממרוקו,‏ קטיף הכותנה ואפילו על ביבי...‏ השיחות בעלות ערך רב בשבילי ועד היום היא השראה עבורי.‏ 219

SharePoint Customer Contact Data
70-576 Actual Exam BrainDumps
10 Myths About Moving to the Cloud
インストール ガイド
Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint - Arcovis
Microsoft Office Groove 2007
Улучшенная совместная работа и отчетность
Free MB2-713 Dumps PDF - Dumps4download.com
70-499 Real Exam BrainDumps Updated 2016
ExamGood 70-339 Managing Microsoft SharePoint Server 2016 Real Exam Questions
YouTube Tech Fact
MS Catalog final 2006.indd - Penguin Books Australia
National CDEM Emergency Management Information System - Ministry ...
Wiki vs. SharePoint Sites
FY12 BI in FSI Customer Deck - Gig Werks
The Business Value of Microsoft® SharePoint® Server 2010 ...
New Horizons Learning Catalog 2012 - New Horizons Computer ...
Transforming Your Business with SharePoint Products ... - Gig Werks
Download Session 3 - Interface Tech Blog
Microsoft SharePoint 2013 Inside Out - Cdn.oreilly.com
Business Intelligence in Microsoft SharePoint 2013 - Cdn.oreilly.com
IT Services Update - Sullivan University | Library
Microsoft Office SharePoint Server 2007 평가 가이드 - TechNet Blogs