Views
3 months ago

COVER_MALKA_FAMILY_BOOK_05.03.2018

מסטאט לקריית שמונה

בס"ד ‏"תרצו

בס"ד ‏"תרצו או לא תרצו יש לי נכדה על שמי"‏ - אושרת מלכה אולי לא הרבה יודעים,‏ אבל לסבתא הייתה משאלת לב אישית וסודית שייקראו לאחד מהנכדים או לאחת מהנכדות על שמה.‏ השנים עברו וזה לא כל כך הצליח לה-‏ יוסי...‏ יגאל...‏ סיגל...עוד יוסי...‏ משה...‏ אבי...‏ שגית...‏ וזה פשוט לא הולך-‏ לא משתפים איתה פעולה!‏ יום אחד נסענו מטעם הלימודים למפעל אשכוליות תנובה אקספורט שסבתא עבדה בו,‏ הייתי מאוד שמחה ונרגשת לראות את סבתא במקום עבודתה.‏ סבתא כמובן,‏ הציגה אותי בגאווה גדולה בפני כל עובדות המחלקה וסיפרה להם שאני הנכדה שלה ושקוראים לי אושרת.‏ לפתע,‏ אחת העובדות אמרה ‏"איזה יופי-‏ קוראים לה על שמך"‏ והסבירה לכולם שאושרת זה מסעודה.‏ סבתא חייכה עם הגילוי הנרגש,‏ שמחה עד השמיים ולא נשארה חייבת-‏ בהזדמנות הראשונה אמרה להורים ‏"אמרתי לכם,‏ תרצו או לא תרצו יש נכדה על שמי".‏ 218

בס"ד דברים שאני זוכרת מסבתא יקרה!‏ - בת אל מלכה 1. הלכתי ברחוב וראיתי את סבתא עם 2 סלי שוק עמוסים ‏)אחד בכל יד(‏ ורציתי לעזור לה כי זה נראה כבד מאוד,‏ ויש עוד עליה ארוכה...וסבתא בהליכתה המהירה והנחושה ‏"עזבי את לא תצליחי..."‏ אבל אני הבת של אבא שלי...‏ והתעקשתי,‏ ואלוהים זה היה כבד כל כך!‏ אני זוכרת שזה היה הלם עבורי איך סבתי הקשישה מרימה משקלים מטורפים כאלו...‏ 2. מצד אחד סבתא הייתה אומרת לי חבל למה הרבה ממתקים?בלי ביסלי , במבה...להוריד"!‏ מצד שני:‏ ‏"תאכלי!תאכלי!")"שזיפים בעיקר :(( 3. כל פעם שהייתי מגיעה לסבתא ‏,אבוי אם אצא בידיים ריקות ... סבתא מיד קמה והולכת לחדר הגדול ויוצאת עם מלא קרמים,‏ בשמים,‏ ואוכל ומה לא...‏ ואני:‏ ‏"סבתא , באמת ! אני לא צריכה כלום אל תלכי ... אל ... ‏"מאוחר מידי.‏ 4. את סבתא יושבת עם אושרת ‏)שמדברת מרוקאית שפת אם למי שלא ידע!(‏ והן מנהלות שיחות,‏ ובוכות וצוחקות.‏ ואני בוהה בפליאה על אושרת שהוברחה ממרוקו מסתבר,‏ בשיחתה עם סבתא ואז היה מדהים עבורי לראות חיבור כזה,‏ וסבתא - סבתא הייתה מאושרת!‏ 5. סבתא מכורה ללוטו!‏ שיהיה לנכדים!‏ החלום שלה היה לזכות ולחלק לכולם.‏ 6. את סבתא מבסוטה שהוצאתי רישיון נהיגה!אבל ממש ... איזה כיף היה להסיע אותה!‏ 7. בעיקר זוכרת מלא שיחות שניהלתי עם סבתא שרצות לי בראש.‏ מרגשות,‏ מצחיקות ומלמדות על החיים,‏ המשפחה,‏ השכנים,‏ העלייה ממרוקו,‏ קטיף הכותנה ואפילו על ביבי...‏ השיחות בעלות ערך רב בשבילי ועד היום היא השראה עבורי.‏ 219

Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint - Arcovis
Real 70-488 Exam BrainDumps for Free
74-678 Real BrainDumps
77-886 BrainDumps Discount
Real 98-369 Exam BrainDumps
Хостинг и аренда приложений. Новые возможности для ... - MONT
70-489 Actual Exam BrainDumps
Up-to-Date 70-246 Exam BrainDumps for Guaranteed Success
OpenText and Microsoft Office 365
Here you get free 70-496 Exam BrainDumps
Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Дізнайтеся більше...
Office 365 Adoption & Risk Report
70-331 Actual Exam BrainDumps
MSL_Desktop_Sales_tool
Hybrid A Bridge to the Cloud
Youtube Channel
Exploring Microsoft® SharePoint® 2013: New ... - Cdn.oreilly.com
SharePoint Quo Vadis - Solvion information management
Microsoft Search Server 2008 - Whats new - TechNet Blogs
Download - F1 Computing Training
SharePoint Composites - Simple Sharepoint