Views
8 months ago

COVER_MALKA_FAMILY_BOOK_05.03.2018

מסטאט לקריית שמונה

בס"ד 3. רצח

בס"ד 3. רצח לאור יום – לוי דרעי ‏,אביה של איזה עמר היה רוכל במרוקו שעבר בין הכפרים השונים והיה מוכר תכשיטים וכל מיני.באחד הימים כשהגיע לאחד הכפרים תפס אותו ערבי ורצח אותו בדקירות סכין.‏ הבשורה על הירצחו הגיעה לישוב סיטאט והשמועה הגיעה לאשתו פרחה דרעי.בבית דין מקומי שהוקם מיד בעיר בהישמע הרצח ע"י ילדה קטנה שהעבירה את השמועה הוחלט כי יש להוציא להורג את הרוצח וכך היה.‏ איזה למעשה לא הכירה את אביה שכן הייתה תינוקת.‏ 4. הבית במרוקו – בית קרקע,פטיו במרכז מוקף חדרים שבהם שכנו בני המשפחה.‏ השירותים והמטבח היו משותפים.‏ הבית שכן בשכונה מעורבת יהודים וערבים ברחוב עומר.‏ בבית גרו סבתא עיזה,סבא יוסף,‏ סבתא מסודי וסבא משה למשך מספר חודשים בבית ההורים.‏ בתחזוקת הבית עזרה עוזרת בית ערביה בשם עישה.‏ סבא יוסף התפרנס כסנדלר ‏"בדרבט שלוח"‏ ברחוב השלוחים,רחוב שוקק במסחר.‏ בין לבין היה יוסף יוצא פעמיו לכפרים מסביב ומבצע עבודות סנלרות להיה חוזר רק לאחר מספר ימים לביתו.‏ סבתא איזה וביתה מסודי היו תופרות בביתן כפתנים וילונות וכל מה שניתבקשו.‏ סבא משה התפרנס כזגג וכן ביצע עבודות פחחות בחנות שהייתה לו במלאח רבות מעבודותיו ביצע למושלים.‏ 5. ערב שבת – לקראת השבת סבא משה היה עורך קניות בשוק של בשרים ‏)כשר(,‏ פירות וירקות . סבתא הייתה אופה חלות לכבוד השבת את האפיה של החלות הייתה מביאה לפארן מרכזי במלאח ‏)טאבון מרכזי שבו אפו לחמים(.‏ בערב היו נאספים היהודים מכל המלאח לבושים בלבן ומתפללים בבית הכנסת.‏ כאשר היו מגיעים הביתה היו פוצחים בשירה של בר יוחאי ואשת חייל ולאחריו אוכלים את הדגים והסלטים שסבתא מסודי בישלה לכבוד השבת.‏ את ה"שכינה"‏ – חמין של שבת סבתא הייתה שולחת למקום שבו היו שמים כל היהודים השכנים את האוכל על מנת שיתבשל בחום נמוך עד השבת למחרת.‏ סבתא רבה איוש למד תורה ‏"בתלמוד תורה"‏ בסטאט.‏ סבתא עישה לא עבדה.לאחר לכתו של בעלה איוש דוד מסעוד,אח של סבא משה דאג לכל מחסורה עד ליומה האחרון.‏ שניהם קבורים בבית הקברות היהודי בסטאט.‏ 234

בס"ד 6. אירועים במרוקו:‏ • ברית – כאשר המשפחה חגגה אירוע של לידת בן היה האירוע נערך בבית המשפחה.‏ המשפחה כולה הייתה מת גייסת ומכינה את שלל המאכלים והעוגיות לכבוד המאורע על האירוע ניצח הדוד רבי יוסף שלום שהיה אחיו של הזמר ג'ו עמר ‏)לבדוק ?????( לאירוע הוזמנו שכנים,‏ דודים וחברים.‏ • חינה – אירוע גדול שהיה מופק ע"י המשפחה.‏ זה היה למעשה טקס האירוסין שבו החתן והכלה היו לובשים תלבושות מיוחדות ומפוארות.הכלה הייתה עונדת תכשיטים יקרים לכבוד החתן.‏ הטקס היה נערך בבית הורי הכלה שהיו מארחים את החתן ומשפחתו.‏ תזמורת מקומית היתה מנעימה את האירוע כולו.‏ • חגים – כל חג היה מתקבל באווירה המיוחדת לו.‏ בחג הסוכות נבנו סוכות,נקנו בגדים חדשים לבני המשפחה.‏ בחג הפסח היו מכשירים את הבית.מצות נאפו ע"י יהודי המלאח ובערב התכנסות רבתית של המשפחה המורחבת ואוכלים משלל המאכלים האופייניים לחג.‏ ביום כיפור הגברים היו לבושים בבגדים לבנים.שליח הציבור היה לבוש בגדים לבנים חגורה לבנה וכובע אדום.‏ על התפילה היה מנצח הדוד הרב שלום יוסף.‏ 235

 • Page 1 and 2:

  בס"ד משפחת מלכה

 • Page 3 and 4:

  בס"ד הקדשה ספר זה מו

 • Page 5:

  בס"ד תוכן עניינים 1 3

 • Page 9 and 10:

  בס"ד מבוא עפרי מלכה

 • Page 11 and 12:

  בס"ד 5

 • Page 13:

  בס"ד 7

 • Page 17 and 18:

  בס"ד משה ומסעודה ‏)

 • Page 19 and 20:

  בס"ד מסעודה ‏)מסודי

 • Page 21 and 22:

  בס"ד

 • Page 23 and 24:

  בס"ד עיוש ומינה ‏)מ

 • Page 25 and 26:

  בס"ד מינה ‏)מלני(‏

 • Page 27 and 28:

  בס"ד סיגלית שם:‏ סי

 • Page 29 and 30:

  בס"ד יהל שם:‏ יהל מל

 • Page 31 and 32:

  בס"ד אביתר שם:‏ אבי

 • Page 33 and 34:

  בס"ד אווה שם:‏ אווה

 • Page 35 and 36:

  בס"ד נועם שם:‏ נועם

 • Page 37 and 38:

  בס"ד שרון ז"ל שם:‏ ש

 • Page 39 and 40:

  בס"ד טל שם:‏ טל מלכה

 • Page 41 and 42:

  בס"ד אריאל שם:‏ ארי

 • Page 43 and 44:

  בס"ד אבישי שם:‏ אבי

 • Page 45 and 46:

  בס"ד יואב שם:‏ יואב

 • Page 47 and 48:

  בס"ד

 • Page 49 and 50:

  בס"ד עליזה ומרדכי א

 • Page 51 and 52:

  בס"ד עליזה מארק עבד

 • Page 53 and 54:

  בס"ד אורנה שם:‏ אור

 • Page 55 and 56:

  בס"ד חן מנחם שם:‏ חן

 • Page 57 and 58:

  בס"ד שי שם:‏ שי דודו

 • Page 59 and 60:

  בס"ד יצחק שם:‏ אזול

 • Page 61 and 62:

  בס"ד שקד שם:‏ שקד אז

 • Page 63 and 64:

  בס"ד אור מרדכי שם:‏

 • Page 65 and 66:

  בס"ד אסתי שם:‏ אסתי

 • Page 67 and 68:

  בס"ד אושרי עדי שם:‏

 • Page 69 and 70:

  בס"ד

 • Page 71 and 72:

  בס"ד

 • Page 73 and 74:

  בס"ד דוד וכרמלה מלכ

 • Page 75 and 76:

  בס"ד כרמלה שם:כרמלה

 • Page 77 and 78:

  בס"ד שני שם:‏ שני בי

 • Page 79 and 80:

  בס"ד עדו שם:‏ עדו בי

 • Page 81 and 82:

  בס"ד אושרת שם:‏ אוש

 • Page 83 and 84:

  בס"ד בת אל שם:‏ בת א

 • Page 85 and 86:

  בס"ד בועז שם:‏ בועז

 • Page 87 and 88:

  בס"ד

 • Page 89 and 90:

  בס"ד

 • Page 91 and 92:

  בס"ד ברוריה ויעקב א

 • Page 93 and 94:

  בס"ד יעקב ז"ל שם:‏ י

 • Page 95 and 96:

  בס"ד סיגלית הילה 1992

 • Page 97 and 98:

  בס"ד הודיה אסתר לדו

 • Page 99 and 100:

  בס"ד יוסף תמיד כשאנ

 • Page 101 and 102:

  בס"ד יעקב זיו שם:‏ י

 • Page 103 and 104:

  בס"ד יהונתן שם:‏ יה

 • Page 105 and 106:

  בס"ד משה לג'ינג'י קר

 • Page 107 and 108:

  בס"ד שירה שם:‏ שירה

 • Page 109 and 110:

  בס"ד חוני אלעד שם:‏

 • Page 111 and 112:

  בס"ד

 • Page 113 and 114:

  בס"ד שולמית ויוסף מ

 • Page 115 and 116:

  בס"ד יוסף שם:‏ מאיר

 • Page 117 and 118:

  בס"ד ערן שם:‏ ערן שג

 • Page 119 and 120:

  בס"ד מילה שם:‏ מילה

 • Page 121 and 122:

  בס"ד רועי שם:‏ רועי

 • Page 123 and 124:

  בס"ד

 • Page 125 and 126:

  בס"ד

 • Page 127 and 128:

  בס"ד שושנה וחיים טר

 • Page 129 and 130:

  בס"ד חיים שם:‏ טרבל

 • Page 131 and 132:

  בס"ד דגנית שם:‏ דגנ

 • Page 133 and 134:

  בס"ד תומר שם:‏ תומר

 • Page 135 and 136:

  בס"ד טובי שם:‏ טובי

 • Page 137 and 138:

  בס"ד איתי שם:‏ איתי

 • Page 139 and 140:

  בס"ד אופרי חיים שם:

 • Page 141 and 142:

  בס"ד ליאור חיים שם:

 • Page 143 and 144:

  בס"ד מאור שם:‏ מאור

 • Page 145 and 146:

  בס"ד

 • Page 147 and 148:

  בס"ד דינה ועקיבא בו

 • Page 149 and 150:

  בס"ד עקיבא שם:‏ עקי

 • Page 151 and 152:

  בס"ד זיו שם:‏ זיו בו

 • Page 153 and 154:

  בס"ד

 • Page 155 and 156:

  בס"ד יהודית וערן וי

 • Page 157 and 158:

  בס"ד ערן שם:‏ ערן וי

 • Page 159 and 160:

  בס"ד חן שם:‏ חן לוזי

 • Page 161 and 162:

  בס"ד שרח שם:‏ שרח וי

 • Page 163 and 164:

  בס"ד

 • Page 165 and 166:

  בס"ד קצת נוסטלגיה...

 • Page 167 and 168:

  בס"ד

 • Page 169 and 170:

  בס"ד

 • Page 171 and 172:

  בס"ד

 • Page 173 and 174:

  בס"ד

 • Page 175 and 176:

  בס"ד המשפחה מספרת

 • Page 177 and 178:

  בס"ד סיפורים סיפור

 • Page 179 and 180:

  בס"ד חוגגים לאמא יו

 • Page 181 and 182:

  בס"ד אני ומשפחתי - כ

 • Page 183 and 184:

  בס"ד אני וחמותי מלכ

 • Page 185 and 186:

  בס"ד בהיותי נערה עב

 • Page 187 and 188:

  בס"ד אימי-‏ ברוריה

 • Page 189 and 190: בס"ד זכרונות מאבא מ
 • Page 191 and 192: בס"ד זכרונות מבית ה
 • Page 193 and 194: בס"ד שנים מאוחרות ב
 • Page 195 and 196: בס"ד ברכה לאמא ביום
 • Page 197 and 198: בס"ד אימא אהבה לקנו
 • Page 199 and 200: בס"ד ילדותי ברחוב ר
 • Page 201 and 202: בס"ד תקופת הבגרות ל
 • Page 203 and 204: בס"ד אמא החליטה שהי
 • Page 205 and 206: בס"ד דודה אסתר דודה
 • Page 207 and 208: בס"ד היציאה לגמלאות
 • Page 209 and 210: בס"ד נוף ילדותי - יה
 • Page 211 and 212: בס"ד נוף ילדותי - ער
 • Page 213 and 214: בס"ד מיותר לציין שס
 • Page 215 and 216: בס"ד סבתא תמיד אמרה
 • Page 217 and 218: בס"ד אי אפשר לכתוב ז
 • Page 219 and 220: בס"ד נוף ילדותי - יג
 • Page 221 and 222: בס"ד כששרנו בצאת יש
 • Page 223 and 224: בס"ד סבתא מסודי - ענ
 • Page 225 and 226: בס"ד דברים שאני זוכ
 • Page 227 and 228: בס"ד נוף ילדותי - חו
 • Page 229 and 230: בס"ד חוויות ילדות מ
 • Page 231 and 232: בס"ד נוף ילדותי-‏ מ
 • Page 233 and 234: בס"ד צידה לדרך כילד
 • Page 235 and 236: בס"ד אמונת חכמים כל
 • Page 237 and 238: בס"ד משפחת מלכה ב"שכ
 • Page 239: בס"ד משפחת מלכה - מס
 • Page 243 and 244: בס"ד
 • Page 245 and 246: בס"ד
 • Page 247 and 248: בס"ד
 • Page 249 and 250: בס"ד
 • Page 251 and 252: בס"ד
Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint - Arcovis
74-678 Real BrainDumps
77-886 BrainDumps Discount
OpenText and Microsoft Office 365
Up-to-Date 70-246 Exam BrainDumps for Guaranteed Success
Real 70-488 Exam BrainDumps for Free
Хостинг и аренда приложений. Новые возможности для ... - MONT
Here you get free 70-496 Exam BrainDumps
70-489 Actual Exam BrainDumps
Real 98-369 Exam BrainDumps
Youtube Channel
SharePoint Customer Contact Data
10 Myths About Moving to the Cloud
インストール ガイド
70-576 Actual Exam BrainDumps
Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Дізнайтеся більше...
Office 365 Adoption & Risk Report
70-331 Actual Exam BrainDumps
MSL_Desktop_Sales_tool
Hybrid A Bridge to the Cloud
Free MB2-713 Dumps PDF - Dumps4download.com
Улучшенная совместная работа и отчетность