Views
7 months ago

COVER_MALKA_FAMILY_BOOK_05.03.2018

מסטאט לקריית שמונה

בס"ד יובל

בס"ד יובל שם:‏ יובל מלכה תאריך לידה:‏ 18.08.1995 תאריך לידה עברי:‏ כ"ב באב התשנ"ה כתובת נוכחית:‏ מצפה נטופה טלפון בבית:‏ 04-6786899 טלפון נייד:‏ 052-7799996 כתובת מייל:‏ yuvalim95@walla.com השכלה:‏ בית ספר יסודי ‏"לב-‏ רן"‏ צורן.‏ בית ספר תיכון ‏"אולפנית"‏ בטבריה.)מגמת ביולוגיה רפואה(.‏ חיילת בחיל האיסוף הקרבי בצה"ל.‏ סטודנטית תפקידים בעבר ובהווה:‏ לוחמת איסוף קרבי וכיום סטודנטית.‏ קצת על עצמי נולדתי בירושלים בהדסה עין כרם למשפחה מסורתית.‏ כשהייתי קטנה עברנו המון דירות עד שהשתקענו בצורן.‏ אני הבת הבכורה.‏ חזרתי בתשובה בעקבות משפחתי בכיתה ח',‏ ובנוסף עברנו לצפון ליישוב מצפה נטופה.‏ למדתי ביולוגיה-‏ רפואה באולפנית בטבריה.‏ אני אוהבת לרקוד,‏ לכתוב,‏ לקרוא לראות סרטים ‏)במיוחד דיסני(.‏ התנדבתי ב"קו לחיים"‏ שזה אירגון למען ילדים אוטיסטים וב"שכן-‏ טוב"‏ שזה עמותה השולחת מזון למשפחות נזקקות.‏ עבדתי בחופשים אצל אבא בתל ‏-חי,‏ בקטיף בישוב שלנו ובתור חדרנית לפני הגיוס במלון בלביא.‏ התגייסתי בנובמבר 2013 להיות לוחמת איסוף קרבי בצה"ל למשך שלוש שנים.‏ בקיץ 2016 השתחררתי מהצבא ונסעתי לטיול בתאילנד וויטנאם.‏ כיום )2017( עובדת כמלצרית במלון ‏"לביא"‏ ובאוקטובר הקרוב מתעתדת ללמוד הוראת היסטוריה וספרות.‏ 22

בס"ד יהל שם:‏ יהל מלכה תאריך לידה:‏ 09.02.1998 תאריך לידה עברי:יג שבט התשנ"ח כתובת נוכחית:‏ מצפה נטופה טלפון בבית:‏ 04-678699 טלפון נייד:‏ 052-8336430 כתובת מייל:‏ yahel3090@gmail.com השכלה:‏ בית ספר יסודי ‏"לב רן"‏ בצורן.‏ חטיבת ביניים:יד ששון לביא בית ספר תיכון ‏"אולפנית טבריה"‏ מכינת ‏"בית ישראל"‏ בירושלים קצת על עצמי נולדתי בבית חולים ‏'מאיר'‏ שבכפר סבא,‏ ולאחר מכן עברנו לקריית שמונה.‏ בגיל שנה עברנו מקריית שמונה לצורן ולמדתי בבית ספר לב רן.‏ מגיל צעיר הייתי בהרבה חוגים כגון:‏ חמר,ריקוד,דרמה,אנגלית,וכדורסל.‏ הייתי בחוג ריקוד המון שנים עד שעברנו לישוב מצפה נטופה בכיתה ו.‏ שם למדתי בבית הספר ‏"יד ששון לביא"‏ ולאחר מכן עברתי לתיכון אולפנית שבטבריה.‏ בסוף כיתה י יצאתי למשלחת מטעם הסוכנות היהודית לאמריקה במטרה לקשר בין היהודים בגולה ליהודים בארץ.‏ מאוד אוהבת לנגן בגיטרה,‏ להתנדב ב"כנפיים של קרמבו",‏ תנועת נוער לילדים עם צרכים מיוחדים שם אני מרכזת את החניכים שנמצאים בסניף)טבריה(‏ מכיתה ט עד היום.‏ מאוד אוהבת אומנות כמו לפסל לצייר לרשום לעצב וכו...‏ מאוד אוהבת לבשל,לראות סרטים ישנים ולשמוע מוזיקה.‏ למדתי במגמת תיאטרון.‏ סיימתי י"ב וכעת אני במכינה ‏"בית ישראל"‏ בירושלים.‏ 23

 • Page 1 and 2: בס"ד משפחת מלכה
 • Page 3 and 4: בס"ד הקדשה ספר זה מו
 • Page 5: בס"ד תוכן עניינים 1 3
 • Page 9 and 10: בס"ד מבוא עפרי מלכה
 • Page 11 and 12: בס"ד 5
 • Page 13: בס"ד 7
 • Page 17 and 18: בס"ד משה ומסעודה ‏)
 • Page 19 and 20: בס"ד מסעודה ‏)מסודי
 • Page 21 and 22: בס"ד
 • Page 23 and 24: בס"ד עיוש ומינה ‏)מ
 • Page 25 and 26: בס"ד מינה ‏)מלני(‏
 • Page 27: בס"ד סיגלית שם:‏ סי
 • Page 31 and 32: בס"ד אביתר שם:‏ אבי
 • Page 33 and 34: בס"ד אווה שם:‏ אווה
 • Page 35 and 36: בס"ד נועם שם:‏ נועם
 • Page 37 and 38: בס"ד שרון ז"ל שם:‏ ש
 • Page 39 and 40: בס"ד טל שם:‏ טל מלכה
 • Page 41 and 42: בס"ד אריאל שם:‏ ארי
 • Page 43 and 44: בס"ד אבישי שם:‏ אבי
 • Page 45 and 46: בס"ד יואב שם:‏ יואב
 • Page 47 and 48: בס"ד
 • Page 49 and 50: בס"ד עליזה ומרדכי א
 • Page 51 and 52: בס"ד עליזה מארק עבד
 • Page 53 and 54: בס"ד אורנה שם:‏ אור
 • Page 55 and 56: בס"ד חן מנחם שם:‏ חן
 • Page 57 and 58: בס"ד שי שם:‏ שי דודו
 • Page 59 and 60: בס"ד יצחק שם:‏ אזול
 • Page 61 and 62: בס"ד שקד שם:‏ שקד אז
 • Page 63 and 64: בס"ד אור מרדכי שם:‏
 • Page 65 and 66: בס"ד אסתי שם:‏ אסתי
 • Page 67 and 68: בס"ד אושרי עדי שם:‏
 • Page 69 and 70: בס"ד
 • Page 71 and 72: בס"ד
 • Page 73 and 74: בס"ד דוד וכרמלה מלכ
 • Page 75 and 76: בס"ד כרמלה שם:כרמלה
 • Page 77 and 78: בס"ד שני שם:‏ שני בי
 • Page 79 and 80:

  בס"ד עדו שם:‏ עדו בי

 • Page 81 and 82:

  בס"ד אושרת שם:‏ אוש

 • Page 83 and 84:

  בס"ד בת אל שם:‏ בת א

 • Page 85 and 86:

  בס"ד בועז שם:‏ בועז

 • Page 87 and 88:

  בס"ד

 • Page 89 and 90:

  בס"ד

 • Page 91 and 92:

  בס"ד ברוריה ויעקב א

 • Page 93 and 94:

  בס"ד יעקב ז"ל שם:‏ י

 • Page 95 and 96:

  בס"ד סיגלית הילה 1992

 • Page 97 and 98:

  בס"ד הודיה אסתר לדו

 • Page 99 and 100:

  בס"ד יוסף תמיד כשאנ

 • Page 101 and 102:

  בס"ד יעקב זיו שם:‏ י

 • Page 103 and 104:

  בס"ד יהונתן שם:‏ יה

 • Page 105 and 106:

  בס"ד משה לג'ינג'י קר

 • Page 107 and 108:

  בס"ד שירה שם:‏ שירה

 • Page 109 and 110:

  בס"ד חוני אלעד שם:‏

 • Page 111 and 112:

  בס"ד

 • Page 113 and 114:

  בס"ד שולמית ויוסף מ

 • Page 115 and 116:

  בס"ד יוסף שם:‏ מאיר

 • Page 117 and 118:

  בס"ד ערן שם:‏ ערן שג

 • Page 119 and 120:

  בס"ד מילה שם:‏ מילה

 • Page 121 and 122:

  בס"ד רועי שם:‏ רועי

 • Page 123 and 124:

  בס"ד

 • Page 125 and 126:

  בס"ד

 • Page 127 and 128:

  בס"ד שושנה וחיים טר

 • Page 129 and 130:

  בס"ד חיים שם:‏ טרבל

 • Page 131 and 132:

  בס"ד דגנית שם:‏ דגנ

 • Page 133 and 134:

  בס"ד תומר שם:‏ תומר

 • Page 135 and 136:

  בס"ד טובי שם:‏ טובי

 • Page 137 and 138:

  בס"ד איתי שם:‏ איתי

 • Page 139 and 140:

  בס"ד אופרי חיים שם:

 • Page 141 and 142:

  בס"ד ליאור חיים שם:

 • Page 143 and 144:

  בס"ד מאור שם:‏ מאור

 • Page 145 and 146:

  בס"ד

 • Page 147 and 148:

  בס"ד דינה ועקיבא בו

 • Page 149 and 150:

  בס"ד עקיבא שם:‏ עקי

 • Page 151 and 152:

  בס"ד זיו שם:‏ זיו בו

 • Page 153 and 154:

  בס"ד

 • Page 155 and 156:

  בס"ד יהודית וערן וי

 • Page 157 and 158:

  בס"ד ערן שם:‏ ערן וי

 • Page 159 and 160:

  בס"ד חן שם:‏ חן לוזי

 • Page 161 and 162:

  בס"ד שרח שם:‏ שרח וי

 • Page 163 and 164:

  בס"ד

 • Page 165 and 166:

  בס"ד קצת נוסטלגיה...

 • Page 167 and 168:

  בס"ד

 • Page 169 and 170:

  בס"ד

 • Page 171 and 172:

  בס"ד

 • Page 173 and 174:

  בס"ד

 • Page 175 and 176:

  בס"ד המשפחה מספרת

 • Page 177 and 178:

  בס"ד סיפורים סיפור

 • Page 179 and 180:

  בס"ד חוגגים לאמא יו

 • Page 181 and 182:

  בס"ד אני ומשפחתי - כ

 • Page 183 and 184:

  בס"ד אני וחמותי מלכ

 • Page 185 and 186:

  בס"ד בהיותי נערה עב

 • Page 187 and 188:

  בס"ד אימי-‏ ברוריה

 • Page 189 and 190:

  בס"ד זכרונות מאבא מ

 • Page 191 and 192:

  בס"ד זכרונות מבית ה

 • Page 193 and 194:

  בס"ד שנים מאוחרות ב

 • Page 195 and 196:

  בס"ד ברכה לאמא ביום

 • Page 197 and 198:

  בס"ד אימא אהבה לקנו

 • Page 199 and 200:

  בס"ד ילדותי ברחוב ר

 • Page 201 and 202:

  בס"ד תקופת הבגרות ל

 • Page 203 and 204:

  בס"ד אמא החליטה שהי

 • Page 205 and 206:

  בס"ד דודה אסתר דודה

 • Page 207 and 208:

  בס"ד היציאה לגמלאות

 • Page 209 and 210:

  בס"ד נוף ילדותי - יה

 • Page 211 and 212:

  בס"ד נוף ילדותי - ער

 • Page 213 and 214:

  בס"ד מיותר לציין שס

 • Page 215 and 216:

  בס"ד סבתא תמיד אמרה

 • Page 217 and 218:

  בס"ד אי אפשר לכתוב ז

 • Page 219 and 220:

  בס"ד נוף ילדותי - יג

 • Page 221 and 222:

  בס"ד כששרנו בצאת יש

 • Page 223 and 224:

  בס"ד סבתא מסודי - ענ

 • Page 225 and 226:

  בס"ד דברים שאני זוכ

 • Page 227 and 228:

  בס"ד נוף ילדותי - חו

 • Page 229 and 230:

  בס"ד חוויות ילדות מ

 • Page 231 and 232:

  בס"ד נוף ילדותי-‏ מ

 • Page 233 and 234:

  בס"ד צידה לדרך כילד

 • Page 235 and 236:

  בס"ד אמונת חכמים כל

 • Page 237 and 238:

  בס"ד משפחת מלכה ב"שכ

 • Page 239 and 240:

  בס"ד משפחת מלכה - מס

 • Page 241 and 242:

  בס"ד 6. אירועים במרו

 • Page 243 and 244:

  בס"ד

 • Page 245 and 246:

  בס"ד

 • Page 247 and 248:

  בס"ד

 • Page 249 and 250:

  בס"ד

 • Page 251 and 252:

  בס"ד

70-576 Actual Exam BrainDumps
インストール ガイド
10 Myths About Moving to the Cloud
IT Services Update - Sullivan University | Library
National CDEM Emergency Management Information System - Ministry ...
Content Management - MTC GmbH
Microsoft SharePoint 2013 Inside Out - Cdn.oreilly.com
Wiki vs. SharePoint Sites
The Business Value of Microsoft® SharePoint® Server 2010 ...
Microsoft Office SharePoint Server 2007 평가 가이드 - TechNet Blogs
Business Intelligence in Microsoft SharePoint 2013 - Cdn.oreilly.com
SharePoint 2010 SP1 - Gig Werks
FY12 BI in FSI Customer Deck - Gig Werks
Case Study | IMEX - EPM Live
MasterLink Training - Herzing University
Implementing enterprise grade information management
DNDJ 6-3WEB.indd - sys-con.com's archive of magazines - SYS ...
The Business Value of Microsoft SharePoint Server 2010 ... - Socius
SharePoint Sites White Papers Download - Data Networks
Microsoft Sharepoint Products and Technologies Resource Kit eBook
Download Session 3 - Interface Tech Blog
MS Catalog final 2006.indd - Penguin Books Australia