Views
8 months ago

Ukebladet 16

LIKE A BOSS! Have you

LIKE A BOSS! Have you been skiing during the Easter holiday? Hah, big deal! Maggi was on a tour in Longyearbyen ( Svalbard). She drove a snowscooter to an ice-cave and walked hundreds of meters into the glacier. Tøff!

invitert. Vi gjennomgikk forskning. KULT får mye ønsker. Fredag har vi et drift: hva vi prøver å få GLEDELIG NYHET KULTs tiltaksmidler: Vi fikk inn 7 meget gode søknader til fristen i SJEFEN OPPSUMMERER I neste uke skal denne møtevirksomheten følges opp: På tirsdag og alle søkerne april fått midler. Jeg er har over de gode imponert til tiltak. forslagene skal vi et Dette vil representere Onsdag ettermiddag utdanningsdialogmøte hadde HF sitt årlige et positivt tilskudd til med HF der vi skal legge dialogmøte med instituttets aktiviteter i fram våre planer og 2018. rektoratet der alle instituttlederne var økonomi/strategimøte Neste søknadsfrist blir i der temaet er HFs strategi 2018-2025, Juni. instituttets generelle og diskuterte en del av de satsingene som HF Maggi til og hva HF kan bidra har framover både mht med. undervisning og skryt for det vi gjør – som både er faglig solid og samfunnsrelevant - noe både dekan og rektor setter stor pris på.

#16
{16}
{16}
-16
No.16
{16}
{16}
Sunday October 16 16
Spring ’16
14-16