Views
8 months ago

Air Recycling Aspirator

AIR-RECYCLING ASPIRATORIt is a highly efficient cleaner that sifts by airflow, weeding out all cereal products such as wheat, rye, barley, corn, etc. and the particles that are lighter than grains, and unwanted objects (such as straw, hay, anther particles, crust, dust) in other materials that are to be processed in a production line

A.RYC 80 - 100 - 150

A.RYC 80 - 100 - 150 A.RYC 80 - 100 - 150 MAKİNANIN GÖREVİ Avantajlar Radyal Tarar, bakliyat ve tahıl fabrikalarında ve tohum temizleme tesislerinde tahıl içerisindeki düşük yoğunluluğa sahip olan maddelerin ayrıştırılmasında kullanılmaktadır. Makinenin genişliğinde homojen bir şekilde dağıtılan tahıl tanelerinden aerodinamik açısından farklı olan her türlü parçacıkları yatay havalandırma kanalında çiftli ayarlanabilir duvarlar yardımıyla ayrıştır. •Portatif bir makinedir. • Merkezi aspiratör sisteminden bağımsız olarak çalışmasını sağlayacak aspiratör sistemine sahiptir. • Radyal Tarar havanın % 100'nü çevirir, makinenin içersindeki hava devamlı olarak tekrar tekrar kullanılır ve daha homojen ürün ve çalışma alanı oluşturulur. Work Principle Advantages The air-recycling aspirator ARA is applied for the separation of low-density particles in an aspiration channel from granular products such as soft wheat, rye, barley, oats, beans, chickpeas, sunflower seeds, sesame seeds, corn (maize). High degree of separation thanks to excellent separating efficency. The air-recycling aspirator ARA is characterized by its excellent separating efficiency, which ensures a high degree of separation: The uniform distribution of the air across the entire width of the aspiration channel and the dually adjustable wall in the verşcak aspiration channel ensure stable and reliable separation. The degree of separation can be selected with high precision, preventing unnecessary product loss.

Radyal Tarar Sistem Air-Recycling Aspiratör 1- Eksantrik sürücülü ürün besleme 1- Product feed with eccentric drive Opsiyonel Yardımcı Ekipmanlar Optional Helper Equipments 2- Çift ayarlı vakum kanalı 2- Aspiration channel with double adjustable wall 3-Hafif ürün ayırımı 3-Integrated separator for low density product 4- Hava geri dönüşümü için radyal fan 4- Radial fan for recycling air 5- Hava geri dönüşüm kanalı 5- Air recycling channel 6- Hava hafif ürün boşatlma helezonu 6- Screw conveyor with discharge gate for low-density product 7- İyi ürün çıkış noktası 7- Outlet with finger valves for discharge of heavy product Ön Temizleme Eleği Vibro Çöp Sasörü Pre-Cleaner Vibratory Sieve Seperator Platform Platform Model A.RYC 150 Teknik Çizim Model A.RYC-150 Technical Drawing E B A D C Model Ölçüler Dimensions Giriş Kapasitesi ton/saat Input Capacities ton/hour Ağırlık Weight Hava İhtiyacı Air Pressure A B C D E Giriş Temizleme A.RYC 80 720 140 800 1135 1755 25 10 550 10 A.RYC 100 720 140 1000 1135 1755 40 16 620 12 A.RYC 150 720 140 1500 1135 1755 75 25 850 15 A.RYC 80 - 100 - 150