Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN Câu 1: Đáp án C. Ta có lim y x→∞ 2 x 3x 2 Câu 2: Đáp án D. Hàm số xác định với mọi Câu 3: Đáp án D. − + = ∞ ⇒ Đồ thị hàm số y = x + 1 π + 3 3,14 + 3 Ta có = < 1⇒ Hàm số 2π 3,14 + 3,14 Câu 4: Đáp án B. 1 1 ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 35 GV: ĐẶNG VIỆT HÙNG- CHUẨN NC 09 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT 2 x − 3x + 2 x + 1 ∈ R ⇔ − + > ∀ ∈ R 2 x x 2mx 4 0, x 1 1 ( ) ⎛ π + 3 ⎞ y = ⎜ ⎟ ⎝ 2π ⎠ 3 3 6 6 3 3 1 1 a b + b a a b b + a 3 3 3 Ta có A = = = a b = ab. 6 6 6 6 a + b a + b Câu 5: Đáp án B 2 ⎧⎪ 1− x > 0 Phương trình đã cho ⇔ ⎨ ⎪⎩ log5 3.log3 1+ x = log3 1− x 2 TH1: Với ( ) ( ) 2 2 ( ) ( ) x không có tiệm cận ngang. 2 ⇒ ∆ ' = m − 4 < 0 ⇔ − 2 < m < 2. nghịch biến trên tập xác định (1). ⎧− 1 < x < 1 log3 1+ x = 0 ⇒ x = 0 ⇒ 1 ⇔ ⎨ ⇒ x = 0. ⎩x = 0 ⎧− 1< m < 1 ⎛ − 1 < m < 1 ⎪ log 1 + x > 0 ⇒ x ≠ 0 ⇒ ⎜ ⇔ ⎧ 1 − x = 3 ⎝ ⎪ ⎩⎪⎩ 1+ x = 5 TH2: Với ( ) 2 2 n 3 ⎜ 2 ⎨⎪ log 2 1 x ( 1− x ) = log5 3 + ⎨ 2 n 2 ⎧⎪ 1− x < 0 Vì x ≠ 0 ⇒ ⎨ ⇒ (2) vô nghiệm. Kết hợp 2 trường hợp, suy ra x = 0. 2 ⎪ ⎩1 + x > 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 6: Đáp án B. (2). MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định f '( x ) đổi dấu 1 lần, suy ra hàm số y f ( x) Câu 7: Đáp án C. = có 1 điểm cực trị. ⎧ 2 , x ≠ ± 3 ⎪3x − 9 Ta có y = ⎨ ⇒ Hàm số không liên tục tại điểm x = 3. ⎪ 1 − , x = ± 3 ⎪⎩ 9 Câu 8: Đáp án B. Ta có V ACB'D' = V ABCD.A 'B'C'D' − V D'.ACD − V C.A 'B'D' − V B'.ABC 1 = VABCD.A'B'C'D' − 4. V 6 Câu 9: Đáp án C. ABCD.A'B'C'D' 1 = V V ABCD.A ' B 'C ' D ' . 3 2 Số cách rút 2 con bài từ 52 con bài là C = 1326. Câu 10: Đáp án D. ⎛ 1 ⎞ Ta có lim y = lim ⎜3 + ⎟ = 3 ⇒ Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3. x→∞ x→∞⎝ x − 3 ⎠ Câu 11: Đáp án B. PT hoành độ giao điểm hai đồ thị là ⎡x = 2 ⎧x = 2 ⎣ ⎩ 1 ⇔ ⎢ ⇒ ⎨ ⇒ 1 + 2 = x = − 2 x2 = −2 Câu 12: Đáp án D. Ta có: x x 0. x + 4 −5 y = ⇒ y ' = < 0 ∀x ≠ 1 2 x −1 x 1 Câu 13: Đáp án A. ( − ) 52 2 ⎡ 4 2 4 2 x = −1 2 x − 3x + 5 = 9 ⇔ x − 3x − 4 ⇔ ⎢ ⇒ x = 4 2 ⎣x = 4 ( ) ' Ta có ( ) ⎡ ( ) ⎤ ( ) 2 2 2 G ' x = 0,024x 30 − x = 1, 44x − 0,072x ⇒ G ' x = 0 ⇔ 1, 44x − 0,072x = 0 ( ) ⎣ ⎦ ⎧⎪ G 0 = 0 Suy ra ⎨ ⇒ MaxG ( x) = G ( 20) = 96. ⎪⎩ G ( 20) = 96 Câu 14: Đáp án D. Thể tích khối lăng trụ là Câu 15: Đáp án C. 3 1 2 0 a 3 V = AA '.S∆ ABC = a sin 60 .a = . 2 4 ⎡x = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = 20 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER