Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định x −1 y − 2 z d : = = đi qua ( ) 2 −1 1 BA = 1; −1;3 , vecto pháp tuyến của (P) là: ( ) Với ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B 1;2;0 có vecto chỉ phương n = ( 2; −1;1) ⎡BA, u ⎤ ⎣ d ⎦ = (2;5;1) ⇒ P : 2 x − 2 + 5 y − 1 + z − 3 = 0 ⇔ 2x + 5y + z − 12 = 0 2 30 d O, P = . 5 Bán kính của mặt cầu cần tìm là ( ( )) Câu 29: Đáp án D. S = π r + r .l = π . 10 + 20 . 20 + 10 ≈ 2017,44cm . Diện tích bạn An cần phải sơn là ( ) ( ) 2 2 2 Câu 30: Đáp án C. 1 2 Do M ∈Oz ⇒ M ( 0;0;a ) ⇒ MA = ( 1;1;3 − a ), MB = ( 0;2;1 − a ),MC = ( −2;0; −3 − a) ⇒ 2MA + MB + MC = 0;4; − 4a + 4 ⇒ 2MA + MB + MC = 4 a − 1 + 1 ≥ 4 xảy ra khi a = 1 Do đó tọa độ điểm M là ( ) Câu 31: Đáp án A. Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) 2 M 0;0;1 . ⎛ d ⎞ ⎛ b c d ⎞ f x = F' x = ⎜ 2ax + b − ⎟e − ⎜ a + + + ⎟e ⎝ x ⎠ ⎝ x x x ⎠ 1 1 x x 2 2 3 ⎧2a = 2 ⎪ ⎧a = 1 b a 1 1 − = − ⎛ b c d d ⎞ b 0 x ⎪ ⎪ = = ⎜ 2ax + b − a − − − − e b 0 a b c d 1. 2 2 3 ⎟ ⇒ ⎨ = ⇔ ⎨ ⇒ + + + = ⎝ x x x x ⎠ ⎪ c = 0 −c − d = 0 ⎪ ⎪ ⎪ ⎩d = 0 ⎪⎩ − d = 0 Câu 32: Đáp án A. Xét hàm số f ( x) Suy ra ( ) cos x + 1 ⎡ π⎤ = trên 0; , sinx + 1 ⎢ ⎣ 2 ⎥ ⎦ ( sinx + 1) có ( ) sinx + cos x + 1 ⎡ π⎤ f ' x = − < 0; ∀x ∈ 0; f x 2 ⎢ ⇒ ⎣ 2 ⎥ ⎦ Do đó ( ) ( ) ( ) ⎡ π⎤ ⎡ π⎤ ⎢0; 0; 2 ⎥ ⎣ ⎦ ⎢ ⎣ 2 ⎥ ⎦ d ( ) ( ) ( sinx + 1) 2 − sinx sinx + 1 − cos x cos x + 1 f ' x = . ( ) ⎡ π⎤ là hàm số nghịch biến trên ⎢ 0; . ⎣ 2 ⎥ ⎦ ⎛ π ⎞ 1 min f x = f ⎜ ⎟ = ;max f x = f 0 = 2. Vậy tập giá trị cần tìm là ⎝ 2 ⎠ 2 Câu 33: Đáp án B. 2 2 y ' = 2x + 2 m + 1 x + m + 4m + 3; ∀x ∈ R . Ta có ( ) ⎡1 ⎤ ⎢ ;2 . ⎣2 ⎥ ⎦ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 2 y ' 0 2x 2 m 1 x m 4m 3 0 = ⇔ + + + + + = (*). Phương trình ( ) Để hàm số đã cho có 2 điểm cực trị ⇔ (*) có 2 nghiệm phân biệt ⇔ ∆ ' > 0 ⇔ − 5 < m < − 1. 2 ⎡m > −1 Và các điểm cực trị của hàm số nằm bên phải Oy ⇔ m + 4m + 3 > 0 ⇔ ⎢ . ⎣m < −3 Vậy − 5 < m < − 3 là giá trị cần tìm. Câu 34: Đáp án A. Gọi H là hình chiếu của C trên mặt phẳng (OAB) Ta có OC ∩ ( OAB) = { O} và CH ⊥ ( OAB) ( ( )) ( ) ⇒ OC, OAB = OC,OH = HQC Ta có sinHOC = CH ⇒ CH = OC.sin HOC = sin HOC OC 1 1 Ta có SOAB = OA.OB = 2 2 1 1 1 sin HOC ⇒ V OABC = SH.S OAB = .sin HOC. = . 3 3 2 6 1 Mà 1 0 VOABC = ⇒ sin HOC = ⇒ HOC = 30 . 12 2 Câu 35: Đáp án B. ⎧SM = 5 ⎧SN = 2 ⎧SN = k Chọn MA = 1 ⇒ ⎨ , NB = 1 ⇒ ⎨ , PC = 1 ⇒ ⎨ . ⎩SA = 6 ⎩SB = 3 ⎩SC = k + 1 1 VS.MNP SM SN SP 5 2 k 1 k 9 Ta có VSMNP = V SABC ⇔ = . . = . . = ⇒ = ⇒ k = 9. 2 V SA SB SC 6 3 k + 1 2 k + 1 10 Câu 36: Đáp án B. S.ABC 2 Hình trụ có chu vi đường tròn đáy là C = 12π ⇒ R = 6 ⇒ S = π R = 36 π . 2 a 3 2 Hình lăng trụ tam giác đều có chu vi đáy là C = 12π ⇒ a = 4π ⇒ S2d = = 8π 3. 2 ⎧a = 2π 2 Hình hộp chữ nhật đáy là hình chữ nhật có chu vi đáy là C = 12π ⇒ ⎨ ⇒ S3d = a.b = 8 π . ⎩b = 4 π 2 2 Hình hộp chữ nhật đáy là hình vuông có chu vi đáy là C = 12π ⇒ a = 3π ⇒ S = a = 9 π . DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN > ⇒ theo phương án II thì bồ đựng nhiều thóc nhất. So sánh S { S ;S ;S ;S } Câu 37: Đáp án D. 2d 1d 2d 3d 4d ld 4d MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)