Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Dễ dàng chứng minh ( ) ( ) x 1−x x 4 4 4 2 f x + f 1− x = + = + = 1. Do đó: x 1−x x x 4 + 2 4 + 2 4 + 2 2 + 4 ⎡ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 2014 ⎞⎤ ⎡ ⎛ 2 ⎞ ⎛ 2013 ⎞⎤ ⎡ ⎛ 1007 ⎞ ⎛ 1008 ⎞⎤ S = ⎢f ⎜ ⎟ + f ⎜ ⎟ + f + f + ... + f + f = 1007. 2015 2015 ⎥ ⎢ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2015 2015 ⎥ ⎢ 2015 2015 ⎥ ⎣ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ ⎣ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ ⎣ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ Câu 38: Đáp án C. Điều kiện: x ≥ 0. Dễ thấy x = 0 không là nghiệm của phương trình. Xét x 0, 2 2 x 4 x 4 > chia cả 2 vế của phương trình cho x ta được: ( ) 2 x + 4 4x + + − m − 1 + m + 2 = 0 (*). x x 2 Đặt t = ≥ = 2 ⇒ t ∈ [ 2; +∞ ), khi đó phương trình (*) ( ) x Vì t 2 t 1 0 x ≥ ⇔ − ≠ nên phương trình (*) ( ) Xét hàm số f ( t) = 2 t + t + 2 t −1 Khi đó, để phương trình m f ( t) Kết hợp với m [ 2018;2018] Câu 39: Đáp án A. Áp dụng định lý Sin, ta có Và trên [ 2; +∞ ), có f '( t) ⇔ t − m − 1 t + m + 2 = 0 2 2 t + t + 2 ⇔ t + t + 2 = m t −1 ⇔ m = . t −1 = 2 t − 2t − 3 ( t −1) = có nghiệm ⇔ m ≥ min f t = 7. [ 2; +∞) 2 ( ) min f t = 7. suy ra [ ) ( ) 2; +∞ ∈ − và m ∈Z suy ra có tất cả 2012 giá trị nguyên m. AB 0 2R = ⇒ AB = 2R.sin 60 = R 3. sin ACB ( ) BC 2 3 + 1 2R = ⇒ BC = . Xét ∆ BHC vuông tại H, ta có sin BAC 2 BH 0 6 + 3 2 sin ACB = ⇒ BH = sin 60 .BC = R. BC 4 CH 0 6 + 2 cosACB = ⇒ CH = cos60 .BC = R. BC 4 Khi quay ∆ BHC quanh trục AC ta được hình nón tròn xoay có bán kính đường tròn đáy r = BH và 6 + 2 3+ 2 3 chiều cao h = CH = R. Vậy Sxq = π rl = π R 4 2 Câu 40: Đáp án A. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Có 10 đường kính của đường tròn được nối bởi 2 đỉnh của đa giác đều. Một hình chữ nhật có 4 đỉnh là đỉnh của đa giác được tạo bởi 2 đường kính nói trên. 2. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Số cách chọn 4 đỉnh của đa giác là Vậy xác suất cần tính là Câu 41: Đáp án D. 2 10 4 20 4 C 20. Số cách chọn 4 đỉnh của hình chữ nhật là C 45 3 P = = = . C 4845 323 Qua C kẻ đường thẳng song song với BM cắt AD tại N. Ta có BM / /CN ⇒ d ( SC,BM) = d( BM, ( SCN) ) 2 = d M, SCN = 3 ( ( )) d ( A, ( SCN) ) Kẻ AH ⊥ CN,AK ⊥ SH ⎧CN ⊥ AH ⎨ ⇒ CN ⊥ SAH ⇒ CN ⊥ AK ⎩CN ⊥ SA Ta có ( ) Mà ( ) ( ( )) AK ⊥ SH ⇒ AK ⊥ SCN ⇒ d A, SCN = AK 1 1 Ta có SACN = CD.AN = AH.CN 2 2 3 3 CD. AD .a.a CD.AN 3a 5 ⇒ AH = = 2 = 2 = CN 2 2 2 CD + DN 5 2 ⎛ a ⎞ a + ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ 1 1 1 14 3a 2 3a 2a = + = ⇒ AK = ⇒ d SC,BM = . = . 14 14 14 Ta có ( ) 2 2 2 2 AK AS AH 9a 3 Câu 42: Đáp án B. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chú ý giới hạn đặc biệt sau: u e − 1 lim = 1. u→0 u 2 C 20. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER