Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ( ) 8 −3 −12 λ = c. T = c. 2 π LC = 3.10 .2π 0,1.10 .10 = 18,85 m Câu 20: Đáp án D Để phá vỡ hạt nhân này thành các nuclôn riêng lẻ, cần một công đúng bằng một lực liên kết của hạt nhân. ( ( ) ) W = ∆ mc = Zm + A − Z m − m c 2 2 lk P n Ni ( 7.1,0073 7.1,0087 13,9992 ). uc 2 105,0732 ( MeV ) = + − = 931,5 Câu 21: Đáp án B α′ = n, B ⇒ α = B, mp = 90° −α ⇒ Φ = BS sinα ( ) ( ) Câu 22: Đáp án C Wlk = A ( Zm ( ) ) 2 P + A − Z mn − mX c A 2 ( 8.1,0073+ 9.1,0087 − m ) uc X 931,5 7,75 mX 16,9953 ⇔ = ⇒ = 8 + 9 Câu 23: Đáp án A Vì khối lượng hạt nhân con gần bằng khối lượng hạt nhân mẹ, khối lượng electron rất bé so với khối lượng hạ nhân con, nên ta có thể xem sau phân rã hạt nhân con đứng yên. Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có: ( ) 2 ∆ E = K + K ⇔ m − m c = K + K S n truoc sau S n ( 31,9391 31,97207 ).931,5 1,03518 K K 0,67878( MeV ) ⇔ − = + ⇒ = Câu 24: Đáp án C 1 1 1 = + ⎯⎯⎯→ d′ = 2 f ⇒ k = − = −1. f d d′ d Câu 25: Đáp án C d 2 f d ′ = lmax − lmin 90 −80 2 2 *Biên độ dao động: A = = = 5( cm) a x=− 2 a ω 0,025 0,025 2 x = − a ⎯⎯⎯→− = − a ω π 2 = 10 ( rad s) ⇒ ω = 2 10 ⎯⎯⎯→ ω = 2 π / *Dựa vào VTLG pa dao động tại thời điểm t = 0,25s: π π 5π π π 4π ⎛ 2π ⎞ ωt + ϕ = − − = − ⇔ 2 π.0,25 = − − ⇒ ϕ = − = −⎜ 2π − ⎟ 2 3 6 2 3 3 ⎝ 3 ⎠ n n DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN u MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2π hay ϕ = (Vì −π ≤ ϕ ≤ π ) 3 ⎛ ⎜ ⎝ 2π ⎞ ⎟ 3 ⎠ Do đó: x = 5cos 2π t + ( cm) Câu 26: Đáp án D Công thức tính số bức xạ tối đa mà nguyên tử có thể phát ra: ( −1) n n N = = 10 ⇒ n = 5 2 ⎧ hc E5 E 13,6 −13,6 − 4 = − − ⎛ 2 2 hc λmax λmax E5 E ⎜ ⎞ ⎟ ⎪ − 1 5 1 ε Ecao E ⎝ ⎠ λmax 128 = = − thap ⇒ ⎨ ⇒ = = ⇒ = ≈ 42,67 λ ⎪ hc λ 13,6 13,6 min E5 − E4 ⎛ − ⎞ λmin 3 E5 − E − − 1 = 2 ⎜ 2 ⎟ ⎪⎩ λ 5 4 min ⎝ ⎠ Câu 27: Đáp án C ⎧ λ AB 1 ( cm AB = ⎧⎪ = ) λ= 12( cm) ⎪ ⎨ ⎯⎯⎯⎯→ ⎨ 12 ⎪⎩ AC = 8( cm) ⎪ 2λ AC = ⎪⎩ 3 Chọn nút A làm gốc, B và C ở hai bó liền kề và cách nút A nên ta áp dụng công thức: u u B C 2π xB 2π sin sin .1 12 1 = λ = = − ⇒ uC = − uB 3 = − 3 2π xC 2π sin sin .1 3 λ 12 Chú ý: Để có được tỉ số li độ trên ta viết phương trình sóng dừng và lập tỉ của phương trình (27.1) sẽ ra được công thức. Chọn gốc tọa độ tại O: Nếu sóng tới tại B: u = a cosωt 2π x π π Thì sóng tại M sẽ có dạng: u = 2a cos ⎛ ⎜ − ⎞ ⎟cos ⎛ ⎜ωt − ⎞ ⎟ ⎝ λ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ (27.1). (d: là khoảng cách từ nút đến điểm đang xét). B DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER