Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com *Do đó biên dộ dao động: ⎛ 2π x π ⎞ 2π x AM = 2a cos⎜ − ⎟ = 2a sin ⎝ λ 2 ⎠ λ http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nếu điểm M cách nút thì công thức tính biên độ: Nếu điểm M cách bụng một khoảng x thì x bằng: *Do đó công thức tính biên độ: Câu 28: Đáp án A k k λ i 4000 4 = = = = ⇒ i≡ = 4i = 5i λ i 5000 5 Xét 1 2 2 2 1 1 A M 2π x = 2a sin λ λ d = x + 4 ⎛ λ ⎞ 2π ⎜ d + ⎟ 4 2π d AM = 2a sin ⎝ ⎠ = 2a cos λ λ 1 2 −10 −2 min λ1D 500.10 .80.10 −4 x≡ = i≡ = 5i1 = 4. = 4. = 4.10 m = 4 mm −3 a 0,4.10 Xét sự đối xứng qua vân trung tâm thì x mang dấu âm (-). Câu 29: Đáp án D R R R // R → R = = 2 Ω → R nt R → R = 4 Ω 2 3 2 3 23 23 1 R2 + R3 ( ) ( ) E = I R + r = I 3 + 2 = 5I N Câu 30: Đáp án A N ( ) ( ) hc E1 N1 2 t1 0,6 1 3 Ta có: E = P. t = λ N. ε t = N. . t . . 2. . λ ⇒ E = N λ t = 0,4 5 = 5 Chú ý: N là số photon phát ra trong 1 giây. Câu 31: Đáp án D 2 2 1 2 Trong giao thoa ánh sáng trắng, vân tối chỉ xuất hiện ở giữa vân trung tâm và quang phổ bậc nhất, giữa quang phổ bậc nhất và quang phổ bậc hai. Nên, để M không thuộc vân sáng nào thì: x kλD xa xa λ 0,4 0,76 a kD λD 0,4≤x≤0,76 = ⇒ = ⎯⎯⎯⎯→ ≤ ≤ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định −6 ⎡ 0,4.10 . D ⎢0 < xM < −3 a ⎡ 0 < xM < 0,6.10 ⎢ ⇔ ⎢ ⎢0,76.10 . D 2.0,4.10 . D 1,14.10 < x < 1,2.10 ⎢ ⎣ a a −6 −6 −3 −3 M < x ⎢⎣ M < Câu 32: Đáp án C Lúc đầu chưa mắc C, mạch chỉ có RL: *Khi mắc thêm C: ⎧ Z L π tanϕ1 = = 3 ⇒ ϕ1 = ⎪ R 3 ⎨ ⎪ π π π ϕu = ϕi + ϕ1 = − + = ⎪⎩ 3 2 6 π ϕi = = ϕu => Mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. 6 ⎛ π ⎞ U 0 = I0Z = I0R = 4 2.50 = 200 2 V ⇒ u = 200 2 cos⎜ t − ⎟ V ⎝ 6 ⎠ Câu 33: Đáp án A ( ) ω ( ) l 1 F T = 2 π → T ~ → T2 < T1 → g2 > g1 → g2 = g1 + g g m 2 T1 −T2 T2 2 g1 g1 10 = 75% ⇔ = 0, 25 = = = ⇒ F = 15N 2 T F F 1 T1 g2 g1 + 10 + 10010 −3 m Câu 34: Đáp án D N 2400 = 4 π.10 . . = 4 π.10 . .15 = 0,226 = 226.10 l 0,2 −7 −7 −3 B I T T Câu 35: Đáp án A Thời gian của một dao động chính là một chu kì của con lắc lò xo. T = 2s ± 1% m π m ∆k ∆m ∆T T = 2π ⇒ k = → ln k = ln m − 2ln T ⇒ = + 2 4 2 2 ( ) k T k m T ∆k 2%.100 2.1%.2 → % = + = 4% k 100 2 Câu 36: Đáp án A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN −3 100.10 π T = 2π = 100 10 ( s) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)