Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 09 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 4cos(2t + π), trong đó thời gian t tính bằng giây (s). Tần số góc của dao động đó là A. 2 rad/s. B. π rad/s. C. 4 rad/s. D. 2π rad/s. Câu 2: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tốc độ truyến sóng trong chân không là lớn nhất B. Biên độ sóng có thể thay đổi khi sóng lan truyền C. tần số không thay đổi khi lan truyền D. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào môi trường truyền sóng Câu 3: Trong nguyên tử Hidro, xét các mức năng lượng từ K đến P, có bao nhiêu khả năng kích thích electron tăng bán kính quỹ đạo lên 4 lần A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 4: Cho một đoạn mạch RC có R = 20 Ω; C = 5 π .10-4 F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 100cos(100πt - π/4) (V). Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là A. i = 2,5 2 cos(100πt + π/4) (A). B. i = 2,5 2 cos 100πt (A). C. i = 2,5cos 100πt (A). D. i = 2,5 cos(100πt - π/2) (A). Câu 5: Đặc trưng của một phản ứng nhiệt hạch là A. Cần một nhiệt độ rât cao mới có thể xảy ra. B. Tỏa một nhiệt lượng lớn C. giải phóng đủ các loại tia phóng xạ D. chỉ xảy ra giữa các hạt nhân có số khối A lớn Câu 6: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khi truyền trong chân không, sóng điện từ không mang theo năng lượng B. Sóng điện từ có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang C. Sóng điện từ luôn lan truyền với tốc độ c = 3.10 8 m/s D. Tốc độ truyền sóng điện từ phụ thuộc vào môi trường. Câu 7: Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.10 26 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 3,3696.10 30 J. B. 3,3696.10 29 J. C. 3,3696.10 32 J. D. 3,3696.10 31 J. Câu 8: Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về sóng âm Trang 1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. Sóng âm là sóng cơ học truyền được trong cả 3 môi trường rắn, lỏng, khí B. Trong cả 3 môi trường rắn, lỏng, khí sóng âm luôn là sóng dọc C. Trong chất rắn sóng âm có cả sóng dọc và sóng ngang D. Âm thanh có tần số từ 16 Hz đến 20 kHz Câu 9: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ 1 và λ 2 . Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của λ 1 trùng với vân sáng bậc 10 của λ 2 . Tỉ số λ1 / λ 2 bằng A. 6/5. B. 2/3 C. 5/6 D. 3/2 Câu 10: Khi một lỏi sắt từ được luồn vào trong ống dây dẫn diện, cảm ứng từ bên trong lòng ống dây A. bị giảm nhẹ chút ít. B. bị giảm mạnh. C. tăng nhẹ chút ít. D. tăng mạnh. Câu 11: Chọn kết luận sai khi nói về hiện tượng phóng xạ? A. Trong các phân rã β + phải đi kèm hạt nơtrinô. B. Quá trình phân rã phóng xạ tỏa năng lượng. C. Một chất phóng xạ có thể chỉ phóng ra tia gamma D. Quá trình phân rã phóng xạ không phụ thuộc bên ngoài. Câu 12: Theo định luật khúc xạ thì A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẵng. B. góc khúc xạ bao giờ cũng khác 0. C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần. D. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ. Câu 13: Trong dao động cưỡng bức thì A. cả gia tốc, vận tốc và li độ đều biến thiên điều hòa theo thời gian. B. cả gia tốc, vận tốc và li độ đều giảm dần theo thời gian. C. gia tốc và li độ biến thiên điều hòa còn vận tốc biến đổi đều theo thời gian. D. gia tốc không đổi còn vận tốc và li độ biến thiên điều hòa theo thời gian. Câu 14: Một dòng điện xoay chiều có tần số 60Hz. Tại t = 0, giá trị tức thời của dòng điện bằng 0. Trong một giây đầu, số lần giá trị tức thời bằng giá trị hiệu dụng là A. 60 lần B. 120 lần C. 240 lần D. 30 lần Câu 15: Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ A. Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN B. Mỗi nguyên tố hoá học được đặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ vạch hấp thụ. C. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ nguồn sáng. Trang 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER