Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 30: Đáp án A *Hai điểm có cùng biên độ 2mm đối xứng nhau qua nút gần nhất và hai điểm có cùng biên độ 3mm đối xứng nhau qua bụng gần nhất. Do đó ta có: ⎧ 2π x 2 .5 2 = nut π 2a sin = 2a sin ⎪ λ λ ⎨ ⇒ + = ( a) 2 ⇔ a = ⎪ 2π x 2 .5 3 = bung π 2a cos = 2a cos ⎪ ⎩ λ λ Giải phương trình ta được: λ = 53, 43( cm) 2 2 2 3 2 2 13 λ 53, 43 2 2 Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là ≈ = 26,71( cm) Câu 31: Đáp án D *Một Hypybol cực đại sẽ cắt AB tại hai điểm đường thẳng CD tại 2 điểm (trừ trường hợp hypybol cắt C tại 1 điểm). Vì trên d có 13 điểm dao động với biên độ cực đại và bậc xa trung tâm nhất sẽ thuộc cực đại bậc 7. Do đó ta có 7λ = d − d ⇔ 7λ = ( 26 − 4,6) − 4,6 ⇒ λ = 2,4( cm) 2 1 Tốc độ truyền sóng là v = λ f = 2, 4.25 = 60( cm) Câu 32: Đáp án A I = I = I 1 2 *Tần số góc khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng: ω0 = ω1ω 2 = 100 π.120π = 109,5π Suy ra ω2 < ω 0 U I = = Z R U 2 ⎛ 1 ⎞ + ⎜ Lω − ⎟ ⎝ Cω ⎠ *Từ đồ thị ta nhận xét: 2 AC < AB nên C là điểm thuộc cực đại 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 3 0 ( ) lim I = I ⇒ Z > Z → ω ω max C 2 L2 ( nên mạch có tính dung kháng). http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ta có: ϕ 1 = ϕ 2 = ϕ 3 = ϕ u u u u *Ở tần số góc ω 3 mạch có tính cảm kháng nên: ϕ > ϕ 3 *Ở tần số góc ω 1 hoặc ω 2 mạch có tính dung kháng nên: ⎡ϕi 2 > ϕu ( 1) ⎡ϕi 2 > ϕi3 ⎢ ⎯⎯→ ⎢ ⎣ϕi1 > ϕu ⎣ϕi1 > ϕi3 Câu 33: Đáp án B u Độ rộng quang phổ bậc k là khoảng cách từ vân sáng đỏ bậc k đến vân sáng tím bậc k (cùng một phía so ( ) với vân trung tâm) ∆ k = x ( ) − x d k t( k ) ⎧ D ∆ k = 2 = 2. λd − λt ⎪ a Độ rộng quang phổ bậc 2: ∆ k = ( x ( ) − x ( ) ) → d k t k ⎨ ⎪∆ D k = 3 = 3 ( λd − λt ) ⎪⎩ a D ∆ 3 2 ( ) 1500( 0,76 0,38 ).10 −6 k = − ∆ k = = d − t = − a λ λ ⇒ ∆ − ∆ = = ( ) ( ) −4 k = 3 k= 2 5,7.10 m 0,57 mm Câu 34: Đáp án D 2 2 2 2 1 2 x 4 1 x + = ⎧ 2 9 16 1 = 6 1 1 A2 2 2 ⎨ ω A 2 2 2 A2 ⎩A2 = 8cm A1 − x1 i ( ) x x A cm v A ⊥ ⇒ + = 1⎯⎯⎯⎯→ → = = 10 rad/s 2 2 x1 x2 + = 4 A 9 16 2 3 A2 1 2 2 ( ) ω x = −3cm ⎯⎯⎯⎯→ x = ± 4 3cm = ± ⇒ v = ± = ± 40cm/s 2 2 *Từ VTLG ta thấy chất điểm (1) và (2) chuyển động Nên độ lớn vận tốc tương đối của chúng là v = v1 − v2 = 30 3 − 40 ≈ 12 cm / s Câu 35: Đáp án D cùng chiều DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER