Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 19: Đáp án C http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định −3 1 2 2W 2.0,1.10 W = mvmax ⇒ vmax = = 2 5 cm 2 m 0,1 vmax s0 α0 v = π > 0cm/s = ⇒ s = → α = ⇒ α 0 = 0,01. 2 m = 2 cm 2 2 2 2 g v ⎧ max ⎪s0 = lα 0 = 2m vmax = s0ω = lα 0. = α0 gl ⇔ l = = 1m ⇒ 2 ⎨ l α0 . g ⎪⎩ ω = g / l = π ⎛ 3π ⎞ s = 2 cos⎜π t − ⎟ cm ⎝ 4 ⎠ Câu 20: Đáp án D ( ) Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện chứa RLC ta luôn có ⎧ ⎪U R ⊥ U ⎨ ⎪⎩ U R ⊥ U đoạn MN vuông pha nhau (lệch pha nhau 2 π ) Câu 21: Đáp án A Điôt bán dẫn có tác dụng chỉnh lưu. L C ⇒ Đoạn AM và Thông tin thêm: Điốt là linh kiện bán dẫn đầu tiên. Khả năng chỉnh lưu của tinh thể được nhà vật lý người Đức Ferdinand Braun phát hiện năm 1874. Câu 22: Đáp án D *Phản ứng 2 H + 2 H → 3 He + 1 n , này là phản ứng phân hạch (Tỏa năng lượng tức là ∆ E > 0 ). Theo định 1 1 2 0 luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng ta có ∆ E + 2K1 = K2 + K3 ⇒ 2K1 < K2 + K 3. Câu 23: Đáp án C DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đáp án C sai bởi vì. Giá trị điện dung là một hằng số, nó không phụ thuộc vào điện áp đặt vào hai đầu tụ. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 24: Đáp án B Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định df 15.10 d′ = = = 30cm > 0 → Ảnh thật suy ra Ảnh và vật ngược chiều nhau. Do đó d − f 15 −10 d′ 30 A′ k < 0 → k = − = − = −2 ⇒ k = ⇒ A′ = 2A = 8cm . d 15 A Lưu ý: Trong nguyên tử số protôn bằng số electrôn nhưng khác dấu. Câu 25: Đáp án A −6 4 q E 5.10 .10 q > 0 → F ↓↓ E ⇒ g′ = g + = 10 + = 15m/s m 0,01 α0 α = ± = 0,07 → T = mg′ ( 3cosα − 2cosα0 ) = 0,01.15( 3cos0,07 − 2cos 0,14) → T ≈ 0,152N 2 Câu 26: Đáp án B 2 2 2 ⎛ π π ⎞ 2 2 A = A1 + A2 + 2A1 A2 cos⎜ + ⎟ = A1 + A2 − A1 A2 = A1 + A2 − 3A1 A2 1 ⎝ 6 2 ⎠ Theo bất đẳng thức Cô-Si ta có ( ) ( ) 2 2 2 A 2 2 ( ) ( ) A1 + A2 ≥ 4A1 A2 ⇔ A1 + A2 − 3A1 A2 ≥ A1 A2 = 400 ⇒ Amin = 20cm 2 2 2 ⎧ ⎪Amin = A1 + A2 − A1 A2 ⎧A1 = 20cm π ⎨ ⇒ 2 ⎨ ⇒ x = A1 ∠ ϕ1 + A2∠ ϕ 2 = 20∠ − ⎪⎩ A1 . A2 = 400 cm ⎩A2 = 20cm 6 1 ⎛ π ⎞ t= 60 x = 20cos⎜10π t − ⎟ ⎯⎯⎯→ x = 20cm ⎝ 6 ⎠ Câu 27: Đáp án B Cách 1: Giải truyền thống. 2 2 2 2 v 2 v m 2 30 .1 (Biên độ dao động: A = x + = x + = 3 + = 3 2 cm 2 ω k 100 ⎧ = 3 2 3 ⎯⎯⎯→ A= A ⎪x x = π ⎛ π ⎞ ⎨ ⎜ ⎟ ⎪ 4 ⎝ 4 ⎠ ⎩v < 0 * t = 0 → 2 ⇒ ϕ = ⇒ 3 2 cos 10t + ( cm) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Cách 2: Dùng máy tính cầm tay. t= 0 *Cơ sở lý thuyết: x = Acos( t + ) ⎯⎯→ x = A( cos + i sin ) ω ϕ ϕ ϕ (Biễu diễn phức). MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER