Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧x = Acosϕ v t = → ⎨ ⇒ x = A + i = x − i ⎩v = − Aω sinϕ ω * Mặt khác 0 ( cosϕ sinϕ ) Bước 1: Bấm SHIFT Mode 4 (Cài chế độ rad). Bước 2: Mode 2 SHIFT Mode ∨ 3 2 (Cài chế độ tính toán). Nhập biểu thức −30 3 − i màn hình xuất hiện . 10 Chú ý: Do chọn gốc tọa độ và chiều truyền vận tốc ta có x = 3; v < 0 . Các trường hợp khác thì dấu của x và v có thể thay đổi, bạn đọc cẩn thận chọn dấu cho phù hợp, tránh trường hợp chọn nhầm và nhập máy từ đó dẫn đến kết quả sai. Câu 28: Đáp án A *Khi mắc dòng điện 1 chiều 16V vào hai đầu đoạn mạch AB thu được I 1 = 1A thì hộp X chứa L- r. Từ đó suy ra U R + r = = 16Ω . I 1 *Khi mắc dòng xoay chiều 20V vào hai đầu đoạn mạch AB ta có ⎧U ⎨ ⎩U L r = 15sinϕ = 12V X = 15cosϕ = 9V X 2 2 ⇒ R+ r = − L = ⇒ R = U R+ r 16 U R 7 I2 = = = 1A ⇒ R = = = 7Ω R + r 16 I 1 Câu 29: Đáp án C Khối lượng hạt nhân con ở thời điểm t. U U U 16V U 7V t t ⎛ − ⎞ m ⎛ − ⎞ con m T 0 T ∆ N = Ncon = N0 ⎜1− 2 ⎟ ⇔ . N A = . N A ⎜1− 2 ⎟ ⎝ ⎠ Acon Ame ⎝ ⎠ 2 Ncon ⎛ 0 1 2 − t A ⇒ = ⎜ − ⎞ con T mcon m ⎟ (Học thuộc). A me ⎝ ⎠ Áp dụng công thức ở trên ta được N0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2 206 ⎛ − ⎞ 4,47 SHIFT −SOLVE 0, 2 = m0. 1− 2 ⎯⎯⎯⎯⎯→ m 0 = 0,866557... 238 ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định *Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 thì m0 = 0,867g . Câu 30: Đáp án A d 12 *Tốc độ truyền sóng: v = = = 6 m/s ∆t 2 TB TC λ TA ⎧T A 2 4 *Bước sóng: λ A = 3cm ⇒ TA = = 0,5s ⎯⎯⎯⎯→ ⎨ v ⎩T ⎧v1 = AA. ωA = 8π cm/s ⎪ ⎨v = A . ω = 2π cm/s ⇒ v > v = v ⎪ ⎩v3 = AC . ωC = π cm/s 2 B B 1 3 2 Câu 31: Đáp án C Khi 3 phần tử mắc vào điện áp xoay chiều: ( ) 2 R + ZL − ZC = = B = 2 2 U 100 P = R. ⇔ 400 = R. ⇒ R = 20Ω 2 2 2 R + 10 C 1s = 2s *Khi mắc 3 phần tử này cho mạch cùng dao động thì do năng lượng tiêu tốn là do điện trở, do đó ta cần cung cấp một công suất lớn nhất tương ứng là P cc 1 1 1 1 1 W = CU = LI ⇒ I = U ⎯⎯⎯⎯→ P = RU . . = 0,09W Chú ý: 2 2 2 Câu 32: Đáp án C 1 2 2 2 P cc = RI0 2 2 0 0 0 0 cc 0 ZLZC ZLZC Dao động cưỡng bức có tần số cưỡng bức bằng tần số ngoại lực cưỡng bức ω = 20rad/s v ω A x ( ) 20 5 3 80 cm/s 2 2 2 2 = − = − = Câu 33: Đáp án C A = A . Chọn nút A làm gốc. b B λ OAOB = = 9cm ⇒ λ = 36cm 4 I P = RI = R . 2 2 2 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER