Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com OAOB 2 π. OAOC Ab OAOC = = 3cm → AC = Ab sin = 3 λ 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A AC O O 4cm A 2A 8cm 2 2 C = − A C = ⇒ b = C = max Ab 3 vB Ab . ω 4.80 B C B t → u = 3A = ⇒ v = = = = 160 cm / s 2 2 2 2 Chú ý: Khi thay đổi tần số sóng từ tần số thấp đến tần số cao thì số bó sóng xuất hiện tăng dần sau đó ổn định. Số lần sóng dừng xuất hiện trên dây tương ứng với số bó sóng. Câu 34: Đáp án B k1 λ2 5 *Xét tỉ số: = = => Vân sáng bậc 5 của bức xạ 1 trùng với vân sáng bậc 6 của bức xạ 2. k λ 6 2 1 *Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng quan sát được trên màn được tính bởi D ∆ x = i1 − i2 = ( 1 − 2 ) = 0,2 mm a λ λ Câu 35: Đáp án C *Công suất tiêu thụ của đoạn mạch RL khi nối vào máy phát điện xoay chiều một pha. E P = R I = R ⎯⎯⎯→ P = R 2 2 2 E= U . . . 2 2 2 2 R + ZL R + ZL Bảng chuẩn hóa n Z L = 1 U P 1 2n Z L = 2 2U 12,5P 1 3n Z L = 3 3U P 3 E U P U Z U R + Z 20 2 R + 1 4 P = RI = R ⇒ = = ⇔ = ⇒ R = 16 1 2 11 * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 L1 2 . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z P1 U1 Z2 U1 R + ZL2 R + 4 + 1 2 2 2 3 3 1 2 = . ⇒ P 11 2 2 3 = 16.3 . ≈ 20,97 4 1 1 3 2 P U Z P U Z Chú ý: Z ~ n và E ~ n . L Câu 36: Đáp án A + 3 11 W DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ⎧⎪ MA − MB = kλ ⎨ ⎪⎩ NA − NB = k + ( 3,5λ ) ⇒ MN =18,7 cm ( ) ⇒ MA − NA − MB − NB = − 3,5.5 = −17,5 1,2 MN http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định *Khi đặt hai nguồn tại hai điểm điểm là giao bởi hai đường) M và N thì số cực đường cực đại cắt đoạn AB được tính bởi (số AM − AN BM − BN ≤ k ≤ ⇔ 0,24 ≤ k ≤ 3,74 ⇒ Có 3 giá trị của k thỏa mãn. λ λ Câu 37: Đáp án C Cách 1: Cách truyền thống. Khi C thay đổi để U Cmax ta có U = U ⇔ 160 = 80 Z ⎯⎯⎯⎯⎯→ 3 = ⇒ Z 4 = Z 1− Z 1− Z max SHIFT −SOLVE L C C 0 L Z ZC0 4 3 L ZL C0 C0 ( ) 2 2 20 3 + Z L R + Z 4 Z = ⇔ Z = ⇒ Z = 60Ω ⇒ Z = 80Ω 2 2 L C 0 L L C 0 ZL 3 Z L π 80 2∠ − u 4 π i = = = 2 2∠ − Z 20 3 + 60 −80 12 ( i) Cách 2: Cách hiện đại (có sử dụng yếu tố góc). ⎧ max U 80 1 π π ⎪ UC = ⇔ 160 = ⇒ sinϕ0 = − ⇒ ϕ0 = − ⇒ ϕu = − ⎪ −sinϕ0 −sinϕ0 2 6 12 ⎨ ⎪ U0 80 2 ⎛ ⎛ 1 ⎞⎞ ⎛ π ⎞ ⎪I0 = cos ϕ0 = .cos⎜arcsin ⎜ − ⎟ = 2 2 ⇒ = 2 2 cos⎜100 − ⎟ 20 3 2 ⎟ i πt V ⎩ R ⎝ ⎝ ⎠⎠ ⎝ 12 ⎠ ( ) Câu 38: Đáp án D DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)