Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định *Khi electron vừa bứt ra khỏi bề mặt của nó có động năng W 0 (rất nhỏ) sau đó được tăng tốc trong điện 1 2 trường mạnh nên ngay trước khi đập vào anot nó có động năng: We = mv = W0 + q U (Định lý biến 2 thiên động năng). Các electron này sau khi đập vào bề mặt anot xuyên sâu những lớp vỏ nguyên tử, tương tác với hạt nhân nguyên tử và các electron của lớp này, làm cho nguyên tử chuyển lên ở trạng thái kích thích. Thời gian tồn tại trạng thái kích thích rất ngắn ( cỡ 10 -8 s) nguyên tử nhanh chóng chuyển về trạng thái có năng lượng thấp hơn và phát ra photon của tia X có năng lượng: ε = hf Nếu toàn bộ động năng của electron chuyển hóa cho nguyên tử kim loại thì: ε c W hf W q U hf q U h q U W0 = 0 = e ⇒ max = 0 + ⎯⎯⎯→ = ⇔ = λmin hc λ min −34 8 = ⇒ = hc 6,625.10 .3.10 q U U = 20000 20 −19 −11 1,6.10 .6, 21.10 = V = kV q λ Câu 9: Đáp án D min Các phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn khối lượng. Câu 10: Đáp án B *Khi *Khi ⎧ 2 2 f = f1 ⇒ Zd = r + Z L = 100 Ω ⎪ f = f ⇒ Z = 100Ω → ⎨ r + Z 100 ⇒ C = 2 2 2 1 d max 0 L 2 ⎪U ⇒ 100 C ZC 0 = = ZL Z L ⎩ 1 ( 1) 1 1 f = f2 → Imax ⇒ f2 = ⎯⎯→ 100 = ⇒ L = H 2π LC 2 0 L π 2 π L. 100 2 Câu 11: Đáp án A Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử Câu 12: Đáp án C DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Cường độ điện trường tại trung điểm là −6 q 9 0,5.10 E1 = E2 = k = 9.10 . = 4500 V / m ⇒ E = E 2 2 1 + E2 = 2E1 = 9000 V / m Câu 13: Đáp án C r 1 L MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Khoảng thời gian giữa haii lần liên tiếp để cường độ bằng không là T/2. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1 1 T = = ⎯⎯⎯→ = f T ∆ t= 2 0,02 0,01 100 Câu 14: Đáp án B *Từ đồ thị ta có A = 7cm. 1 ⎧x = 0 11 ⎧x = 0,5A t = → ⎨ → t = → ⎨ 6 ⎩v < 0 24 ⎩v > 0 *Từ VTLG ta có T T 11 1 ⎧T = 0,5s + = − ⇒ ⎨ 2 12 24 6 ⎩ω = 4π 1 T −π ⎛ π ⎞ t = = ⇒ ϕ = ⇒ x = 7 cos⎜ 4π t − ⎟ cm 6 3 6 ⎝ 6 ⎠ Câu 15: Đáp án C s ( ) Trong điều trị bệnh ung thư, bệnh nhân được chiếu xạ với một liều xác định một nguồn phóng xạ tức là ∆ N = ∆N thay vào công thức: 0 ∆ N ∆N = .2 ⎯⎯⎯⎯→∆ = ∆ .2 = 10.2 ≈ 14 ∆t ∆t t t 2 − 0 T ∆ N =∆N0 T 4 t t0 0 Câu 16: Đáp án A (phút). f α = 90° f 8 f = v q Bsinα ⇒ v = ⎯⎯⎯→ v = = 10 m / s q = e q Bsin α e. B Câu 17: Đáp án C x = 3sin10π t ⎧ ⎛ π ⎞ x = 3cos 10π t − ⎧ 1 ⎪ 1 ⎜ ⎟ x= x1 + x π 2 ⎨ ⇒ ⎨ ⎝ 2 ⎠ ⎯⎯⎯⎯→ A∠ ϕ = 3∠ − + 4∠0 ⎩x2 = 4cos10π t ⎪ 2 x2 = 4cos10π t ⎩ t= 0 ( π ) ( = 0) x = 5∠ − 0,64 ⇒ x = 5cos 10 t − 0,64 ⎯⎯→ x t = 4,01 cm Câu 18: Đáp án A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)